Støtter unge med op til 50.000 kr., til projekter der skaber fællesskab og steder at mødes.

Hvem kan søge Udviklingspuljen

Det kan alle unge mellem 16 og 23 år.

Hvordan søger man?

Send en film på ca. 2 min. hvor du / I fortæller om jeres projekt.
Alternativt: Tryk på knappen "Ansøg Ungepuljen" for at søge eller send en ansøgning til Lars Kastberg lakje@vejle.dk. Sagsbehandlingstiden varierer i forhold til projektets kompleksitet.

Hvad sker der når jeg søger?

Når Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati (ULN) har modtaget en ansøgning, ser man på om den lever op til formålet, om ideen er god og om økonomien hænger sammen. Herefter får du / I svar på ansøgningen. Der går op til en måned inden der gives besked om hvorvidt der gives støtte eller ej.

Hvad støtter puljen?

 • Projekter der skabe fællesskab.
 • Projekter der skaber mødesteder for uge.
 • Projekter der fremmer det aktive medborgerskab.

Der lægges vægt på at klima og bæredygtighed er tænkt ind i projektet.

Hvad støtter puljen ikke?

 • Der gives ikke støtte til indkøb af alkohol
 • Der gives ikke støtte til arrangementer arrangementer der støtter steder, der har kommercielle formål, dvs. restauranter, forlystelsesparker, barer, og lign.
 • Der gives ikke støtte til drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder.
 • Der gives ikke støtte til projekter på privat grund. 

Udbetaling af tilskud

Fakturaer sendes direkte til forvaltningen gennem Virk.dk. på EAN nr.: 5798006364220 + projektnavn, Att.: Lars Kastberg, Teknik & Miljø. Vi udbetaler kun op til det aftalte beløb. Vær derfor opmærksom på at søge det fulde beløb, også momsen.

Betingelser for støtte

Hvilke forhold skal være opfyldt for at opnå støtte:

 • Projektet skal være baseret på nonprofit koncept.
 • Projektet skal være alment, dvs. det typisk skal komme en større gruppe til gavn. Det vil normalt også betyde, at det ikke må forudsætte medlemskab af en forening at benytte projektet
 • Projektet skal skabe nye muligheder for børn, unge.
 • Projektets aktiviteter skal foregå i Vejle Kommune.
 • Ved projekter der omhandler lokale samlingssteder (legepladser, aktivitetspladser, idrætsfaciliteter, mødelokaler):
  • Skal faciliteterne være offentligt tilgængelig for at modtage støtte
 • Projektet må ikke være påbegyndt, når der søges.
 • Projekterne skal som udgangspunkt kunne gennemføres indenfor tilsagnsåret.
Sidst opdateret: