Udkast til tilladelse til regulering mv. til etablering af en rørledning fra det nuværende udløb fra dambruget Ravningkær Dambrug til Vejle Å. Rørledningen etableres på matrikel 7g og 7k Ravning By, Bredsten.

Typer: Øvrige, Vandløb og fjord
Steder: Bredsten
Sidst opdateret: