Borgere og kommune er blevet enige om en retning for udvikling af Vejle Vesteregn (Åst, Uhe og Lindeballe). Resultatet kalder vi en landsbyvision. Borgerne har prioriteret tre udviklingsretninger i landsbyvisionen og et idékatalog til handlinger, som kan udvides. Kommunen støtter arbejdet med 225.000 kr. for hver landsbyvision.

Tre prioriterede udviklingsretninger

Hverdagen der deles

Ved at identificere landsbyernes særlige værdier kan der fokuseres på at skabe tilbud, der passer til liv i alle aldre. Det er både nødvendigt og en styrke, at hverdagen skal deles. Lokalområdets samlede mødesteder skal passe til alle og bakke op om hver landsbys karakteristika.

Identiteten som lokalområde

I Vejle Vesteregn er man både tilknyttet det nære fællesskab i landsbyen samt det større fællesskab i lokalområdet. Der skal udvikles bedre vilkår for at bevæge sig mellem landsbyerne og rundt i lokalområdet som middel til at styrke det allerede gode, lokale fællesskab.

Naturen er for alle

Den attraktive natur tiltrækker borgere såvel som turister, og det er vigtigt for området, at der fortsat er plads. Skovområdet imellem landsbyerne rummer et rekreativt potentiale, der kan blive til gavn for alle.

Vejle vesteregn landskab med skov og marker
Vejle Vesteregn landskab
Sidst opdateret: