Vejle Kommune har 33 lokalråd. Startet og drevet af lokale borgere. Lokalrådene er frivillige foreninger, åbne for alle og med en samarbejdsaftale med kommunen. Lær dit lokalråd at kende. Find inspiration og bistand til at udvikle lokalsamfund og projekter her på siden.

Kvinder sidder op ad kirke, skygger fra træ falder hen over hende.
Lokalråd, aktive borgere og kommune arbejder sammen om at udvikle lokalsamfundene.

Lokalsamfund og nærdemokrati -find det du leder efter

 • Puljer og støtte til aktive borgere

  Vejle Kommune har tre puljer som støtter aktive borgere og udvikling i lokalsamfund. Gå til hjemmeside med puljer og se hvilke projekter der kan få støtte og hvordan du søger. 

 • Digital mødepakke - gratis for lokalråd

  Lokalråd kan få hjælp til at afholde digitale møder, herunder generalforsamling. Vi kommer med prof. bistand og udstyr samt sparring i forhold til god afvikling.

  Info og bestilling digital mødepakke

 • Møder mellem udvalg og lokalråd

  Udvalget (ULN) afholder et årligt møde for alle lokalråd. Sidste møde var digitalt og blev afholdt i november 2020. Næste møde er planlagt til 24. august 2021. Mødet 3. juni er  altså udskudt til 24. august grundet forsamlingsforbud på 50 den 3. juni.

  Årsmøde 2021, august
  Årsmøde 2019 - 2021

  Andre faste møder med lokalrådene

  Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati satte som mål at man i løbet af 2019 og 2020 ville mødes med alle lokalrådene efter tur. Det er et stort ønske fra politikerne og en udløber af drøftelsen om nærdemokrati i efteråret 2018. 

  Formålet er at skabe nogle gode aftener ude hos jer, hvor lokalrådene og politikerne bliver klogere på hinanden og hvad man hver især arbejder med og for.

  Møderækken er næsten gennemført. COVID 19 har medført at de sidste møde er udsat. De afholdes snarest muligt i 2021 Det er møderne med

  Give, Jelling, Bredballe, Grønbjerg Langelund, Højen og Andkær.

   

  I 2020 er afholdt følgende møder: 

  19. februar. Vejle Vesteregn, Hovedkær, Farre

  18. marts Give, Jelling, Bredballe (udsat)

  8. juni Givskud, Vonge-Kollemorten

  Der er i 2019 afholdt møde med "Egtved, Ødsted-Jerlev og Aagaard / Gravens", "Børkop, Brejning, Gårslev, Andkær, Smidstrup", "Skibet, Bredsten, Gadbjerg", "Uhre, Grundet, Grønlandsvejen, Vestbyen

 • Inspiration

  Inspirationsstreaming


  Oversigt over alle inspirationsfilm.

  Inspirationsartikler

  33 interview med lokalrådsformænd om stort og småt fra hele kommunen, 2019.

  Sådan leger vi på landet. Artikel om hvordan fællespladsen i Holtum blev til og gav landsbyen en god undskyldning for at mødes lidt mere.

  Landsbyer i øjenhøjde, Artikler bragt i Vejle Amts Folkeblad. De 45 mindst landsbyer beskrevet i helsides avisartikel (udgivet 2012)

  Hver landsby, sit DNA
  Bliv klogere på de lokale forskelle på 26 af lokalsamfund. Udgivet juni 2016, kontaktoplysninger og data er ikke længere pålidelige

   

 • Projekter A - Z

 • Landsbyvisioner og Strategisk planlægning for landsbyer

  Vejle Kommune er igang med at forny landsbyprogrammerne for kommunens lokalsamfund. Det er ambitionen, at der udvikles 16 nye landsbyvisioner i løbet af de kommende år. Læs mere her. 

  Kommmuneplanen har for første gang et afsnit om Strategisk landsbyplanlægning, som handler om hvordan Vejle Kommune arbejder med udvikling af landsbyer og hvordan man differentiere mellem landsbyer og områder.

  Læs mere her (link aktiveres når kommuneplanen kommer i høring i foråret 2021)

 • Årshjul

  Find årshjul 2021 her.

 • Nye boliger på landet

  Landsbyforskønnelse. Vejle Kommune støtter nedrivning af boliger i landsbyer. Få støtte på op til 100%. Læs mere her.

  Seniorvenlige boliger på landet. Boligkonference udsat.

 • Nyhedsbreve

Om lokalråd

Der er  33 aktive lokalråd i Vejle Kommune. På kortet nedenfor finder du dem alle sammen. De dækker både landsbyer, centerbyer og dele af Vejle by.

Lokalrådene er opstået på lokalt initiativ og er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd er ikke en del af Vejle Kommune. De kan vælge at indgå en samarbejdsaftale som f.eks. giver dem et økonomisk tilskud og høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området og som forpligter dem til at være åbne nærdemokratiske institutioner som involverer borgerne. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. Politik for lokalområder og landdistrikter indeholder principper for udvalgets arbejde og fem strategiske pejlemærker 2018 - 2021. Udvalget har besluttet, at alle lokalråd får et tilskud til de faste udgifter ved f.eks. møder, dialog og formidling.

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer om støtte til lokale projekter. 

Find dit lokalråd

Lokalsamfundet lever af at aktive borgere mødes, hygger, arbejder og giver et nap med - fra byfesten til udvikling af fx byhaver, fra puljesøgninger til børnehavebestyrelsen. Find dit eget lokalråd på kortet og se hvad de har valgt at arbejde med. Hjælp dem eller en anden lokal forening og giv noget tilbage til dit lokalsamfund. Kontaktpersoner for alle lokalråd nederst på siden.

Susanne Christensen Formand Vestbyens lokalråd
Send e-mail mobil 40 44 50 47
Ove Kristensen Formand Thyregod Vester lokalråd
Send e-mail mobil 51 44 23 24
Troels Johansen Formand Smidstrup Skærup lokalråd
Send e-mail mobil 60 62 14 97
Alexander Klemp Formand Børkop lokalråd
Send e-mail mobil 60 20 25 84
Claus Hilker Formand Skibet lokalråd
Send e-mail mobil 30 68 70 03
Karl Tolstrup Formand Randbøldal Borgerforening
Send e-mail telefon 75 88 39 30 mobil 20 83 17 13
Torben Lind Formand Nørup lokalråd
Send e-mail mobil 51 37 37 15
Martin Bredthauer Formand Jelling lokalråd
Send e-mail mobil 61 30 42 20
Thomas Pein-Malmberg Formand Højen lokalråd
Send e-mail mobil 51 39 31 25
Lars Munkholm Lindholm Formand Hovedkær lokalråd
Send e-mail mobil 29 72 34 92
Henrik Juhl Kristensen Formand Gårslev lokalråd
Send e-mail mobil 30 33 71 10
Anne Mie Brund-Andersen Formand Grønlandsvejens lokalråd
Send e-mail mobil 50 42 45 09
Line Jensen Kontaktperson Grønbjerg Langelund lokalråd
Send e-mail mobil 31 62 03 31
Henrik Stjernholm Formand Grundet lokalråd
Send e-mail mobil 20 15 49 44
Peter Faber Formand Grejs lokalråd
Send e-mail mobil 26 10 97 11
Michael Hansen Formand Give udviklingsråd
Send e-mail mobil 30 28 57 94
Ole Lange Formand Gadbjerg lokalråd/borgerforening
Send e-mail mobil 20 68 33 04
Lars Hansen Formand Brejning lokalråd
Send e-mail mobil 26 72 48 31
Torben Christensen Formand Bredballe Strand lokalråd
Send e-mail mobil 40 34 90 22
Olav Bach Formand Bredballe Lokalråd
Send e-mail mobil 61 31 47 53
Michael Andersen Formand Andkær Fritidsforening
Send e-mail mobil 40 55 04 85
Else Iversen Øster Starup sogns Lokalråd
Send e-mail telefon 75 55 37 65
Inger Pabst Formand Egtved Udviklingsråd
Send e-mail mobil 21 14 77 33
Gunnar Skibsholt Formand Engum, Bredal, Assendrup lokalråd
Send e-mail mobil 20 16 73 20
Bjarne Østerlund Formand Givskud Lokalråd
Send e-mail mobil 20 92 61 25
Morten Bundgaard Formand Bredsten i Udvikling
Send e-mail telefon 60 14 85 38
Lars Pedersen Farre Lokalråd
Send e-mail mobil 22 96 23 82
Villy Jensen Kontaktperson Ødsted Jerlev lokalråd
Send e-mail mobil 23 24 49 61
Keld Bøgelund Rising Nielsen Formand Vonge Kollemorten lokalråd
Send e-mail mobil 25 11 07 29
Martin Fogh Skovlyst Formand Vandel udviklingsråd
Send e-mail telefon 30 62 49 32 mobil 20 30 81 86
Søren Brandt Hornstrup lokalråd
Send e-mail mobil 60 23 83 53

Om Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Udvalget består af ni politikere og beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og landdistrikter.

Udvalget støtter op om borgere  og foreningers projekter og aktiviteter, der fastholder stærke og levedygtige landsbyer og landdistrikter i samspil med Vejle by og de øvrige centerbyer i kommunen. Udvalget udvikler og implementerer Vejle Kommunes politik for lokalområder og landdistrikter og samarbejder med kommunens lokal- og udviklingsråd.

Udvalgets medlemmer deltager gerne i møder med borgerne om lokale udfordringer og problemstillinger. Det er bare at ringe eller skrive.

Sidst opdateret: