Lokalråd og aktive borgere

I Vejle Kommune er vi sammen om at skabe levende lokalsamfund.

 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har afsat 5 aftenmøder i 2019 til at mødes med lokalrådene og yderligere 5 møder i 2020. Det er et stort ønske fra politikerne og en udløber af drøftelsen om nærdemokrati i efteråret 2018.

Formålet er at skabe nogle gode aftener ude hos jer, hvor lokalrådene og politikerne bliver klogere på hinanden og hvad man hver især arbejder med og for.

Ønske til en af de fremsendte mødedatoer eller 2020 og hvilke lokalråd det drejer sig om sendes til Peter Sepstrup, pekse@vejle.dk, 76 81 22 75 senest 6. april. Ønsker modtaget efter 6. april behandles efter først til mølle princippet.

Brev med indbydelse, datoer og mødeskabelon

 

Løber sidder op af hvid væg, skyggen af et træ på væggen. Tankefuld. Nørup, Marianne Schou
Mødebord ved årsmøde, fire personer taler sammen I dialog. Årsmøde for lokalråd, 2018
Mand hænger orange sportstrøjer på tørresnor Frivilligt arbejde kommer i mange afskygninger.

Frister for ansøgning om støtte til lokal udvikling i 2019.

Mandag d. 11. marts 

Mandag d. 28. april 

Projekter støttes med op til 400.000 kr. Ansøgninger behandles af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Medfinansiering forventes. Ansøgningsskema findes nedenfor.

 

Strakspuljen 2019

Kan søges året rundt. Sagsbehandling 2 – 4 uger. For projekter der søger om under 10.000 kr. Få formelle krav.

 

2019: Den store idé

Vi har modtaget 15 ideer, som vi er igang med at kvalificere og indstille.

Den store idé er et projekt, som skaber lokal udvikling til gavn for borgerne i dit lokalsamfund. Den store idé er markant og ambitiøs. Den passer ind i dit lokalsamfund og støtte op om andre velfungerende ting eller den tilføjer noget nyt ingen vidste de havde brug for. Den bliver til i samarbejde med andre personer eller foreninger.

  • Et projekt som gør en synlig forskel
  • Ingen krav om medfinansiering
  • Vi tilbyder hjælp til idéudvikling og til at omsætte idé til projekt.
  • Vi giver feedback på din ansøgning efter første runde. Vi forventer den bliver bearbejdet og genfremsendt til anden runde.

 

Om lokalråd

Der er  29 aktive lokalråd i Vejle Kommune. På kortet nedenfor finder du dem allesammen. De dækker både landsbyer, centerbyer og dele af Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har f.eks. høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. Politik for lokalområder og landdistrikter indeholder principper for udvalgets arbejde og fem strategiske pejlemærker 2018 - 2021. Udvalget har besluttet, at alle lokalråd får et tilskud til en kaffekasse til de faste udgifter ved f.eks. møder, dialog og formidling.

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer om støtte til lokale projekter. 

Puljer til lokalsamfund - ansøg digitalt med Nem-ID

Vejledning til ansøgere

Lokalsamfundet lever af at aktive borgere tilbyder at give et nap med - fra byfesten til børnehavebestyrelsen. Tjek dit eget lokalråd og se hvad de har valgt at arbejde med. Hjælp dem eller en anden lokal forening og giv noget tilbage til dit lokalsamfund.

Inspiration

Sådan leger vi på landet. Artikel om hvordan fællespladsen i Holtum blev til og gav landsbyen en god undskyldning for at mødes lidt mere.

Sundby Børkop. Vinder af "Den store idé" konkurrencen om 500.000 kr. Artikel om borgerinitiativ om fællesskab og sundhed

Grønne hold vinder udbredelse. Film om sammenhold og samskabelse.

Citat

”Lokalrådenes opblomstring er det bedste som skete for Vejle Kommune ved kommunalreformen i 2007. Jeg lægger særlig vægt på, at lokalrådene er med til at skabe en god balance mellem land og by i kommunen, fordi de især skaber ekstra aktivitet og trækker flere penge til oplandet til Vejle.”

 

Årshjul med overblik over aktiviteter og datoer

 

Særlige aktiviteter du kan byde ind på

Fremme af turisme på landet

Møder mellem lokalråd og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

 

Sidst opdateret: 05. marts 2019