Parasportsrådet forbedrer vilkårene for idræt for folk med handicap ved at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten. Rådet arbejder for at skabe de bedst mulige forhold for parasporten og understøtter initiativer til kompetenceudvikling af trænere og ledere med det formål at optimere parasportens udvikling.

Parasportsrådets medlemmer:

Formand:
Tage Schmidt (Personligt udpeget)
schmidt.tage@gmail.com

Næstformand:
Dan Arnløv (Politiker)
daajo@vejle.dk

Gitte Frederiksen (Politiker)
gfred@vejle.dk

Torben Elsig-Pedersen (Politiker)
torel@vejle.dk

Peder Hummelmose (Politiker)
pehum@vejle.dk

Peter Skov Jørgensen (Handicapråd)
PETSJ@vejle.dk

Poul Erik Møller (Vejle Idræts Råd)
pemibm@turbopost.dk

Knud Møller (Folkeoplysningsudvalget)
knudgive@gmail.com

Steen Mathiasen (HIVO)
steenwaage@icloud.com

Margrethe Foxing Højager (HIVO)
FOX@danskebank.dk

Lars Damgaard (Idræt i dagtimerne)
lars@iidvejle.dk

Lykke Guldbrandt (Parasport Danmark)
lgu@parasport.dk

Allan Johansen (Personligt udpeget)
ajo@ub-let.dk

Henrik Michael Kragh (Personligt udpeget)
hemkr@vejle.dk

Nikolaj Primdal (Personligt udpeget)
nipr@campusvejle.dk

Gert Bech-Larsen (Personligt udpeget)
gert.bechlarsen@gmail.com

Henning Christian Petersen (Erhvervslivet)
hp@vejleturisttrafik.dk

Sidst opdateret: