Lokalråd og aktive borgere

I Vejle Kommune er vi sammen om at skabe levende lokalsamfund.

Aktuelt: Årsmøde 2018

28 lokalråd, 91 borgere og 15 politikere deltog i årsmødet den 31. maj i Vingsted. De delte projekter og ideer på markedspladsen, drøftede lokalrådenes rolle og nærdemokrati og fik en årsberetning fra formanden og et inspirationsoplæg fra fremtidsforsker Tyge Mortensen. 

Årsmødet 2018 blev optakten til tre overordnede politiske temaer det næste års tid.

  •  Udvikling af nye boligformer og fornyelse af boliger på landet.
  • Et stærkt nærdemokrati i Vejle Kommune. Hvad vil det sige i 2018?
  • Udviklingsplaner for lokalområder i Vejle kommunen.

 Film fra årsmødet.

Her finder du møde opsamling, evaluering, bidrag til debat om nærdemokrati. Oplæg fra Tyge Mortensen kan bestilles hos pekse@vejle.dk

 

  • Udvikling af nye boligformer og fornyelse af boliger på landet.
  • Et stærkt nærdemokrati i Vejle Kommune. Hvad vil det sige i 2018?
  • Udviklingsplaner for lokalområder i Vejle kommunen. 
Fra Aagaard Gravens. Mand hænger orange vasketøj til tørre i haven

Der er  29 aktive lokalråd i Vejle Kommune. På kortet nedenfor finder du dem allesammen. De dækker både landsbyer, centerbyer og dele af Vejle by.

Lokalrådene er selvstændige foreninger, der har til fælles, at de er aktiv medspillere og en indgang til lokalområdet. Lokalråd med en samarbejdsaftale har f.eks. høringsret i forhold til tiltag som væsentligt påvirker området. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ansvaret for kommunens samarbejde med lokalrådene. Politik for lokalområder og landdistrikter indeholder principper for udvalgets arbejde og fem strategiske pejlemærker 2018 - 2021. Udvalget har besluttet, at alle lokalråd får et tilskud til en kaffekasse til de faste udgifter ved f.eks. møder, dialog og formidling.

Aktive borgere kan søge udvalgets puljer om støtte til lokale projekter. 

Puljer til lokalsamfund - ansøg digitalt med Nem-ID

Ansøg uden Nem-ID - udfyld et skema og send det til os pr. e-mail.

Lokalsamfundet lever af at aktive borgere tilbyder at give et nap med - fra byfesten til børnehavebestyrelsen. Tjek dit eget lokalråd og se hvad de har valgt at arbejde med. Hjælp dem eller en anden lokal forening og giv noget tilbage til dit lokalsamfund.

Inspiration

Sådan leger vi på landet. Artikel om hvordan fællespladsen i Holtum blev til og gav landsbyen en god undskyldning for at mødes lidt mere.

Sundby Børkop. Vinder af "Den store idé" konkurrencen om 500.000 kr. Artikel om borgerinitiativ om fællesskab og sundhed

Grønne hold vinder udbredelse. Film om sammenhold og samskabelse.

Nyhedsbrev september 2017 om lokalsamfund og landdistrikter

Citat

”Lokalrådenes opblomstring er det bedste som skete for Vejle Kommune ved kommunalreformen i 2007. Jeg lægger særlig vægt på, at lokalrådene er med til at skabe en god balance mellem land og by i kommunen, fordi de især skaber ekstra aktivitet og trækker flere penge til oplandet til Vejle.”.

Niels Clemmensen, Formand for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, 2016.

Sidst opdateret: 21. juni 2018