Byvision Børkop

Vi er i gang med at skabe en byvision for Børkop.

Borgerne drøfte og valgte den 4. april mellem seks udviklingsretninger, der byggede på de fremtidsscenarier borgerne har indsendt fra 14. januar til 12. marts.  

Borgere fra i Børkop, Brejning, Gårslev, Smidstrup og Andkær endte med at pege på følgende tre udviklingsretninger, med naturbyen som den vigtigste

Naturbyen

suppleret af

Børkop 7080 og

Vækst med livskvalitet

Udviklingsretningerne samles nu til en egentlig byvision og fælles fortælling, samtidig med at vi udvikler videre på de bedste forslag og ideer fra processen.

Vi spørger borgerne om vi har ramt rigtigt, når vi fremlægger byvisionen i høring inden den skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet. 

Billede af sti der svæver gennem skoven Naturbyen
seks par hænder der mødes i midten af billedet og holder om hinanden Børkop 7080
Familie med to voksne og fire børn der smiler, vinker og hopper, kigger på fotografen Vækst med livskvalitet
 • Hvad er byvisioner? Læs mere om byvisioner i Vejle Kommune

  Hvorfor et byvisionsmøde?
  Byrådet ønsker at udarbejde en byvision for 7080 Børkop sammen med borgere, virksomheder og foreninger. Visionen skal være med til at skabe en tydelig og fælles udviklingsretning for 7080 Børkop.

  På mødet vil vi sammen drøfte de forskellige udviklingsretninger, som er udarbejdet på baggrund af de mange fremtidsscenarier, som borgere, foreninger og virksomheder har indsendt. På mødet vælger vi også den eller de retninger, som skal være med til at danne grundlag for 7080 Børkops byvision.

  Vi forventer at sende et udkast til byvisionen i offentlig høring 30. april – 14. maj 2019. Byvisionen vil tage afsæt i borgernes prioriteringer på byvisionsmødet.

  Hvorfor deltage i byvisionsmødet?
  Det er din mulighed for at tage medansvar for din by og påvirke den retning, 7080 Børkop skal udvikle sig i. En byvision sætter retning for byens udvikling de kommende 5-10 år.

  Hvad bestemmer en byvision?
  Med en byvision kan vi skabe en stærk fælles fortælling både udadtil og indadtil. Byvisionen kan sætte retning, give byen kant og signalere ambitionsniveau.

  Byvisionen vil indeholde en initiativliste, som kommune, borgere og andre kan tage op. De projekter, myndighedsbeslutninger, økonomi m.v., der kan udspringe af byvisionen, behandles konkret af de ansvarlige myndigheder, virksomheder, foreninger eller borgere.

  Arbejdet med initiativer og politikker, der ligger udenfor byvisionen, fortsætter på normal vis.

  Hvad sker der efter byvisionsmødet?
  Efter byvisionsmødet den 4. april samler vi input og prioriteringer og udarbejder et forslag til en byvision.  

  Vi forventer at sende et udkast til byvisionen i offentlig høring 30. april - 14. maj 2019.   Efter høringen ser vi på, om høringen giver anledning til ændringer af visionsforslaget. Hvis der er meget forskellige retninger i spil, eller hvis der er behov for væsentlige ændringer, fortsætter vi dialogen, til vi har et fælles byvisionsforslag, som har bred opbakning i området.

  Byvisionen skal endelig godkendes i økonomiudvalget og byrådet. Efter tidsplanen sker det i juni 2019.

 • Borgernes fremtidsscenarier for 7080 Børkop

  Læs borgernes forskellige bud på fremtidsscenarier for 7080 Børkop her.

Høring af udkast til byvision

Forventet i høring 30. april.

 

Afholdte møder

Kick-off møde. Processen om byvision Børkop blev skudt igang med Kick off møde i sognegården den 15. januar. Opsamling på møde.

Workshop. Borgernes byvisionsgruppe afholdt workshop i  Brejning forsamlingshus den 27. februar. Se de forskellige bidrag her.

Byvisionsmøde 4. april om aftenen - borgerne drøfter og peger i fællesskab på en eller flere ønskelige retninger for byen, som man vil arbejde for at gøre til virkelighed. 

 

 

Borgernes Byvisionsgruppe

Byvisionsgruppens har hjulpet med at fremme dialogen og indsamle fremtidsscenarier for byen. Byvisionsgruppen består af følgende deltagere:

Niels Middelbo, Rasmus Christensen, Jens Christian Jensen, Jonas Vangsgaard Erichsen, Charlotte Munk, Claus Haxholm, Kirsten Lynge, Eva Lund, Jonna Harbo og Leif Skov

Sidst opdateret: 12. april 2019