Byvision Give

Vi er igang med at skabe en byvision for Give.

Borgerne drøftede og valgte den 26. marts mellem otte udviklingsretninger, der byggede på de fremtidsscenarier borgerne har indsendt fra 14. januar til 12. marts.  

Borgerene endte med at pege på følgende tre udviklingsretninger, med Erhvervsby med vilje  som den vigtigste

Erhvervsby med vilje

Grobund for det bedste familieliv

En stærk handelsby

 

Udviklingsretningerne samles nu til en egentlig byvision og fælles fortælling, samtidig med at vi udvikler videre på de bedste forslag og ideer fra processen.
Herefter fremlægger vi byvisionen i en høringsperiode inden den skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.  

Erhvervsfolk i svævende boks med gult lys Erhvervsby med vilje
Skilt med ordene we are awesome En stærk handelsby
Barn med forælder i hver hånd Grobund for det bedste familieliv
 • Hvad er byvisioner? Læs mere om byvisioner i Vejle Kommune

  Hvorfor en byvision?
  Byrådet ønsker at udarbejde en byvision for Give sammen med borgere, virksomheder og foreninger i Give. Visionen skal være med til at skabe en tydelig og fælles udviklingsretning for Give.

  Vi vil sammen drøfte de forskellige udviklingsretninger, som er udarbejdet på baggrund af de mange fremtidsscenarier, som borgere, foreninger og virksomheder har indsendt. Vi  vælger sammen den eller de retninger, som skal være med til at danne grundlag for Gives byvision.

  Vi forventer at sende et udkast til byvisionen i offentlig høring maj/juni 2019. Byvisionen vil tage afsæt i borgernes prioriteringer på byvisionsmødet den 26. marts

  Hvorfor deltage i processen omkring Byvision Give?
  Det er din mulighed for at tage medansvar for din by og påvirke den retning, Give skal udvikle sig i. En byvision sætter retning for byens udvikling de kommende 5-10 år.

  Hvad bestemmer en byvision?
  Med en byvision kan vi skabe en stærk fælles fortælling både udadtil og indadtil. Byvisionen kan sætte retning, give byen kant og signalere ambitionsniveau.

  Byvisionen vil indeholde en initiativliste, som kommune, borgere og andre kan tage op. De projekter, myndighedsbeslutninger, økonomi m.v., der kan udspringe af byvisionen, behandles konkret af de ansvarlige myndigheder, virksomheder, foreninger eller borgere.

  Arbejdet med initiativer og politikker, der ligger udenfor byvisionen, fortsætter på normal vis.

  Hvad sker der efter byvisionsmødet?
  Efter byvisionsmødet den 26. marts samler vi input og prioriteringer og udarbejder et forslag til en byvision.  

  Vi forventer at sende et udkast til byvisionen i offentlig høring maj/juni 2019. Efter høringen ser vi på, om høringen giver anledning til ændringer af visionsforslaget. Hvis der er meget forskellige retninger i spil, eller hvis der er behov for væsentlige ændringer, fortsætter vi dialogen, til vi har et fælles byvisionsforslag, som har bred opbakning i området.

  Byvisionen skal endelig godkendes i økonomiudvalget og byrådet. Efter tidsplanen sker det i juni 2019.

 • Borgernes fremtidsscenarier for Give

  Læs borgernes forskellige bud på fremtidsscenarier for Give her.

 • 8 forskellige udviklingsretninger

  8 forskellige udviklingsretninger er udarbejdet på baggrund af de mange fremtidsscenarier, som borgere, foreninger og virksomheder har indsendt. 

  De 8 udviklingsretninger blev på byvisionsmødet den 26. marts prioriteret ved afstemning. Borgerne gav følgende tre udviklingsretninger flest stemmer: 

  • Give – Erhvervsby med vilje
  • Give – Grobund for det bedste familieliv
  • Give – En stærk handelsby

   

  Se alle 8 udviklingsretninger her.

   

Møder om Byvision Give

 • Kick-off møde. Processen om byvision Give bliver skudt igang med Kick-off møde på Diagonalkroen den 15. januar. Opsamling på møde
 • Byvisionsmøde 26. marts om aftenen - borgerne drøfter og peger i fællesskab på en eller flere ønskelige retninger for byen, som man vil arbejde for at gøre til virkelighed.
  Se de 8 udviklingsretninger som blev præsenteret på mødet her.

 

Høring af udkast til byvision

 • Forventet i høring maj/juni 2019.
Procesplan

Borgernes Byvisionsgruppe

Byvisionsgruppens har hjulpet med at fremme dialogen og indsamle fremtidsscenarier for byen. Byvisionsgruppen består af følgende deltagere:

Lars Secher, Thomas Wulff, Allan Pedersen, John Juhl, Susanne Undall Kring, Birgitte Post Andersen, Lotte Nielsen, Henning Dam, Gerda Haastrup Jørgensen, Marie Holst Nielsen og Carsten Friss Pedersen

Kick-off møde på byvision Give
Sidst opdateret: 12. april 2019