Lokalråd og aktive borgere

I Vejle Kommune er vi sammen om at skabe levende lokalsamfund.

Møder med lokalrådene

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har afsat 5 aftenmøder i 2019 til at mødes med lokalrådene og yderligere 5 møder i 2020. Det er et stort ønske fra politikerne og en udløber af drøftelsen om nærdemokrati i efteråret 2018. 

Formålet er at skabe nogle gode aftener ude hos jer, hvor lokalrådene og politikerne bliver klogere på hinanden og hvad man hver især arbejder med og for.

Der er afholdt møde med "Egtved, Ødsted-Jerlev og Aagaard/Gravens - 30. april", "Børkop, Brejning, Gårslev, Andkær, Smidstrup - 12. juni", "Skibet, Bredsten, Gadbjerg - 24. september".  

Der er planlagt følgende møder

12. november: Uhre, Grundet, Grønlandsvejen, Vestbyen

Udsat. Der arbejdes på ny dato. Engum, Grejs, Hornstrup

De øvrige lokalråd tilbydes datoer i 2020. Mødedatoer udsendes i september og lokalrådene meddeler hvilke datoer der passer dem medio oktober. Kontaktperson Peter Sepstrup, pekse@vejle.dk, 76 81 22 75.

Brev med indbydelse, datoer og mødeskabelon (2019)

 

Løber sidder op af hvid væg, skyggen af et træ på væggen. Tankefuld. Nørup, Marianne Schou
Mødebord ved årsmøde, fire personer taler sammen I dialog. Årsmøde for lokalråd, 2018
Mand hænger orange sportstrøjer på tørresnor Frivilligt arbejde kommer i mange afskygninger.

Nyhedsbrev 2019 - ideer, frister og projekter fra "Lokalsamfund og Nærdemokrati"

Frister for ansøgning om støtte til lokal udvikling i 2019

Udviklingspuljen 2019

Næste frist for ansøgning er 13. december 2019.

Projekter støttes med op til 400.000 kr. Ansøgninger behandles af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Medfinansiering forventes. Ansøgningsskema findes nedenfor.

 

Strakspuljen 2019

Kan søges året rundt. Sagsbehandling 2 – 4 uger. For projekter der søger om under 10.000 kr. 

 

2019: Den store idé

Udvalget har udpeget en vinder af konkurrencen om den store idé. Vinderideen kommer fra Grunnet lokalråd som vil omdanne en række kedelige græsplæner i området til vild natur. Grundet lokalråd modtager 500.000 kr. til at realisere ideen. Brejning lokalråd deltog med et kunstprojekt om perspektiv. Lokalrådet modtager 300.000 kr. til at gennemføre projektet. Endelig kunne Udvalget godt lidt Gives ide til et ungehus men fandt den lidt ufærdig. Give udviklingsråd har derfor fået 100.000 kr. til at modne ideen.

I alt modtog udvalget 15 ideer. Efter en screening blev tre ideer udpeget til en præsentation for politikerne i udvalget. Den 10. april drøfte og valgte udvalgte altså de tre bedste projekter med Grundet som vinder.

 

Om lokalråd

Der er  29 aktive lokalråd i Vejle Kommune. På kortet nedenfor finder du dem allesammen. De dækker både landsbyer, centerbyer og dele af Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har f.eks. høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. Politik for lokalområder og landdistrikter indeholder principper for udvalgets arbejde og fem strategiske pejlemærker 2018 - 2021. Udvalget har besluttet, at alle lokalråd får et tilskud til en kaffekasse til de faste udgifter ved f.eks. møder, dialog og formidling.

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer om støtte til lokale projekter. 

Puljer til lokalsamfund - ansøg digitalt med Nem-ID

Vejledning til ansøgere

Turismefremme til gavn for mindre lokalsamfund

Du kan søge om bevilling til projekter der fremmer turisme i dit lokalsamfund. Vi er særligt interesseret i at udvikle autocamperturisme, men vil se positivt på alle turisme projekter. Læs mere og om krav og vilkår for ansøgning.

Find dit lokalråd

Lokalsamfundet lever af at aktive borgere tilbyder at give et nap med - fra byfesten til børnehavebestyrelsen. Tjek dit eget lokalråd og se hvad de har valgt at arbejde med. Hjælp dem eller en anden lokal forening og giv noget tilbage til dit lokalsamfund.

Inspiration

Sådan leger vi på landet. Artikel om hvordan fællespladsen i Holtum blev til og gav landsbyen en god undskyldning for at mødes lidt mere.

Sundby Børkop. Vinder af "Den store idé" konkurrencen om 500.000 kr. Artikel om borgerinitiativ om fællesskab og sundhed

Grønne hold vinder udbredelse. Film om sammenhold og samskabelse.

Årsmøde 2019

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati afholdt årsmøde for lokalrådene i Vejle Kommune. Cirka 70 borgere og 14 politikere fra Vejle byråd deltog. De delte viden, drøftede politik og blev inspireret. Oplægsholder Steen Møller, Grobund gav noget at tænke over og gennem fem workshops gik deltagerne i dybden med ”Seniorer på landet”, ”Nye fællesskaber”, ”Kompetente lokalråd”, ”Bynær natur”, ”Unge og lokalsamfundet – 12 – 18 år”.

Konklusioner og opsamlinger fra mødet

Her finder du konferencens materialer, oplæg og film.

Formandens beretning

Den store idé - kort film om Grøn vision fra Grundet

Almene lejeboliger på landet - borgmesterens intro til ny politik med støtte til almene boliger i mindre landsbyer 

Film om at drive erhverv i landsbyer. Med Gadbjerg som eksempel.

Projekt: Film om parkourbane i Øster Starup

Program for den 23. maj

Citat

”Lokalrådenes opblomstring er det bedste som skete for Vejle Kommune ved kommunalreformen i 2007. Jeg lægger særlig vægt på, at lokalrådene er med til at skabe en god balance mellem land og by i kommunen, fordi de især skaber ekstra aktivitet og trækker flere penge til oplandet til Vejle.”

 

Årshjul med overblik over aktiviteter og datoer

 

Særlige aktiviteter du kan byde ind på

Fremme af turisme på landet

Møder mellem lokalråd og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

 

Årsmøde 2019 Dialog på årsmødet sidste år (2018)
Fællesspisning i Farre Årsmøde for lokalråd. Fællesskab og lokal identitet. Billede fra fællesspisning i Farre.
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati Dine politikere i Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Sidst opdateret: 06. november 2019