Udvalget arbejder for grøn omstilling og udvikling inden for bæredygtighed og resiliens som et afsæt for arbejdet med de 17 verdensmål.

Klimaudvalget blev nedlagt pr. 31. december 2021. Klimadagsordenen varetages nu politisk af Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Vejle Kommunes Klimaudvalg arbejder for at fremme den grønne omstilling med afsæt i helhedsorienterede prioriteringer af konkrete indsatser særligt inden for klima, resiliens og FN’s 17 verdensmål.

Klimaudvalget er nedsat af Vejle byråd, og sekretariatsbetjenes af Politik & Analyse, Kommunaldirektørens Stabe v/Julie Halkier Nilsson.

 • Mødedatoer 2021

  3. februar 2021
  16. marts 2021
  21. april 2021
  25. maj 2021
  12. august 2021
  13. september 2021
  12. oktober 2021
  7. december 2021
 • Medlemmer af Klimaudvalget

  Udvalgets faste medlemmer består af gruppeformænd fra samtlige byrådets partier.

  Formand:
  Steen Gade - tidligere folketingsmedlem i SF med fokus på klima og miljø

  Næstformand:
  Borgmester Jens Ejner Christensen (V)

  Øvrige medlemmer af Klimaudvalget:
  Lone Myrhøj - Socialistisk Folkeparti (F)
  Søren Peschardt - Socialdemokratiet (A)
  Torben Elsig-Pedersen - Radikale Venstre (B)
  Anja Daugaard - Liberal Borgerliste Vejle (E)
  Dan Arnløv Jørgensen - Det Konservative Folkeparti (C)
  Kenneth Fredslund Petersen - Dansk Folkeparti (O)

  Fra administrationen deltager:
  Kommunaldirektør 
  Direktør for Teknik & Miljø
  Stabschef, Kommunaldirektørens Stabe
  Stadsarkitekt, Teknik & Miljø

   

Sidst opdateret: