Bevillingsnævnet ved Vejle Kommune behandler ansøgninger om alkoholbevilling, godkendelse af bestyrere etc.

 

Hvis du ønsker at servere alkohol (øl, vin og stærk spiritus) i et pizzeria, en café, en restaurant eller et hotel m.m., skal du søge om en tilladelse/alkoholbevilling.
Sådan søger du om en alkoholbevilling
 1. Du kan hente en blanket på www.politi.dk. Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Du kan også få blanketten hos JURA, Skolegade 1 i Vejle. 

 2. Send din ansøgning til:
  Sydøstjyllands Politi
  Ledelsessekretariatet
  Tilladelsessektionen
  Holmboes Allé 2
  8700 Horsens

  eller

  Vejle Kommune
  JURA
  Skolegade 1, 3
  7100 Vejle
  Att: JURA

Bevillingsnævnets sekretariat undersøger herefter sammen med politiet, om du opfylder betingelserne for at få en alkoholbevilling. Sekretariatet indhenter i den forbindelse oplysninger hos Skat for at få oplyst, om du skylder skat og/eller moms. 

Sagsbehandlingstiden er mellem 2-3 måneder. 

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet i samarbejde med politiet.

Find svar på dine spørgsmål:

 • Hvem skal have alkoholbevilling?

  Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

 • Hvem kan få alkoholbevilling?

  • Ansøgeren skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling.
  • Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år.
  • Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

   

  Derudover må ansøgeren ikke:

  • Have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs.
  • Have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed.
  • Være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.
 • Hvad er åbningstiderne, når man fået en bevilling?

  Den generelle åbningstid er til kl. 02. Det betyder, at alle restaurationer skal være lukket mellem kl. 02 og 05.

 • Hvornår kan man få en midlertidig alkoholbevilling

  Du kan ansøge om en midlertidig alkoholbevilling ved Sydøstjyllands Politi. 

  Det sker kun, hvis en ansøgning ikke kan nå at blive behandlet i førstkommende møde i Bevillingsnævnet.

  En midlertidig bevilling gives for et bestemt tidsrum og er kun gældende, indtil Bevillingsnævnet har truffet en afgørelse.

  Midlertidig bevilling gives kun, når oplysninger om økonomi, faglighed og dokumentation i øvrigt gør det overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet vil give en alkoholbevilling.

 • Forhåndsgodkendelse

  Hvis du overvejer at åbne en restaurationsvirksomhed, har du mulighed for at søge bevillingsnævnet om en forhåndsgodkendelse om alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse.

  Denne mulighed er indført for at undgå, at kommende restauratører forgæves foretager investeringer i køb eller ombygning af lokaler med henblik på restaurationsdrift.

  En forhåndsgodkendelse er alene et tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en restauration på den pågældende adresse.

  Bevillingsnævnet har ikke ved at give en forhåndsgodkendelse taget stilling til, om den pågældende ansøger opfylder betingelserne for at kunne få en alkoholbevilling.

De sidder i Bevillingsnævnet

 

Jens Ejner Christensen (V) Borgmester og formand for Økonomiudvalget Gårdejer
Send e-mail telefon 76 81 10 12 mobil 20 16 32 14
Henning Troelsen 3f
Britta Bitsch (F) Medlem af Byrådet
Send e-mail mobil 51 41 94 43
Michael Marcussen
Heinrich Schrøder Repræsentant HORESTA
Danijel Zovko Økonomisk sagkyndig
Stig Simonsen Vejle lokal politi

Bevillingsnævnet holder møde hver anden måned.

Alkoholbevillinger gives ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstid.

JURA er sekretariat for Bevillingsnævnet. 

 

Sidst opdateret: