Fjernvarmeforsyning ved Steen Blichers Vej

Bredsten-Balle kraftvarmeværk A.m.b.a. har indsendt projektforsalg for fjernvarmeforsyning til nyt boligområde ved Steen Blicher Vej. Vejle Kommune skal behandle Projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I medfør af § 25 i projektbekendtgørelsen sendes projektet i 4 ugers høring. Bemærkninger og høringssvar sendes til jordogvarme@vejle.dk

Typer:
Steder: Bredsten
Sidst opdateret: 28. juni 2018