Ældrerådet består af 11 medlemmer, der vælges for 4 år. Rådet fungerer som bindeled mellem byrådet og kommunens ældre.

Hvilke sager behandler Ældrerådet?

Ældrerådets opgave er at rådgive Byråd og Seniorudvalg om ældre- og lokalpolitiske spørgsmål og behandler f.eks. sager om hjemmehjælp, omsorgsarbejde, madservice, boligforhold, plejehjem, dagcentre, lokale trafikforhold og aktiviteter for ældre. 

Mødekalender 2024

10. januar, 31. januar, 28. februar, 13. marts, 17. april, 22. maj, 12. juni, 7. august, 28. august, 25. september, 30. oktober, 13. november og 4. december

Sidst opdateret: