Bestyrelsen er ansvarlig for Vejle Spildevands drift og vedligehold over for Byrådet

Vejles Spildevand ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen. De 5 af medlemmerne består af generalforsamlingsvalgte medlemmer, som fortrinsvis skal være medlemmer af byrådet i Vejle Kommune.

Desuden indgår 1 forbrugervalgt forbrugerrepræsentant og 3 medarbejdervalgte  medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen er valgt indtil 31. december 2021.

Selskabet ”Vejle Spildevand A/S” blev stiftet af Vejle kommune i 2010, og ejes 100% af Vejle Kommune. Selskabet ledes af en direktion og en bestyrelse på 9 medlemmer.

Bestyrelsen er over for Byrådet ansvarlig for Vejle Spildevands drift og vedligeholdelse. Vejle Spildevand har 50 ansatte og har en omsætning på ca. 200 mio. kr. om året.

Sidst opdateret: