Typer: Lokalplaner, Kommuneplan

Planerne er i offentlig høring fra mandag den 20. september 2021 til mandag den 15. november kl. 15.00. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget

Byrådet har den 15.09.2021 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1331 og tillæg nr. 73 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.

Formålet med lokalplanforslaget er at fastlægge den fremtidige anvendelse af lokalplanområdet til boliger, rekrea­tive formål, kultur- fritids- og sportsevents, butikker til områdets lokale forsyning, offentlige og private servicefunktioner og liberale erhverv, der kan indpasses i boligområder i overensstemmelse med udviklingsplanen.

Mindretalsudtalelse

Der foreligger en mindretalsudtalelse. Udtalelsen kan ses i lokalplanforslaget.

Bemærkninger til planen/planerne

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planen/planerne.

Her kan du også se planen/planerne

Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.
Planen/planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Miljøvurdering

Der er foretaget forundersøgelse af lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er inkluderet i planen.

Kortbilag
Steder: Vejle
Sidst opdateret: