Forslag til by­vision for Børkop og omegn

Naturbyen - en byklynge ved Vejle Fjord. En fælles retning for udvikling af Børkop og omegn.

Typer: Politikker, Øvrige

Kære borger. Naturbyen - en byklynge ved Vejle Fjord er en fælles vision for borgere, virksomheder, foreninger og kommune der sætter en retning for Børkop om omegn i de kommende mange år.

Byrådet ønsker at vide om du bakker op om at udvikle Børkop og omegn med afsæt i borgernes byvision om ”Naturbyen - en byklynge ved Vejle Fjord”? Vi har brug for, at alle bakker op for at skabe en stærk udvikling af byen

Bemærkninger til planerne
Se visionen og giv din mening til kende på www.vejle.dk/byvisionbørkop e

Du kan også sende en mail til teknikogmiljo@vejle.dk.

På baggrund af de indkomne bemærker tager byrådet endelig beslutning om byvisionen.

Her kan du også se planerne
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på biblioteket i Børkop.
Byvisionen kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

 

Steder: Andkær, Brejning, Børkop, Gårslev, Smidstrup-Skærup
Sidst opdateret: 21. maj 2019