Integrationsrådet er nedsat af Vejle Byråd og rådgiver Vejle Kommune om den samlede integrationsindsats og arbejder for etnisk ligestilling og ligeværd.

Om Integrationsrådet

Integrationsrådet i Vejle Kommune er nedsat af Vejle Byråd og rådgiver Vejle Kommune om den samlede integrationsindsats og arbejder for etnisk ligestilling og ligeværd.

Integrationsrådet i Vejle Kommune er en aktiv medspiller i forhold til at sætte integration på dagsordenen og skabe samspil mellem borgere, Vejle Kommune og Vejle Byråd.

Integrationsrådets vision:

• Vi vil være et synligt integrationsråd – både mod samfundet og det politiske niveau
• Vi arbejder proaktivt
• Vi vil gøre vores stemme tydelig
• Vil bygger bro og vil være bindeled
• Vi styrker forståelsen for kulturelle forskelle
• Vi vil nedbryde kulturelle barrierer
• Vi vil styrke ligestillingen mellem bl.a. køn og etnicitet.

Integrationsrådet kan fx:

 • Udtale sig om emner af interesse for borgere med en anden etnisk baggrund end dansk
 • Komme med forslag til kommunale indsatser og fokusområder
 • Se på skolers undervisning, tosprogedes adgang til arbejdsmarkedet eller de ældres situation
 • Styrke samarbejdet mellem Vejle Kommune og de kulturelle foreninger
 • Rådgive Vejle Kommune i modtagelsen af nyankomne udlændinge og flygtninge

Integrationsrådet holder 6 møder om året. Rådet har repræsentanter I Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum og Det Nationale Integrationsråd.

Udover de valgte medlemmer består Integrationsrådet af repræsentanter fra Vejle Byråd, Vejle Kommune, foreningslivet og NGO’er.

Mødetid: Kl. 17.30 -19.30
Mødested: Mødelokale 5 i Administrationsbygningen, Skolegade 1, Vejle.

Medlemmer af integrationsrådet

Sooriyakumar Subramaniam Formand for Integrationsrådet
Send e-mail telefon 31 68 68 13
'Zerina Sehic Næstformand for Integrationsrådet
Send e-mail telefon 20 75 70 09
Susanne Clausen Medlem af Integrationsrådet BROEN-Vejle
Send e-mail telefon 42 40 00 51
Shah Mahmood Mirzad Medlem af Integrationsrådet
Send e-mail telefon 92 27 44 05
Senada Mehic Medlem af Integrationsrådet med tilknytning til skolebestyrelserne i Vejle Kommune
Send e-mail telefon 21 96 49 02
Poul Erik Møller Medlem af Integrationsrådet med tilknytning til lokale foreninger i Vejle Kommune
Send e-mail telefon 22 14 61 89
Natalija Petrova Medlem af Integrationsrådet
Muhsin Türkyilmaz Medlem af Integrationsrådet
Send e-mail telefon 21 48 14 01
Marianne Falkenstrøm Quist Medlem af Integrationsrådet Røde Kors – Center Jelling
Send e-mail telefon 25 37 30 82
Krestine Krogh Thomsen Medlem af Integrationsrådet Vejle Kommune – Børn og Unge
Send e-mail telefon 23 70 58 64
Jeyakanthan Selliah Medlem af Integrationsrådet
Send e-mail telefon 26 23 58 89
Ibadeta Gudzevic Medlem af Integrationsrådet
Hjalte Simonsen Medlem af Integrationsrådet Vejle Kommune - Arbejdsmarked
Send e-mail telefon 23 65 29 26
Haris Khan Medlem af Integrationsrådet
Send e-mail telefon 71 84 74 64
Claus Friis Dall Medlem af Integrationsrådet Vejle Kommune – Idræt, Events og Fællesskaber
Send e-mail telefon 20 37 53 97
Abdallah Tumeh Medlem af Integrationsrådet
Send e-mail telefon 28 71 31 43
Yasser Mohamed Rady Medlem af Integrationsrådet
Send e-mail telefon 61 28 36 62
Gitte Frederiksen Medlem af Vejle Byråd
Send e-mail telefon 24 42 86 95
Martin Jensen Medlem af Vejle Byråd
Send e-mail mobil 20 31 23 22

Mødedatoer

 • Mødedatoer 2024

  25. januar 2024

  21. marts 2024

 • Mødedatoer 2023

  26. januar 2023

  13. april 2023

  26. oktober 2023

  7. december 2023

 • Mødedatoer 2022

  20. januar 2022

  10. februar 2022

  24. februar 2022

  21. april 2022

  24. august 2022

  24. oktober 2022

   

 • Mødedatoer 2021

  28. januar 
  25. februar 
  25. marts - Temamøde
  29. april
  27. maj 
  24. juni - Temamøde
  Ingen møder i juli og august
  30. september - Temamøde
  28. oktober
  25. november
  16. december - Temamøde
 • Mødedatoer 2020

  23. januar 2020
  20. februar 2020 Temaaften
  19. marts 2020 Aflyst
  23. april 2020
  28. maj 2020
  18. juni 2020
  Ingen møder i juli
  20. august 2020
  17. september 2020
  22. oktober 2020
  19. november 2020
  17. december 2020
 • Mødedatoer 2019

  24. januar 2019

  21. marts 2019

  25. april 2019

  23. maj 2019

  20. juni 2019

  Ingen møder i juli

  22. august 2019

  19. september 2019

  24. oktober 2019

  21. november 2019

  19. december 2019

 • Mødedatoer 2018

  18. januar 2018

  22. februar 2018

  26. marts 2018

  24. maj 2018

  21. juni 2018

  Ingen møder i juli

  23. august 2018

  25. oktober 2018

  22. november 2018

  20. december 2018

   

   

Det Nationale Integrationsråd:
Integrationsrådet i Vejle Kommune er på nationalt plan repræsenteret i Det Nationale Integrationsråd.
Det Nationale Integrationsråd arbejder for at finde langvarige løsninger på eksisterende problemer i den danske integrationsindsats. Derudover rådgiver Rådet Ministeren for Udlændinge og Integration i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration. Se mere om Det Nationale Integrationsråd her:

Sidst opdateret: