Folkeoplysningsudvalget er et udvalg med repræsentanter fra idrætten, korpsene, aftenskolerne og øvrige foreninger, som varetager fritidsområdet.

Folkeoplysningsudvalget i kommunen har indflydelse på kommunens idræts- og fritidsliv.

Udvalget beslutter, hvordan kommunens tilskud til folkeoplysende foreninger og det folkeoplysende arbejde skal fordeles. Udover afgørelserne om tilskud fungerer udvalget også som høringspart i beslutninger, der vedrører foreningslivet i kommunen. Udvalget har et budget på 16 mio. kr. årligt. 

Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget er et antal repræsentanter fra kommunens foreninger og to politisk udpegede medlemmer.

Hvad laver Folkeoplysningsudvalget?

Udvalget arbejder for, at alle borgere i Vejle Kommune har gode muligheder og rammer for at deltage i et aktivt og mangfoldigt idræts- og foreningsliv. Hertil kommer også gode muligheder for at deltage i voksenundervisning i f.eks. aftenskoler. 

Udvalget har bl.a. indflydelse på:

 • Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler – for eksempel regler for tilskud til kurser og lokaler
 • Principper for, hvordan vi skal tildele haltider til de folkeoplysende foreninger
 • Igangsætning af nye initiativer og projekter – for eksempel tilbud til kurser for foreninger, øremærkede penge til forløb mellem skoler og foreninger mm.
 • Kommunens folkeoplysningspolitik
 • Budgettet på folkeoplysningsområdet 
 • Behandling af ansøgninger om tilskud på folkeoplysningsområdet, bl.a. Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje og tilskud til vedligehold

Folkeoplysningsudvalget medlemmer:

 • 2 politikere fra Kultur- og Idrætsudvalget
  Per Olesen
  Thyge Havgaard Bjerring

 • 3 repræsentanter fra aftenskolerne
  Torben Svendsen - næstformand
  Brian Kronborg
  Knud Møller

 • 3 repræsentanter fra idrætsforeningerne
  Poul Erik Møller - Formand
  Nina Skriver Dahl
  Michael Hansen

 • 1 repræsentant fra øvrige foreninger
  Vibeke Hegelund Hansen

 • 1 repræsentant fra handicapforeningerne
  Peter Skov Jørgensen

 • 1 repræsentant fra de uniformerede spejderkorps
  Gitte Spanglev Eriksen

 • 1 repræsentant fra de selvorganiserede
  Vakant
Sidst opdateret: