Lokalråd og aktive borgere

I Vejle Kommune er vi sammen om at skabe levende lokalsamfund.

Fra Aagaard Gravens. Mand hænger orange vasketøj til tørre i haven

Der er mere end 25 aktive lokalråd i Vejle Kommune. De findes i landsbyer, centerbyer og i Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har fx høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. Udvalget har besluttet, at alle lokalråd får et tilskud til en kaffekasse til de faste udgifter fx møder, dialog og formidling.

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer, som støtter lokale projekter. 

Puljer til lokalsamfund

Lokalsamfundet lever af at aktive borgere tilbyder at give et nap med - fra byfesten til børnehavebestyrelsen. Tjek dit eget lokalråd og se hvad de har valgt at arbejde med. Hjælp dem eller en anden lokal forening og giv noget tilbage til dit lokalsamfund.

Citat

”Lokalrådenes opblomstring er det bedste som skete for Vejle Kommune ved kommunalreformen i 2007. Jeg lægger særlig vægt på, at lokalrådene er med til at skabe en god balance mellem land og by i kommunen, fordi de især skaber ekstra aktivitet og trækker flere penge til oplandet til Vejle.”.

Niels Clemmensen, Formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, 2016.

Inspiration

Artikel: Fællesområdet i Holtum

Artikel: Involvere lokale i udviklingsprojekt. Egtved.

Film: Grønne hold

 

Information

Årsberetning fra udvalget, 2016

Årsberetning og kommende projekter fra lokalrådene

Sidst opdateret: 25. april 2017