Strakspuljen skal fremme mindre projekter i Vejle Kommunes lokalsamfund. Puljen skal fremme tre formål: Attraktive og levende lokalsamfund, nærdemokrati og bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Puljestørrelse

Puljestørrelsen refererer til den samlede ramme, ULN har afsat til puljemidler på dette års budget. Puljemidlerne til Strakspuljen uddeles på max. kr. 10.000,- pr. projekt. 

Hvem kan søge Strakspuljen?

Det kan alle bosiddende i Vejle Kommune, dvs. borgere, virksomheder, foreninger og institutioner mv.

Udbetaling af tilskud

Når vi har modtaget en udfyldt version af ansøgningsskemaet, kan der gå op til en måned inden der gives besked om hvorvidt der gives støtte eller ej. Herefter har ansøger fire måneder til at gennemføre projektet. Senest en måned efter projektets afslutning skal Vejle Kommune modtage dokumentation for det gennemførte projekt, og herefter går der maksimalt en måned inden tilskuddet udbetales til ansøger. Disse procedurer vil stå nærmere beskrevet i den kontrakt man modtager hvis ens projekt godkendes til at modtage støtte.

Hvordan og hvornår søger man?

Tryk på knappen "Ansøg Strakspuljen om tilskud" for at søge. Ansøgningsfrist er løbende. Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har et CVR-nummer og en nemkonto som er forbundet med dette CVR-nummer. 

Hvad støtter puljen?

 • Projekter der skaber attraktive og levende lokalsamfund.
 • Projekter der fremmer samarbejde mellem borgere og foreninger.
 • Projekter der fremmer demokratiforståelsen.
 • Projekterne der fremmer aktiviteter for børn og unge og støtter udvikling af stærke og attraktive lokalsamfund.
 • Projekter der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende vil blive
  foretrukket.

Godkendt af Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati 2013 (alle aktiviteter skal foregå i Vejle Kommune).

Betingelser for støtte

 • Projektet skal være alment, dvs. de typisk skal komme et helt lokalsamfund til gavn.
 • Projektet skal indeholde nye ideer som skal være med til, at skabe nye muligheder for den
  brede befolkning.
 • Projektets aktiviteter skal foregå i Vejle Kommune.
 • Der skal gerne inddrages mindst to parter i projektet. Ved parter forstås privatpersoner,
  foreninger, virksomheder, borgergrupper, institutioner, lodsejere, skoleklasser m.v. (Hvis
  børn under 18 søger skal der være en voksen med).
 • Under særlige formål støtter puljen folkeskoleklasser der ønsker, at afholde temadage eller temauge omkring demokrati, medborgerskab og medansvar.
 • Under særlige formål støtter puljen projektet fra unge mellem 6 – 18 år, som ønsker at skabe arrangementer eller vedvarende forbedringer i deres lokalområde.
 • Ved projekter der omhandler lokale samlingssteder, gives der støtte til nye innovative ideer. Dvs. aktiviteter der inddrager nye borgergrupper eller er med til at udvikle nye muligheder for lokalområdet (det forudsættes at lokalområdet selv stiller med 50 %), dog maksimalt 10.000 kr.
 • Ved et projekter om legeplads eller aktivitetspladser skal faciliteterne være offentligt tilgængelige på alle tider af døgnet for at modtage støtte.
 • I projektet må der kun være brugerbetaling i det omfang, at det hjælper med at opretholde projektet.
 • Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer fra Vejle Kommune skal dette oplyses i ansøgningen.
 • Projekterne skal gennemføres indenfor fire måneder.
 • Der gives ikke støtte til drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder.
 • Projektet må ikke være påbegyndt
Sidst opdateret: