Puljer til aktive borgere støtter lokale idéer fra borgere, som selv vil tage handling og medansvar for sit lokalsamfund.

Vejle Byråds Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati, udbyder tre puljer. De understøtter aktive borgere som vil bidrage til det gode liv, udvikling og fælleskab i deres lokalområde.

Strakspuljen, hvor man kan søge op til 10.000 kr.  Puljen støtter mindre projekter, der skaber udvikling eller fælleskab i jeres lokalområde. Ansøgninger behandles administrativt og man kan forvente svar inden for fire uger. 

Udviklingspuljen, hvor man kan søge op til 400.000 kr. Puljen støtter projekter der skaber udvikling og attraktive levevilkår i jeres lokalområde. Ansøgninger bliver behandlet af det politiske udvalg på et af fem årlige møder. Der er krav om medfinansiering til denne pulje på minimum 30%.

Borgernes grønne omstillingspulje, hvor man kan søge op til 300.000 kr. Puljen støtter projekter der fremmer lokal klimahandling og lokale fællesskaber, reducerer CO2-udledning, skaber forståelse af klimaplanens mål og handlinger.

 

Find nationale puljer og tilskudsordninger: Vejle Kommune har købt et abonnement så foreninger i Vejle Kommune har særlig adgang til at søge i Foreningstilskud.dk, en database med fonde. Se nederst på siden.

Øvrige puljer i Vejle Kommune: Tryk  her.

Vejledning

For alle puljer gælder at projekter hvor flest muligt får gavn af projektet, er innovative eller nytænkende, skaber lokalt fællesskab og samarbejde på tværs af foreninger, virksomheder og institutioner vil blive foretrukket. Det kan være en fordel at have medfinansiering fra andre puljer eller lignende, men det er ikke et krav.

Praktisk skal man være opmærksom om 

  • Hvis projektet er anlæg, skal det ligge på et offentligt areal.
  • I skal have et cvr. nr. med tilhørende Nemkonto.

Se mere om ansøgningsskema, krav til ansøger og formalia under de enkelte puljer.

Spørgsmål til puljer, om jeres projekt kan søge, udbetaling sker, osv.

Kontakt Lars Kastberg vedrørende Straks- og Udviklingspulje 

Kontakt Maren Pilegaard vedrørende Borgernes grønne omstillingspulje

 

Foreningstilskud.dk

Vejle Kommune har oprettet et abonnement, der gælder for alle kommunens foreninger.

Såfremt du er medlem af en forening med adresse i Vejle Kommune, kan du frit oprette dig som bruger af Foreningstilskud.dk.

Sidst opdateret: