Information om Coronavirus

Læs her, hvad corona betyder for dig som borger eller virksomhed i Vejle Kommune og se forslag til aktiviteter.
Klik her for information om corona-situationen - Information about coronavirus/Covid19

Lokalråd og aktive borgere

I Vejle Kommune er vi sammen om at skabe levende lokalsamfund.

Kære borger, frivillig, lokalsamfund, forening og virksomhed

Årsmøde for lokalråd i april er udsat. Der bliver fastlagt en ny dato, når Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati mødes den 22. april.

Vi udbetaler støtte til alle lokalråd pr. 1. april. Det gør vi ved formelt at forlænge samarbejdsaftalerne 2017 – 2019 til 1. juli 2020. Kommunen skal stadig have en ny samarbejdsaftale for 2020 - 2022, hvis I er med på at fortsætte med en samarbejdsaftale. Vi skal fortsat have en årsrapport fra jer.

Udsættelse af lokalrådets generalforsamling får ikke betydning for samarbejdet med kommunen. 

 

Arbejdet med at støtte de stærke og levende lokalsamfund ligger ikke stille, selvom kommunekontorerne er mørke. Vi arbejder videre og vi har øje på, om vi kan bidrage til, at lokalsamfundene kommer bedre gennem krisen. Har du tiltag eller projekter, kan du stadig kontakte os for rådgivning og søge Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis Straks- og Udviklingspulje. 

Vi vil behandle tiltag, der drejer sig om den akutte coronakrise hurtigt. 

Du kan også søge om økonomisk støtte andre steder fx Nordeas nye fond "Her bor vi"

Du finder næsten alle danske fonde samt søgefunktioner efter type her: Upfrontnet

Du finder ansøgningsskema til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis puljer længere nede på siden.

 

Årsmøde 2020 for lokalråd er udsat. Der kommer nærmere besked om hvornår der holdes årsmøde efter 22. april

Download program og uddybning af temaer her.

 • Program og temaer

 • Program

  PROGRAM

  17.30 Ankomst. Let anretning.

  18.00 Formandsberetning v/ formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, Thyge Havgaard Bjerring

  18.20 Hyldest til det lokale engagement

  18.30 Oplægsholder

  19.15 Vidensdeling ved bordene, med afsæt i oplæg

  19.30 Pausen

  20.00. Videndeling mellem lokalråd ved bordene – tematiseret. Til hvert tema er tilknyttet ekstern og lokal ekspertviden. Læs mere om eksperter, opgaver og indhold i ”Videndeling med afsæt i temaer fra kl. 20 – 21. så du kan vælge det bedste tema for dig til konferencen.

   

  Tema 1. Sådan gør du lokalrådet til omdrejningspunkt for lokalsamfundet!

  Fokus er på organisering og samarbejde med resten af lokalsamfundet. Hvad er lokalrådets rolle og ansvar i lokalsamfundet?

  Tema 2. Lokalsamfund er platform for handlekraft

  Fokus er på at skabe handling og aktivere flest mulige borgere. Det lokale engagement er en afgørende drivkraft i udviklingen og driften af et lokalsamfund. Hvordan skaber vi plads til nye ideer og nyt engagement?

  Tema 3. Nye boliger på landet

  Vejle Kommune arbejder for nye boliger på landet. Boligpolitik og landsbyer. Status og handlemuligheder efter kommunens boligkonference ”Nye boliger på landet”.

  Tema 4. Vandreruter og stier

  Kommunen forsøger at skabe en sammenhængende 100 km vandrerute med lokale oplevelser i Vejle Kommune. Vær med og del din viden om stier og gode lokale oplevelser.

  Tema 5. Delefællesskaber

  Vejle Kommune drømmer om at skabe lokale repairshops til genbrug og upcykling i samarbejde mellem lokalområde og kommune.

  Tema 6. Finansiering af ideer og nye projekter

  Hvordan finder jeg finansiering til vores ideer? Fundraising generelt og lokale eksempler.

  Tema 7. Videndeling med afsæt i deltagernes gode erfaringer

  Videndeling som i 2010! Præsentér årets tre største succésser fra dit lokalområde og hør de andres præsentation. Bag efter opfølgning og drøftelse hvor bordet dykker ned i, hvad man kan lære af hinanden

  Kl. 21.00. Opsamling på vidensdeling

  Kort referat af hver workshop i plenum.

  Herefter kan du går rundt og besøge de enkelte workshops og høre, hvad man kom frem til.

 • Tema 1. Sådan gør du lokalrådet til omdrejningspunkt for lokalsamfundet!

  Fokus er på organisering og samarbejde med resten af lokalsamfundet. Hvad er lokalrådets rolle og ansvar i lokalsamfundet?

  Lokalråd findes i forskellige udgaver, men hvornår har I senest vurderet på mulighederne for at blive endnu bedre. Vi stiller på mødet følgende spørgsmål og kommer med forslag til løsning. Hvad er lokalrådets rolle og ansvar i lokalsamfundet? Hvis vi tænker lokalrådet i den bedste udgave, hvordan sikre vi at alle borgere kan deltage og få indflydelse? Hvordan kommunikerer vi så alle læser med, også dem der ikke umiddelbart er motiverede. 

  Opgave: Hvad kunne I umiddelbart styrke i jeres lokalråd?

  Tovholder/ekspert: Carsten Blomberg, DGI lokalsamfund

 • Tema 2. Lokalsamfund er platform for handlekraft

  Fokus er på at skabe handling og aktivere flest mulige borgere. Det lokale engagement er en afgørende drivkraft i udviklingen og driften af et lokalsamfund. Hvordan skaber vi plads til nye ideer og nyt engagement? Hvordan kan vi involvere på et fundament af tillid, fællesskab og gensidig opbakning? Inspirerede eksempler og ideer på frivilligeprojekter fra Århus.

  Opgave: Eksempler på hvad lokalsamfundet kan skabe af udvikling ved egne kræfter.

  Tovholder/ekspert: Morten Daus-Petersen og Kristin Birkeland fra ”Sager der samler”, Århus

 • Tema 3. Nye boliger på landet

  Vejle Kommune arbejder for nye boliger på landet. Hvad er status og hvilke handlemuligheder er der efter kommunens boligkonference ”Nye boliger på landet”. Deltagerne bidrager med viden om udviklingen i eget lokalsamfund.

  Opgave: Hvad kan man gøre for at få nye boliger på landet i Vejle Kommune.

  Tovholder/ekspert: Kommer

   

 • Tema 4. Vandreruter og stier

  Vejle Kommune arbejder på at skabe en sammenhængende 100 km vandrerute med lokale oplevelser i Vejle Kommune. Hør nærmere om projektet. Ambitionen er at knytte lokale oplevelser til vandreruten og gøre den til en unik oplevelse. Hvad kan stier gøre for mit lokalområde? Hvordan bliver mit sted en del af en sammenhængende fortælling?

  Tovholder/ekspert: Steen Hedrup, Naturvejleder mmm.

  Opgave: Hvordan skaber man lokale oplevelser for vandrefugle?

 • Tema 5. Delefællesskaber

  Vejle Kommune vil nedbringe mængden af affald og øget genbrug. Vi drømme om at skabe lokale repairshops til genbrug og upcykling i samarbejde mellem lokalområde og kommune. Vil du og dit lokalområde være med til at samle borgerne om at dele, opgradere og genbruge gamle ting og sager? Vejle Kommune har ambitioner om at blive klimakommune og arbejder bl.a. med FNs verdensmål.

  Tovholder/ekspert: Mikkel Dragsmose-Hansen, Projektkoordinator - aktivt medborgerskab, repaircafé Spinderihallerne

  Opgave: Hvordan kan lokalområderne være med til at skabe mere lokalt genbrug og upcykling og mindre affald?

 • Tema 6. Finansiering af ideer og nye projekter

  Hvordan finder jeg finansiering til vores ideer? Fonde, sponsorater, lokal fundraising, kommunens puljer. Fundraising generelt og de lokale eksempler.

  Tovholder: Lars Kastberg, Projektudvikler, Teknik & Miljø

  Opgave: Afdæk tre gode eksemler på finansiering af lokale projekter til inspiration.

 • Tema 7. Videndeling med afsæt i deltagernes gode erfaringer

  Videndeling som i 2010. Præsentér årets bedste handlinger, projekter eller ideer fra dit lokalområde og hør de andres præsentation. Bagefter opfølgning og drøftelse hvor bordet dykker ned i, hvad man kan lære af hinanden

  Tovholder: Kommer

  Opgave: Afdæk tre gode eksemler fra hver deltager på handlinger, projekter, ideer som er gået godt i det forgange år.

Årsmøde program forside, mange personer i sal i Vingsted Dialog. Årsmøde 2020 er 28 april
Løber sidder op af hvid væg, skyggen af et træ på væggen. Tankefuld. Nørup, Marianne Schou
Mand hænger orange sportstrøjer på tørresnor Frivilligt arbejde kommer i mange afskygninger.

1. april er tid til årsrapporter

Det er tid til den årlige fortælling fra lokalrådene.

Indtast og upload lokalrådets årsrapport i vores nye system på www.bylab.vejle.dk. Rapporten vil straks efter være synlig og kunne deles. 

Rigtig mange har ønsket at lokalrådene var mere synlige og blev bedre formidlet. Det kan vi med det nye system. Derfor beder vi om at man starter årsrapporten med fem linjer (600 anslag), hvor man i let læselig form skriver hvad lokalrådet arbejder med og inviterer andre fra lokalrådet med og vedlægger et billede.

Systemet er stadig i en testfase. Giv endelig besked om hvordan det virker for dig og få support hos Peter på 21 29 17 82 / pekse@vejle.dk. Ring hvis du kører  fast. Telefonen er åben 24/7 fra 1. marts - 1. april.

Deadline 1. april.

 

 

Møder med lokalrådene

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har afsat 5 aftenmøder i 2020 til at mødes med lokalrådene. Det er et stort ønske fra politikerne og en udløber af drøftelsen om nærdemokrati i efteråret 2018. 

Formålet er at skabe nogle gode aftener ude hos jer, hvor lokalrådene og politikerne bliver klogere på hinanden og hvad man hver især arbejder med og for.

I 2020 holdes følgende møder: 

19. februar. Vejle Vesteregn, Hovedkær, Farre

18. marts Give, Jelling, Bredballe

8. juni Givskud, Vonge-Kollemorten, Thyregod

24. juni Nørup, Randbøldal, Vandel

16. september Engum, Hornstrup, Grejs

November Grønbjerg Langelund, Højen, Andkær

Der er i 2019 afholdt møde med "Egtved, Ødsted-Jerlev og Aagaard/Gravens", "Børkop, Brejning, Gårslev, Andkær, Smidstrup", "Skibet, Bredsten, Gadbjerg", "Uhre, Grundet, Grønlandsvejen, Vestbyen"

Brev med indbydelse, datoer og mødeskabelon (fra 2019)

 

Nyhedsbrev 2019 - ideer, frister og projekter fra "Lokalsamfund og Nærdemokrati"

Frister for ansøgning om støtte til lokal udvikling i 2020

Udviklingspuljen 2020

Næste frist for ansøgning er

19. marts 2020

11. april 2020

Projekter kan støttes med op til 400.000 kr. Medfinansiering forventes. Ansøgningsskema findes nedenfor. Ansøgninger behandles af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

 

Strakspuljen 2020

Kan søges året rundt. Sagsbehandling 2 – 4 uger. For projekter der søger om under 10.000 kr. 

 

2019: Den store idé

Udvalget har udpeget en vinder af konkurrencen om den store idé. Vinderideen kommer fra Grunnet lokalråd som vil omdanne en række kedelige græsplæner i området til vild natur. Grundet lokalråd modtager 500.000 kr. til at realisere ideen. Brejning lokalråd deltog med et kunstprojekt om perspektiv. Lokalrådet modtager 300.000 kr. til at gennemføre projektet. Endelig kunne Udvalget godt lidt Gives ide til et ungehus men fandt den lidt ufærdig. Give udviklingsråd har derfor fået 100.000 kr. til at modne ideen.

I alt modtog udvalget 15 ideer. Efter en screening blev tre ideer udpeget til en præsentation for politikerne i udvalget. Den 10. april drøfte og valgte udvalgte altså de tre bedste projekter med Grundet som vinder.

 

Om lokalråd

Der er  33 aktive lokalråd i Vejle Kommune. På kortet nedenfor finder du dem allesammen. De dækker både landsbyer, centerbyer og dele af Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har f.eks. høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. Politik for lokalområder og landdistrikter indeholder principper for udvalgets arbejde og fem strategiske pejlemærker 2018 - 2021. Udvalget har besluttet, at alle lokalråd får et tilskud til en kaffekasse til de faste udgifter ved f.eks. møder, dialog og formidling.

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer om støtte til lokale projekter. 

Puljer til lokalsamfund - ansøg digitalt med Nem-ID

Vejledning til ansøgere

Turismefremme til gavn for mindre lokalsamfund

Du kan søge om bevilling til projekter der fremmer turisme i dit lokalsamfund. Vi er særligt interesseret i at udvikle autocamperturisme, men vil se positivt på alle turisme projekter. Læs mere og om krav og vilkår for ansøgning.

Find dit lokalråd

Lokalsamfundet lever af at aktive borgere tilbyder at give et nap med - fra byfesten til børnehavebestyrelsen. Tjek dit eget lokalråd og se hvad de har valgt at arbejde med. Hjælp dem eller en anden lokal forening og giv noget tilbage til dit lokalsamfund.

Inspiration

Sådan leger vi på landet. Artikel om hvordan fællespladsen i Holtum blev til og gav landsbyen en god undskyldning for at mødes lidt mere.

Sundby Børkop. Vinder af "Den store idé" konkurrencen om 500.000 kr. Artikel om borgerinitiativ om fællesskab og sundhed

Grønne hold vinder udbredelse. Film om sammenhold og samskabelse.

Årsmøde 2019

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati afholdt årsmøde for lokalrådene i Vejle Kommune. Cirka 70 borgere og 14 politikere fra Vejle byråd deltog. De delte viden, drøftede politik og blev inspireret. Oplægsholder Steen Møller, Grobund gav noget at tænke over og gennem fem workshops gik deltagerne i dybden med ”Seniorer på landet”, ”Nye fællesskaber”, ”Kompetente lokalråd”, ”Bynær natur”, ”Unge og lokalsamfundet – 12 – 18 år”.

Konklusioner og opsamlinger fra mødet

Her finder du konferencens materialer, oplæg og film.

Formandens beretning

Den store idé - kort film om Grøn vision fra Grundet

Almene lejeboliger på landet - borgmesterens intro til ny politik med støtte til almene boliger i mindre landsbyer 

Film om at drive erhverv i landsbyer. Med Gadbjerg som eksempel.

Projekt: Film om parkourbane i Øster Starup

Program for den 23. maj

Citat

”Lokalrådenes opblomstring er det bedste som skete for Vejle Kommune ved kommunalreformen i 2007. Jeg lægger særlig vægt på, at lokalrådene er med til at skabe en god balance mellem land og by i kommunen, fordi de især skaber ekstra aktivitet og trækker flere penge til oplandet til Vejle.”

 

Årshjul med overblik over aktiviteter og datoer

 

Særlige aktiviteter du kan byde ind på

Fremme af turisme på landet

Møder mellem lokalråd og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

 

Årsmøde 2019 Dialog på årsmødet sidste år (2018)
Fællesspisning i Farre Årsmøde for lokalråd. Fællesskab og lokal identitet. Billede fra fællesspisning i Farre.
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Dine politikere i Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Sidst opdateret: 31. marts 2020