Børn- og Ungeudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn. Det følger af § 142 og § 143 i barnets lov.

Medlemmer og personlige stedfortrædere

  • Formand: Hans Hoffensetz – stedfortræder Gitte Frederiksen
  • Næstformand: Azra Hasanbegovic – stedfortræder Claus Behrendsen
  • Dommer Agnete Skouv – stedfortræder dommer Søren Rune Schrøder
  • Pæd. psyk. sagkyndig Christina Holm Poulsen – stedfortræder Jesper Kirkegaard Jensen

Børne- og Ungeforvaltningen er sekretær for udvalget. 

Kontaktoplysninger medlemmer

Hans Hoffensetz (V) Medlem af Byrådet Politikommissær
Send e-mail mobil 26 17 10 96
Azra Hasanbegovic (A) Medlem af Byrådet Sundhedsfremmekonsulent
Send e-mail mobil 60 13 03 08
Sidst opdateret: