Vejle Kommune støtter udvikling af landsbyer. Derfor har kommunen en nedrivningspulje, som bidrager til at holde landsbyerne smukke.

Vejle Kommune støtter nedrivninger og forskønnelse i landsbyer for at fremme smukke og attraktive landsbyer. Du kan søge støtte til nedrivninger og facade renovering, hvis du ejer en ejendom i en landsby, som påvirker helhedsindtrykket i en landsby. Vi støtter nedrivninger med op til 100% af udgifterne og forskønnelse med op til 33%. Det er kommunen, som indhenter tilbud på prisen for nedrivning.

Jeg søger tilskud til nedrivning eller forskønnelse af min ejendom

Skriv til plan@vejle.dk med overskriften "Nedrivning" eller "Forskønnelse" og beskriv bygningen, placering og baggrund for ansøgningen, så kontakter vi dig.

Har du spørgsmål, så ring til Plan & Energi, telefon 76 81 22 56.

 

Landsbyforskønnelse

Kriterier og retningslinjer vedr. nedrivning:

 • Der gives som udgangspunkt kun støtte til nedrivning af bygninger der opfylder kravene for, at der gives statsrefusion.
 • Der kan gives støtte til nedrivning af ejer-, andels- og private udlejningsboliger, der skæmmer omgivelserne og er til gene for byens fysiske miljø.
 • Boliger skal være opført før 1960.
 • Der kan gives støtte til nedrivning af erhvervsejendomme, herunder landbrugsejendomme, hvor erhvervet er nedlagt.
 • Ejendommen skal have betydning for gadebilledet i landsbymiljøer og øvrige synlige områder.
 • Ejendommen skal være væsentligt nedslidt.
 • Der kan gives støtte på op til 100% af nedrivningsudgiften.
 • Der gives kun støtte til nedrivning, mens der ikke ydes erstatning for bygninger.
 • Puljen er til private ejendomme.
 • Der gives ikke støtte til nedrivning af bygninger, hvor formålet med nedrivningen er opførelse af nybyggeri.
 • Nedrivning af ejendommene udbydes i offentlig licitation.

 

Kriterier og retningslinjer vedr. istandsættelse:

 • Der gives støtte til boliger.
 • Der gives støtte til udvendige arbejder som facade, tag og vinduer.
 • Der gives støtte til arbejder, der sikrer eller genetablerer bygningens oprindelige udtryk.
 • Der kan som hovedregel ydes støtte på op til 33 % af de samlede ombygningsudgifter.

Generelt vedr. ansøgning om støtte til istandsættelse eller nedrivning

 • Det forudsættes, at ejer er indforstået med ovennævnte kriterier.
 • Det forudsættes ved støtte til nedrivning, at ejeren er indstillet på at vedligeholde grunden, eller at indgå en aftale om fremtidig brug og vedligeholdelse af grunden.

Prioritering

Ansøgninger om støtte til istandsættelse og nedrivning behandles ud fra en prioritering af blandt andet:

 • Ejendommens tilstand.
 • Ejendommens synlighed i omgivelserne.
 • Bygninger beliggende synligt i et bevaringsværdigt landsbymiljø prioriteres højst.
 • Ejendomme, hvor en istandsættelse eller nedrivning vil have en positiv, forskønnende indvirkning på nærområdet.

Ansøgning

Der afholdes som udgangspunkt 1 årlig ansøgningsrunde om støtte til nedrivning.

Sidst opdateret: