Indled­ning af re­vur­de­ring af mil­jø­god­ken­del­se Tysklandsvej 4B, 7323 Give

Vejle Kommune har indledt revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Tysklandsvej 4B, 7323 Give, drevet af Flemming Kjær, (CVR nr. 19691632). Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan indtil den 9. april 2019 anmode om, at få tilsendt udkast til afgørelse og kommentere udkastet, når dette foreligger.

Typer: Landbrug
Steder: Vonge og Kollemorten
Sidst opdateret: 19. marts 2019