Handicaprådet består af 14 personer, og det tæller politikere, handicaprepræsentanter og embedsmænd. Handicaprådet skal holde 10 møder i året.

Rådets opgaver er bl.a. at:

 • rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål
 • tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer
 • formidle synspunkter mellem borgere og Byråd om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede
 • tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige emner

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

JURA er sekretariat for rådet.

 • Handicaprådets medlemmer

  Formand:

  Peter Skov Jørgensen
  Muskelsvindfonden
  Grydevangen 36
  7120 Vejle Øst
  Tlf. 23 32 40 62
  skov@muskelsvindler.dk

  Næstformand:

  Britta Bitsch
  Hvesager 47
  7300 Jelling
  Tlf.: 51 41 94 43
  bribi@vejle.dk


  Udpeget af Byrådet:

  Jørgen Mikkelsen
  Smedevænget 19
  7323 Give
  Tlf.: 28 10 34 14
  jormi@vejle.dk

  Svend Erik Nielsen
  Ballevej 24B, 7182 Bredsten
  Tlf.:40 29 08 10
  Sveni@vejle.dk

  Mette Ejby Pallesen
  Kalkbrænderivej 6, 2. th
  7100 Vejle
  Tlf.: 20 36 01 69
  metej@vejle.dk

  Britta Bitsch
  Hvesager 47
  7300 Jelling
  Tlf.: 51 41 94 43
  bribi@vejle.dk

  Indstillet af Administrationen:

  Sri Sundarampillai
  Myndighedschef
  Myndighedsafdelingen
  Tlf.: 24 91 18 04
  srisu@vejle.dk

  Henrik Michael Kragh
  Teknik & Miljø
  Tlf.: 76 81 24 32
  henkr@vejle.dk  

  Anette Ravn Olsen
  Chef for Familie og Forebyggelse
  Børne- og Ungeforvaltningen
  Tlf.: 23 88 58 06
  anero@vejle.dk 


  Indstillet af Danske Handicaporganisationer:

  Peter Skov Jørgensen
  Muskelsvindfonden
  Grydevangen 36
  7120 Vejle Øst
  Tlf. 23 32 40 62
  skov@muskelsvindler.dk

  Anette Christiansen
  Landsforeningen for Autisme
  Bakkeglimt 13
  7100 Vejle
  Tlf.: 20 73 05 01
  annettechristiansen64@gmail.com

  Vibeke Denert
  LEV 
  Frejsa Have 31
  7300 Jelling
  Tlf.: 51 92 06 10
  vdenert@gmail.com

  Jens Bork
  Dansk Handicap Forbund
  Vestervænget 39
  7323 Give 
  Tlf.: 20 46 25 72
  jb@jbork.dk

  Thomas Wetche
  Dansk Blindesamfund 
  Ved Banen 6
  7100 Vejle 
  Tlf.: 28 70 25 22
  thomas.wetche@gmail.com

  Karin B. Nissen 
  SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed.
  Kragelundvænget 30
  7080 Børkop.
  Tlf.: 42 20 60 38
  karinbnissen@gmail.com

   

  Indstillet af Landsforeningen Ligeværd:
  Anders H. Andersen
  Landsforeningen Ligeværd
  Frydenlund 1 N
  7120 Vejle
  Tlf.: 28 56 84 44
  hareskovvejle@gmail.com

 • Mødedatoer 2023

  • 2. februar 2023
  • 2. marts 2023
  • 13.april 2023
  • 4. maj 2023 (koordineret med budgetsagerne)
  • 1. juni 2023
  • 17. august 2023
  • 7. september 2023
  • 5. oktober 2023
  • 9. november 2023
  • 7. december 2023
 • Mødedatoer 2022

  • 3. februar 2022
  • 3. marts 2022
  • 7. april 2022
  • 12. maj 2022
  • 2. juni 2022
  • 18. august 2022
  • 8 september 2022
  • 6. oktober 2022
  • 3. november 2022
  • 1. december 2022
 • Mødedatoer 2021

  4. februar 2021
  4. marts 2021
  8. april 2021
  20. maj 2021
  10. juni 2021
  12. august 2021
  2. september 2021
  7. oktober 2021
  4. november 2021
  2. december 2021
 • Mødedatoer 2020

  6. februar 2020
  5. marts 2020
  2. april 2020
  14. maj 2020
  18. juni 2020
  13. august 2020 - AFLYST
  3. september 2020
  1. oktober 2020
  5. november 2020
  2. december 2020
 • Mødedatoer 2019

  • 7. februar 2019
  • 14. marts 2019
  • 11. april 2019
  • 23. maj 2019
  • 20. juni 2019
  • 15. august 2019
  • 5. september 2019
  • 3. oktober 2019
  • 14. november 2019
  • 5. december 2019

 • Mødedatoer 2018

  • 8. februar 2018
  • 8. marts 2018
  • 5. april 2018
  • 24. maj 2018
  • 14. juni 2018
  • 30. august 2018
  • 13. september 2018
  • 4. oktober 2018
  • 1. november 2018
  • 6. december 2018
 • Mødedatoer 2017

  • 12. januar 2017
  • 2. februar 2017
  • 2. marts 2017
  • 6. april 2017
  • 23. maj 2017
  • 1. juni 2017 (Aflyst)
  • 31. august 2017
  • 5. oktober 2017
  • 2. november 2017
  • 7. december 2017

 • Deadlines 2022

  • 26. januar 2022
  • 23. februar 2022
  • 30. marts 2022
  • 27. marts 2022
  • 25. maj 2022
  • 10. august 2022
  • 31. august 2022
  • 28. september 2022
  • 26. oktober 2022
  • 23. november 2022
 • Deadlines 2021

  27. januar 2021
  24. februar 2021
  30. marts 2021
  11. maj 2021
  2. juni 2021
  4. august 2021
  25. august 2021
  29. september 2021
  27. oktober 2021
  24. november 2021
 • Deadlines 2019

  • 30. januar 2019
  • 6. marts 2019
  • 3. april 2019
  • 15. maj 2019
  • 13. juni 2019
  • 7. august 2019
  • 28. august 2019
  • 25. september 2019
  • 30. oktober 2019
  • 27. november 2019

 • Deadlines 2018

  • 31. januar 2018
  • 28. februar 2018
  • 27. marts 2018
  • 16. maj 2018
  • 6. juni 2018
  • 22. august 2018
  • 5. september 2018
  • 26. september 2018
  • 24. oktober 2018
  • 28. november 2018
 • Deadlines 2017

  • 4. januar 2017
  • 25. januar 2017
  • 22. februar 2017
  • 29. marts 2017
  • 16. maj 2017
  • 23. maj 2017
  • 23. august 2017
  • 27. september 2017
  • 25. oktober 2017
  • 29. november 2017

DEADLINE KL. 12.00
Det er meget vigtigt, at deadlines overholdes, da sagerne ellers først kommer med på næste møde.  

Kopi af dagsordener eller referater for 2013 eller tidligere fås ved henvendelse til Juridisk Kontor.

Sidst opdateret: