Oversigt over film fra projekter og anden inspiration til dig der arbejder for og med lokalsamfund.

Borgerprojekter:

Bredsten bypark. Borgerne har sammen omdannet en græsplane ved plejecenteret til en bypark, hvor man mødes.

Makerspace, Skibet. Fælleskab omkring at skabe med hænderne. Værksted, reperation, haver. Skibet landsby.

Klatrevæg Vandel. Vejle Kommunes første klatrevæg, klatreklub, landsby.

Øster Starup, formidling af unge. Formidling af lokale nyheder til lokalområder via skolen. Skoleprojekt. Unge.

Film om parkourbane i Øster Starup. Projekt startet på initiativ af fem 6.klasses drenge, som fik opbakning fra hele lokalsamfundet og kommunen.

 

Blomberg effekten. Samtale om lokalråd mellem Carsten Blomberg, DGI lokalsamfund og Henrik Juhl Kristensen, formand Gårslev lokalråd

Grøn vision grundet. Klimaprojekt, omdannelse af grønne arealer, biodiversitet, fællesskab, 7 grundejerforeninger

Film om at drive erhverv i landsbyer. Med Gadbjerg som eksempel.

 

Sidst opdateret: