Parasportsrådet forbedrer vilkårene for idræt for folk med handicap ved at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten. Rådet arbejder for at skabe de bedst mulige forhold for parasporten og understøtter initiativer til kompetenceudvikling af trænere og ledere med det formål at optimere parasportens udvikling.

Parasportsrådets medlemmer:

Formand:

Tage Schmidt (Personligt udpeget)
schmidt.tage@gmail.com

Næstformand:

Dan Arnløv (Politiker)
daajo@vejle.dk

Øvrige medlemmer:

Lone Myrhøj (politiker)
lonmy@vejle.dk

Martin Sikær (politiker)
marsi@vejle.dk 

Camilla Eva Jørgensen (politiker)
camej@vejle.dk

Peter Skov Jørgensen (Handicapråd)
skov@muskelsvindler.dk 

Poul Erik Møller (Vejle Idræts Råd)
pemibm@turbopost.dk

Michael Hansen (Folkeoplysningsudvalget)
formand@vejleidraetsraad.dk 

Margrethe Foxing Højager (HIVO)
formand@hivo.one

Tony Brazil (Idræt i dagtimerne)
tony@iidvejle.dk

Sarah Thomsen (Parasport Danmark)
sth@parasport.dk

Dorthe Falcher (Business Vejle)
df@businessvejle.dk

Emma Laursen (Personligt udpeget, Give)
emmalaursen13@gmail.com

Lena Lassen (Personligt udpeget SVHK)
Lena@svhk.dk

Lars Fogt Andersen (Personligt udpeget, Gårslev)
LFA@energinet.dk

Gert Bech-Larsen (Personligt udpeget)
gert.bechlarsen@gmail.com

Sidst opdateret: