Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra opland GE038 v. Pavevænget via bassin B.409 og udløb GE09U til Fruens Møllested Bæk

Typer: Spildevand
Steder: Grejs
Sidst opdateret: