Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Lokalråd og aktive borgere

Vejle Kommune fremmer lokal udvikling og nærdemokrati via støtte til borgerprojekter, samarbejde med lokalråd og kommunale initiativer.

Samtale om lokalråd mellem Carsten Blomberg og Henrik Juhl Kristensen. God fornøjelse!

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati afholdt digitalt årsmøde for lokalråd den 12. november 2020  (udsat fra april 2020)

Årsberetningen fra udvalgsformanden handlede om

 • Stærke og levende lokalsamfund
 • Aktive borgere – lokalt initiativ
 • Balance mellem by og land
 • Vi løser opgaverne sammen
 • Vi skal fortsætte den gode dialog

Vi har klippet årsmødet op i 6 videofilm som kan deles og streames.

1. Indledning og årsberetning fra udvalgsformand Thyge Havgaard Bjerring.

2. Projekt. Makerspace, Skibet

3. Klatrevæg Vandel

4. Hygum, Vandrerute

5. Projekt. Øster Starup, formidling af unge

6. Oplæg fra Grundet lokalråd, Bredballe lokalråd og Gårslev lokalråd

7. Paneldebat

Mand hænger orange sportstrøjer på tørresnor
Frivilligt arbejde kommer i mange afskygninger.

Frister til ansøgning om støtte til lokal udvikling i 2021

Udviklingspuljen 2021

Næste frist for ansøgning er:

29. marts 2021
10. maj 2021
4. oktober 2021
29. november 2021

De genereller regler er at projekter kan støttes med op til 400.000 kr. Medfinansiering forventes. Vejledning til ansøgningsskema længere nede på siden. Ansøgninger behandles af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

 

Strakspuljen 2020

Kan søges året rundt. Sagsbehandling 2-4 uger. For projekter der søger om under 10.000 kr. 

 

Du kan også søge om økonomisk støtte og andre steder fx Nordeas nye fond "Her bor vi"

Du finder næsten alle danske fonde samt søgefunktioner efter type her: Upfrontnet

Vejledning til ansøgningsskema længere nede på siden.

 

ULN nyhedsbrev december 2020

Informationsmøde for lokalråd "Vejen tilbage til det lokale fysiske fællesskab"

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati holdt informationsmøde den 10. juni om hvor vi er og hvordan vi kommer videre efter et ekstraordinært forår. Du kan se hele mødet inklusiv den musikalske optakt her. Nedenfor kan du læse om de tiltag, der blev omtalt på informationsmødet og hvad der nu sker og hvor du kan henvende dig, hvis du er interesseret.

Thyge halvnært billede fra Rosborg enge
Rosborg pavillion. Infomøde 10. juni
Fuld billede af pavillion. Optagelse er i gang.
Rosborg pavillion. Infomøde 10. juni 2020
 • Nye og gamle tiltag - omtalt på informationsmøde 10. juni

 • Landsbyplaner

  Er dit lokalsamfund interesseret i at skabe en landsbyplan i samarbejde med Vejle Kommune? Kontakt Projektudvikler Lars Kastberg, Teknik & Miljø, lakje@vejle.dk, 76 81 22 76 og hør nærmere.

  Se færdig landsbyplan for Skibet

 • Nye boliger - nedrivninger

  Udvalget har fortsat en nedrivningspulje, hvor ejere af "modne" bygninger i landsbyer under 3000 indbyggere kan søge nedrivningsstøtte (100% af udgiften), hvis de opfylder kriterierne. 

  Kontakt Søren Nellemann, Teknik & Miljø for mere information på sorne@vejle.dk, 76 81 22 47. 

 • Nye boliger - almene boliger på landet

  Vejle Kommune har sammen med et alment boligselskab sat gang processen med opførsel af tre almene byggerier i landsbyer, i alt cirka 50 boliger fordelt på 3 landsbyer. Det er i Vonge, Thyregod og Givskud. Det er en længere proces. Næste skridt er godkendelse af aftalen i byrådet og dernæst nye lokalplaner som skal i offentlig høring i efteråret.

  Udvalget udsatte i foråret boligkonferencen "Nye boliger på landet". Der arbejdes på at finde en ny dato snarest muligt. 

 • Strategisk planlægning for landsbyer

  Udvalget sender til efteråret et forslag til strategisk planlægning for landsbyer i høring. Forslaget tager afsæt i en inddeling af landområderne i fire større områder, der bør behandles forskelligt. Dvs. kommunen begynder at tænke strategisk i forhold til landsbyernes forskellige rammebetingelser.

  Du kan læse oplæg til høring, kort og beskrivelse af de fire områder her sag nr. 42

   

 • Vandskelsruten

  Udvalget har sat gang i et udviklingsarbejde, der skal føre frem til en vandrerute gennem kommunens mange landsbyer og lokalsamfund. I første omgang i den nordlige del af kommunen. Der arbejdes med en oplevelsesvandrerute der tager fem dage at gennemføre, ikke en naturrute.

  Det er planen at udsende information og invitation til at være med til at udvikle oplevelser langs ruten efter sommerferie. Kontaktperson: Peter Sepstrup, Projektudvikler Teknik & Miljø, pekse@vejle.dk, 76 81 22 75  

 • Ændrede regler for medfinansiering

  Udvalget har ændret på reglerne for medfinansiering af lokale projekter, så udvalget midlertidigt kan bevillige 100% af det ansøgte beløb. De nye kriterier gælder projekter godkendt og afsluttet i 2020.

 • Øvrige tiltag

  Hørte du om et tiltag, vi ikke har omtalt her? Kontakt din lokalpolitiker i udvalget eller forvaltningen og hør nærmere.

 • Repairshop, genbrug og upcykling

  Er du interesseret i at starte en lokal repairshop eller er I i fuld gang med genbrug, deleordninger m.v., så vil vi gerne i kontakt med jer.

  Udvalget vil iværksætte forsøg med lokal deling af ressourcer og upcykling med afsæt i aktive og engagerede borgere. Forsøget er et led i arbejdet med den grønne omstilling i Vejle kommune.

  Kontaktperson: Peter Sepstrup, Projektudvikler, Teknik & Miljø, pekse@vejle.dk, 76 81 22 75

Møder med lokalrådene

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har afsat 5 aftenmøder i 2020 til at mødes med lokalrådene. Det er et stort ønske fra politikerne og en udløber af drøftelsen om nærdemokrati i efteråret 2018. 

Formålet er at skabe nogle gode aftener ude hos jer, hvor lokalrådene og politikerne bliver klogere på hinanden og hvad man hver især arbejder med og for.

I 2020 er afholdt følgende møder: 

19. februar. Vejle Vesteregn, Hovedkær, Farre

18. marts Give, Jelling, Bredballe (udsat)

8. juni Givskud, Vonge-Kollemorten, Thyregod

24. juni Nørup, Randbøldal, Vandel

16. september Engum, Hornstrup, Grejs

November Grønbjerg Langelund, Højen, Andkær (udsat)

Der er i 2019 afholdt møde med "Egtved, Ødsted-Jerlev og Aagaard / Gravens", "Børkop, Brejning, Gårslev, Andkær, Smidstrup", "Skibet, Bredsten, Gadbjerg", "Uhre, Grundet, Grønlandsvejen, Vestbyen"

Køre med indbydelse, datoer og mødeskabelon (fra 2019)

 

Om lokalråd

Der er  32 aktive lokalråd i Vejle Kommune. På kortet nedenfor finder du dem allesammen. De dækker både landsbyer, centerbyer og dele af Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har f.eks. høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. Politik for lokalområder og landdistrikter indeholder principper for udvalgets arbejde og fem strategiske pejlemærker 2018 - 2021. Udvalget har besluttet, at alle lokalråd får et tilskud til en kaffekasse til de faste udgifter ved f.eks. møder, dialog og formidling.

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer om støtte til lokale projekter. 

Vejledning til ansøgere

Turismefremme til gavn for mindre lokalsamfund

Du kan søge om bevilling til projekter der fremmer turisme i dit lokalsamfund. Vi er særligt interesseret i at udvikle autocamperturisme, men vil se positivt på alle turisme projekter. Læs mere og om krav og vilkår for ansøgning.

Find dit lokalråd

Lokalsamfundet lever af at aktive borgere tilbyder at give et nap med - fra byfesten til børnehavebestyrelsen. Tjek dit eget lokalråd og se hvad de har valgt at arbejde med. Hjælp dem eller en anden lokal forening og giv noget tilbage til dit lokalsamfund.

Inspiration

Sådan leger vi på landet. Artikel om hvordan fællespladsen i Holtum blev til og gav landsbyen en god undskyldning for at mødes lidt mere.

Sundby Børkop. Vinder af "Den store idé" konkurrencen om 500.000 kr. Artikel om borgerinitiativ om fællesskab og sundhed

Grønne hold vinder udbredelse. Film om sammenhold og samskabelse.

Årsmøde 2019

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati afholdt årsmøde for lokalrådene i Vejle Kommune. Cirka 70 borgere og 14 politikere fra Vejle byråd deltog. De delte viden, drøftede politik og blev inspireret. Oplægsholder Steen Møller, Grobund gav noget at tænke over og gennem fem workshops gik deltagerne i dybden med ”Seniorer på landet”, ”Nye fællesskaber”, ”Kompetente lokalråd”, ”Bynær natur”, ”Unge og lokalsamfundet – 12 – 18 år”.

Konklusioner og opsamlinger fra mødet

Her finder du konferencens materialer, oplæg og film.

Formandens beretning

Den store idé - kort film om Grøn vision fra Grundet

Almene lejeboliger på landet - borgmesterens intro til ny politik med støtte til almene boliger i mindre landsbyer 

Film om at drive erhverv i landsbyer. Med Gadbjerg som eksempel.

Projekt: Film om parkourbane i Øster Starup

Program for den 23. maj

Citat

”Lokalrådenes opblomstring er det bedste som skete for Vejle Kommune ved kommunalreformen i 2007. Jeg lægger særlig vægt på, at lokalrådene er med til at skabe en god balance mellem land og by i kommunen, fordi de især skaber ekstra aktivitet og trækker flere penge til oplandet til Vejle.”

 

Årshjul med overblik over aktiviteter og datoer

 

Særlige aktiviteter du kan byde ind på

Fremme af turisme på landet

Møder mellem lokalråd og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

 

Årsmøde 2019
Dialog på årsmødet sidste år (2018)
Fællesspisning i Farre
Årsmøde for lokalråd. Fællesskab og lokal identitet. Billede fra fællesspisning i Farre.
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Dine politikere i Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Årsmøde 2020 for lokalråd er udsat. Der kommer nærmere besked om hvornår der holdes årsmøde når vi kan kigge ind i efteråret og kender de betingelser der gælder for større forsamlinger.

Download program og uddybning af temaer her.

 • Program og temaer

 • Program

  PROGRAM

  17.30 Ankomst. Let anretning.

  18.00 Formandsberetning v/ formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, Thyge Havgaard Bjerring

  18.20 Hyldest til det lokale engagement

  18.30 Oplægsholder

  19.15 Vidensdeling ved bordene, med afsæt i oplæg

  19.30 Pausen

  20.00. Videndeling mellem lokalråd ved bordene – tematiseret. Til hvert tema er tilknyttet ekstern og lokal ekspertviden. Læs mere om eksperter, opgaver og indhold i ”Videndeling med afsæt i temaer fra kl. 20 – 21. så du kan vælge det bedste tema for dig til konferencen.

   

  Tema 1. Sådan gør du lokalrådet til omdrejningspunkt for lokalsamfundet!

  Fokus er på organisering og samarbejde med resten af lokalsamfundet. Hvad er lokalrådets rolle og ansvar i lokalsamfundet?

  Tema 2. Lokalsamfund er platform for handlekraft

  Fokus er på at skabe handling og aktivere flest mulige borgere. Det lokale engagement er en afgørende drivkraft i udviklingen og driften af et lokalsamfund. Hvordan skaber vi plads til nye ideer og nyt engagement?

  Tema 3. Nye boliger på landet

  Vejle Kommune arbejder for nye boliger på landet. Boligpolitik og landsbyer. Status og handlemuligheder efter kommunens boligkonference ”Nye boliger på landet”.

  Tema 4. Vandreruter og stier

  Kommunen forsøger at skabe en sammenhængende 100 km vandrerute med lokale oplevelser i Vejle Kommune. Vær med og del din viden om stier og gode lokale oplevelser.

  Tema 5. Delefællesskaber

  Vejle Kommune drømmer om at skabe lokale repairshops til genbrug og upcykling i samarbejde mellem lokalområde og kommune.

  Tema 6. Finansiering af ideer og nye projekter

  Hvordan finder jeg finansiering til vores ideer? Fundraising generelt og lokale eksempler.

  Tema 7. Videndeling med afsæt i deltagernes gode erfaringer

  Videndeling som i 2010! Præsentér årets tre største succésser fra dit lokalområde og hør de andres præsentation. Bag efter opfølgning og drøftelse hvor bordet dykker ned i, hvad man kan lære af hinanden

  Kl. 21.00. Opsamling på vidensdeling

  Kort referat af hver workshop i plenum.

  Herefter kan du går rundt og besøge de enkelte workshops og høre, hvad man kom frem til.

 • Tema 1. Sådan gør du lokalrådet til omdrejningspunkt for lokalsamfundet!

  Fokus er på organisering og samarbejde med resten af lokalsamfundet. Hvad er lokalrådets rolle og ansvar i lokalsamfundet?

  Lokalråd findes i forskellige udgaver, men hvornår har I senest vurderet på mulighederne for at blive endnu bedre. Vi stiller på mødet følgende spørgsmål og kommer med forslag til løsning. Hvad er lokalrådets rolle og ansvar i lokalsamfundet? Hvis vi tænker lokalrådet i den bedste udgave, hvordan sikre vi at alle borgere kan deltage og få indflydelse? Hvordan kommunikerer vi så alle læser med, også dem der ikke umiddelbart er motiverede. 

  Opgave: Hvad kunne I umiddelbart styrke i jeres lokalråd?

  Tovholder/ekspert: Carsten Blomberg, DGI lokalsamfund

 • Tema 2. Lokalsamfund er platform for handlekraft

  Fokus er på at skabe handling og aktivere flest mulige borgere. Det lokale engagement er en afgørende drivkraft i udviklingen og driften af et lokalsamfund. Hvordan skaber vi plads til nye ideer og nyt engagement? Hvordan kan vi involvere på et fundament af tillid, fællesskab og gensidig opbakning? Inspirerede eksempler og ideer på frivilligeprojekter fra Århus.

  Opgave: Eksempler på hvad lokalsamfundet kan skabe af udvikling ved egne kræfter.

  Tovholder/ekspert: Morten Daus-Petersen og Kristin Birkeland fra ”Sager der samler”, Århus

 • Tema 3. Nye boliger på landet

  Vejle Kommune arbejder for nye boliger på landet. Hvad er status og hvilke handlemuligheder er der efter kommunens boligkonference ”Nye boliger på landet”. Deltagerne bidrager med viden om udviklingen i eget lokalsamfund.

  Opgave: Hvad kan man gøre for at få nye boliger på landet i Vejle Kommune.

  Tovholder/ekspert: Kommer

   

 • Tema 4. Vandreruter og stier

  Vejle Kommune arbejder på at skabe en sammenhængende 100 km vandrerute med lokale oplevelser i Vejle Kommune. Hør nærmere om projektet. Ambitionen er at knytte lokale oplevelser til vandreruten og gøre den til en unik oplevelse. Hvad kan stier gøre for mit lokalområde? Hvordan bliver mit sted en del af en sammenhængende fortælling?

  Tovholder/ekspert: Steen Hedrup, Naturvejleder mmm.

  Opgave: Hvordan skaber man lokale oplevelser for vandrefugle?

 • Tema 5. Delefællesskaber

  Vejle Kommune vil nedbringe mængden af affald og øget genbrug. Vi drømme om at skabe lokale repairshops til genbrug og upcykling i samarbejde mellem lokalområde og kommune. Vil du og dit lokalområde være med til at samle borgerne om at dele, opgradere og genbruge gamle ting og sager? Vejle Kommune har ambitioner om at blive klimakommune og arbejder bl.a. med FNs verdensmål.

  Tovholder/ekspert: Mikkel Dragsmose-Hansen, Projektkoordinator - aktivt medborgerskab, repaircafé Spinderihallerne

  Opgave: Hvordan kan lokalområderne være med til at skabe mere lokalt genbrug og upcykling og mindre affald?

 • Tema 6. Finansiering af ideer og nye projekter

  Hvordan finder jeg finansiering til vores ideer? Fonde, sponsorater, lokal fundraising, kommunens puljer. Fundraising generelt og de lokale eksempler.

  Tovholder: Lars Kastberg, Projektudvikler, Teknik & Miljø

  Opgave: Afdæk tre gode eksemler på finansiering af lokale projekter til inspiration.

 • Tema 7. Videndeling med afsæt i deltagernes gode erfaringer

  Videndeling som i 2010. Præsentér årets bedste handlinger, projekter eller ideer fra dit lokalområde og hør de andres præsentation. Bagefter opfølgning og drøftelse hvor bordet dykker ned i, hvad man kan lære af hinanden

  Tovholder: Kommer

  Opgave: Afdæk tre gode eksemler fra hver deltager på handlinger, projekter, ideer som er gået godt i det forgange år.

 • Susanne Christensen

  Formand Vestbyens lokalråd

  Send e-mail
  mobil 40 44 50 47
 • Thomas Reffstrup

  Formand Thyregod Vester lokalråd

  Send e-mail
  mobil 27 10 02 42
 • Troels Johansen

  Formand Smidstrup Skærup lokalråd

  Send e-mail
  mobil 60 62 14 97
 • Claus Hilker

  Formand Skibet lokalråd

  Send e-mail
  mobil 30 68 70 03
 • Karl Tolstrup

  Formand Randbøldal Borgerforening

  Send e-mail
  telefon 75 88 39 30
  mobil 20 83 17 13
 • Torben Lind

  Formand Nørup lokalråd

  Send e-mail
  mobil 51 37 37 15
 • Martin Bredthauer

  Formand Jelling lokalråd

  Send e-mail
  mobil 61 30 42 20
 • Thomas Pein-Malmberg

  Formand Højen lokalråd

  Send e-mail
  mobil 51 39 31 25
 • Hanne Frøkiær

  Formand Hovedkær lokalråd

  Send e-mail
  mobil 21 64 82 74
 • Henrik Juhl Kristensen

  Formand Gårslev lokalråd

  Send e-mail
  mobil 30 33 71 10
 • Anne Mie Brund-Andersen

  Formand Grønlandsvejens lokalråd

  Send e-mail
  mobil 50 42 45 09
 • Betina Boye Jensen

  Kontaktperson Grønbjerg Langelund lokalråd

  Send e-mail
  mobil 21 48 32 42
 • Birger Lilja Kristoffersen

  Formand Grundet lokalråd

  Send e-mail
  mobil 21 97 97 52
 • Peter Faber

  Formand Grejs lokalråd

  Send e-mail
  mobil 26 10 97 11
 • Michael Hansen

  Formand Give udviklingsråd

  Send e-mail
  mobil 30 28 57 94
 • Ole Lange

  Formand Gadbjerg lokalråd/borgerforening

  Send e-mail
  mobil 20 68 33 04
 • Bjarne Andersen

  Formand Børkop lokalråd

  Send e-mail
  mobil 51 34 04 74
 • Lars Hansen

  Formand Brejning lokalråd

  Send e-mail
  mobil 26 72 48 31
 • Ole Harrit

  Formand Bredballe Strand lokalråd

  Send e-mail
  mobil 40 34 90 22
 • Olav Bach

  Formand Bredballe Lokalråd

  Send e-mail
  mobil 61 31 47 53
 • Michael Andersen

  Formand Andkær Fritidsforening

  Send e-mail
  mobil 40 55 04 85
 • Else Iversen

  Øster Starup sogns Lokalråd

  Send e-mail
  telefon 75 55 37 65
 • Inger Pabst

  Formand Egtved Udviklingsråd

  Send e-mail
  mobil 21 14 77 33
 • Gunnar Skibsholt

  Formand Engum, Bredal, Assendrup lokalråd

  Send e-mail
  mobil 20 16 73 20
 • Bjarne Østerlund

  Formand Givskud Lokalråd

  Send e-mail
  mobil 20 92 61 25
 • Morten Bundgaard

  Formand Bredsten i Udvikling

  Send e-mail
  telefon 60 14 85 38
 • Lars Pedersen

  Farre Lokalråd

  Send e-mail
  mobil 22 96 23 82
 • Villy Jensen

  Kontaktperson Ødsted Jerlev lokalråd

  Send e-mail
  mobil 23 24 49 61
 • Keld Bøgelund Rising Nielsen

  Formand Vonge Kollemorten lokalråd

  Send e-mail
  mobil 25 11 07 29
 • Martin Brendgaard

  Formand Vandel udviklingsråd

  Send e-mail
  mobil 20 30 81 86
 • Louise Bjerre

  Hornstrup lokalråd

  Send e-mail
  mobil 31 14 59 76
Sidst opdateret: 18. marts 2021