Lokalråd og aktive borgere

I Vejle Kommune er vi sammen om at skabe levende lokalsamfund.

Frister for ansøgning om penge til lokal udvikling

Den store idé. Frist: 3. december 2018.

Den store idé er en konkurrence om at komme med den bedste ide til udvikling af lokalsamfund i byen og på landet. Vinderen modtager op til 500.000 kr. til at realisere sin idé.

Sidste frist for at søge Den store idé er den 3. december. Benyt ansøgningsformular benævnt ”Den store ide” på www.vejle.dk/vejle

 

Udviklingspuljen 2019

Ansøgningsfrister i 2019

Mandag d. 21. januar 

Mandag d. 11. marts 

Mandag d. 28. april 

Projekter støttes med op til 400.000 kr. Ansøgninger behandles af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Medfinansiering forventes.

 

Strakspuljen 2019

Kan søges året rundt. Sagsbehandling 2 – 4 uger. For projekter der søger om under 10.000 kr. Få formelle krav.

 

Ny pulje i 2019: Den store idé

Vi leder efter "Den store idé". Er det dig, der har den?

Den store idé er et projekt, som skaber lokal udvikling til gavn for borgerne i dit lokalsamfund. Den store idé er markant og ambitiøs. Den passer ind i dit lokalsamfund og støtte op om andre velfungerende ting eller den tilføjer noget nyt ingen vidste de havde brug for. Den bliver til i samarbejde med andre personer eller foreninger.

  • Et projekt som gør en synlig forskel
  • Ingen krav om medfinansiering
  • Vi tilbyder hjælp til idéudvikling og til at omsætte idé til projekt.
  • Vi giver feedback på din ansøgning efter første runde. Vi forventer den bliver bearbejdet og genfremsendt til anden runde.

Hent krav til ansøgningen og procesplan her.

Ansøgning til første runde åbner på hjemmesiden 1. november. 

Løber sidder op af hvid væg, skyggen af et træ på væggen. Tankefuld. Nørup, Marianne Schou
Mødebord ved årsmøde, fire personer taler sammen I dialog. Årsmøde for lokalråd, 2018
Mand hænger orange sportstrøjer på tørresnor Frivilligt arbejde kommer i mange afskygninger.

Årsmøde 2018

26 lokalråd, 91 borgere og 15 politikere deltog i årsmødet for lokalråd den 31. maj i Vingsted. De delte projekter og ideer på markedspladsen, drøftede lokalrådenes rolle og nærdemokrati og fik en årsberetning fra formanden og et inspirationsoplæg fra fremtidsforsker Tyge Mortensen. 

Årsmødet 2018 blev optakten til tre overordnede politiske temaer det næste års tid.

  •  Udvikling af nye boligformer og fornyelse af boliger på landet.
  • Et stærkt nærdemokrati i Vejle Kommune. Hvad vil det sige i 2018?
  • Udviklingsplaner for lokalområder i Vejle kommunen.

 Film fra årsmødet.

Her finder du møde opsamling, evaluering, bidrag til debat om nærdemokrati. Oplæg fra Tyge Mortensen kan bestilles hos pekse@vejle.dk

Om lokalråd

Der er  29 aktive lokalråd i Vejle Kommune. På kortet nedenfor finder du dem allesammen. De dækker både landsbyer, centerbyer og dele af Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har f.eks. høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. Politik for lokalområder og landdistrikter indeholder principper for udvalgets arbejde og fem strategiske pejlemærker 2018 - 2021. Udvalget har besluttet, at alle lokalråd får et tilskud til en kaffekasse til de faste udgifter ved f.eks. møder, dialog og formidling.

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer om støtte til lokale projekter. 

Puljer til lokalsamfund - ansøg digitalt med Nem-ID

Ansøg uden Nem-ID - udfyld et skema og send det til os pr. e-mail.

Lokalsamfundet lever af at aktive borgere tilbyder at give et nap med - fra byfesten til børnehavebestyrelsen. Tjek dit eget lokalråd og se hvad de har valgt at arbejde med. Hjælp dem eller en anden lokal forening og giv noget tilbage til dit lokalsamfund.

Inspiration

Sådan leger vi på landet. Artikel om hvordan fællespladsen i Holtum blev til og gav landsbyen en god undskyldning for at mødes lidt mere.

Sundby Børkop. Vinder af "Den store idé" konkurrencen om 500.000 kr. Artikel om borgerinitiativ om fællesskab og sundhed

Grønne hold vinder udbredelse. Film om sammenhold og samskabelse.

Citat

”Lokalrådenes opblomstring er det bedste som skete for Vejle Kommune ved kommunalreformen i 2007. Jeg lægger særlig vægt på, at lokalrådene er med til at skabe en god balance mellem land og by i kommunen, fordi de især skaber ekstra aktivitet og trækker flere penge til oplandet til Vejle.”

Sidst opdateret: 26. november 2018