Integrationsrådet er nedsat af Vejle Byråd og rådgiver kommunen om den samlede integrationsindsats og arbejder for etnisk ligestilling og ligeværd.

Om Integrationsrådet

Integrationsrådet i Vejle Kommune er nedsat af Byrådet og rådgiver kommunen om den samlede integrationsindsats og arbejder for etnisk ligestilling og ligeværd.

Integrationsrådet er en aktiv medspiller i forhold til at sætte integration på dagsordenen og skabe samspil mellem borgere, kommune og Byråd.


Integrationsrådets opgave er:

 • At bygge bro mellem kulturer
 • At skabe udvikling og dialog
 • At udvikle fælles forståelse
 • At nedbryde barrierer


Integrationsrådet kan fx:

 • Udtale sig om emner af interesse for borgere med en anden etnisk baggrund end dansk
 • Komme med forslag til kommunale indsatser og fokusområder
 • Komme med forslag til arbejdet med kommunens integrationspolitik
 • Se på skolers undervisning, tosprogedes adgang til arbejdsmarkedet eller de ældres situation
 • Styrke samarbejdet mellem kommune og kulturelle foreninger
 • Rådgive kommunen i modtagelsen af nyankomne udlændinge og flygtninge

 

Integrationsrådet holder 6 møder om året. Rådet har repræsentanter fra Arbejdsmarkedsforum og Det nationale Integrationsråd.

Udover de valgte medlemmer består Integrationsrådet af repræsentanter fra Byrådet, Vejle Kommune, foreningslivet og NGO’er.

Mødetid: Kl. 17.00 -19.00
Mødested: Mødelokale 1 i Administrationsbygningen, Skolegade 1, Vejle.

 • Integrationsrådets medlemmer

  Sooriyakumar Subramaniam – formand

  Zerina Sehic - næstformand

  Abdallah Tumeh

  Haris Khan

  Ibadeta Gudzevic

  Jeyakanthan Selliah

  Muhsin Türkyilmaz

  Natalija Petrova

  Shah Mahmood Mirzad

  Yasser Mohamed Rady

  Poul Erik Møller (medlem med tilknytning til lokale foreninger i Vejle Kommune)

  Senada Mehic (medlem med tilknytning til skolebestyrelserne i Vejle Kommune)

  Marianne Falkenstrøm Quist (Røde Kors – Center Jelling)

  Susanne Clausen (BROEN-Vejle)

  Gitte Frederiksen (Vejle Byråd)

  Martin Jensen (Vejle Byråd)

  Claus Friis Dall (Vejle Kommune – Idræt, Events og Fællesskaber)

  Hjalte Simonsen (Vejle Kommune - Arbejdsmarked)

  Krestine Krogh Thomsen (Vejle Kommune – Børn og Unge)

 • Mødedatoer 2023

  26. januar 2023

 • Mødedatoer 2022

  20. januar 2022

  10. februar 2022

  24. februar 2022

  21. april 2022

  24. august 2022

  24. oktober 2022

   

 • Mødedatoer 2021

  28. januar 
  25. februar 
  25. marts - Temamøde
  29. april
  27. maj 
  24. juni - Temamøde
  Ingen møder i juli og august
  30. september - Temamøde
  28. oktober
  25. november
  16. december - Temamøde
 • Mødedatoer 2020

  23. januar 2020
  20. februar 2020 Temaaften
  19. marts 2020 Aflyst
  23. april 2020
  28. maj 2020
  18. juni 2020
  Ingen møder i juli
  20. august 2020
  17. september 2020
  22. oktober 2020
  19. november 2020
  17. december 2020
 • Mødedatoer 2019

  24. januar 2019

  21. marts 2019

  25. april 2019

  23. maj 2019

  20. juni 2019

  Ingen møder i juli

  22. august 2019

  19. september 2019

  24. oktober 2019

  21. november 2019

  19. december 2019

 • Mødedatoer 2018

  18. januar 2018

  22. februar 2018

  26. marts 2018

  24. maj 2018

  21. juni 2018

  Ingen møder i juli

  23. august 2018

  25. oktober 2018

  22. november 2018

  20. december 2018

   

   

Sidst opdateret: