Udkast til tilladelse til regulering mv. til etablering af en rørledning fra det nuværende udløb fra dambruget Ravning Fiskeri II til Vejle Å. Rørledningen etableres på matrikel 13a og 1g Søgård, Nørup.

Typer: Øvrige
Steder: Nørup-området
Sidst opdateret: