Børn- og Ungeudvalget har kompetencen til at træffe afgørelser om tvangsanbringelse og andre tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem forældre og børn ifølge § 74 og § 75 i lov om social service.

Medlemmer og personlige stedfortrædere

  • Formand: Hans Hoffensetz – stedfortræder Gitte Frederiksen
  • Næstformand: Azra Hasanbegovic – stedfortræder Claus Behrendsen
  • Dommer Helle Krogh – stedfortræder dommer Niels Deichmann
  • Pæd. psyk. sagkyndig Christina Holm Poulsen – stedfortræder Jesper Kirkegaard Jensen
  • Pæd. Psyk. sagkyndig Brigitta Mark – stedfortræder Lis Augustenborg

Børne- og Ungeforvaltningen er sekretær for udvalget. 

Kontaktoplysninger medlemmer

Hans Hoffensetz (V) Medlem af Byrådet Politikommissær
Send e-mail mobil 26 17 10 96
Azra Hasanbegovic (A) Medlem af Byrådet Sundhedsfremmekonsulent
Send e-mail mobil 60 13 03 08
Helle Krogh Dommer Børne- og Ungeudvalget
Send e-mail
Christina Holm Poulsen Pæd. psyk. sagkyndig
Sidst opdateret: