Eliteidrætsrådet er sat sammen af repræsentanter fra både erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, idrætten, pressen og byrådet i Vejle. Sammensætningen sikrer en bred vifte af kompetencer, så rådet varetager opgaverne bedst muligt. Rådets primære opgave er at lave visionerne for EliteVejle samt at fordele de økonomiske midler og sikre at midlerne til talentudvikling bliver udnyttet optimalt.

Eliteidrætsrådets medlemmer:

Jens Ejner Christensen
Borgmester i Vejle Kommune

Knud Erik Hansen
Formand i Eliteidrætsrådet
Medlem af Forretningsudvalget

Dan Arnløv Jørgensen
1. viceborgmester, formand for Kultur- & Idrætsudvalget og næstformand i Eliteidrætsrådet
Medlem af Forretningsudvalget

Martin Sikær Kristensen
Formand for Børne- & Familieudvalget

Ole Damgaard
Forstander for Vejle Idrætshøjskole
Uddannelsesrepræsentant og medlem af Forretningsudvalget

Martin Haar Kristensen
Ejer og direktør i reklamebureauet Crossmind
Markedsførings og erhvervsrepræsentant

Johan Seistrup
Direktør i Vejle Svømmeklub
Foreningsrepræsentant

Steen Tychosen
Talentchef i Vejle Boldklub
Foreningsrepræsentant

Marianne Nellemose
Formand og repræsentant fra Vejle Idrætsråd

Tina Kromann Lyngsø
Områdedirektør i Sydbank
Erhvervsrepræsentant

Pieter Mouritsen
Sales manager Offshore Energy hos Pieter Mourtisen Airtech A/S
Repræsentant fra Business Vejle

John Risberg
Skoleleder på NOVAskolen
Uddannelsesrepræsentant

Bjørn Jeppe Søndergård
Sportscollegeleder på Campus Vejle Sportscollege
Uddannelsesrepræsentant

Kristine Kortnum
Rektor Rødkilde Gymnasium
Uddannelsesrepræsentant

Claus Svold
Børne- og Ungedirektør

Sofie Plenge
Kultur- og Sundhedsdirektør

Peter Jensen
Team Danmark konsulent

Ulla Varneskov
Chef for Idræt, Events og Fællesskaber i Kultur & Sundhedsforvaltningen

Lasse Andersen Bakgaard
Eliteidrætskonsulent i EliteVejle
Sekretær for Eliteidrætsrådet

Sidst opdateret: