Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Års­mø­de for lo­kal­råd

Hvert år mødes lokalrådene og politikerne i Vejle Kommunes Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati og drøfter lokalsamfund og udvikling og deler gode ideer og løsninger på de fælles udfordringer.

Digitalt årsmøde for lokalråd den 12. november 2020. 

135 enheder var fra starten logget ind til streaming af årsmødet fra Vingstedcentret. Mødet var en blanding af oplæg, film om projekter, hilsner og paneldebat.

Årsberetningen fra udvalgsformanden handlede om

  • Stærke og levende lokalsamfund
  • Aktive borgere – lokalt initiativ
  • Balance mellem by og land
  • Vi løser opgaverne sammen
  • Vi skal fortsætte den gode dialog

Vi har klippet årsmødet op i 6 videofilm som kan deles og streames.

1. Indledning og årsberetning fra udvalgsformand Thyge Havgaard Bjerring.

2. Projekt. Makerspace, Skibet

3. Klatrevæg Vandel

4. Hygum, Vandrerute

5. Projekt. Øster Starup, formidling af unge

6. Oplæg fra Grundet lokalråd, Bredballe lokalråd og Gårslev lokalråd

7. Paneldebat

Årsmøde 2019

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati afholdt årsmøde for lokalrådene i Vejle Kommune. Cirka 70 borgere og 14 politikere fra Vejle byråd deltog. De delte viden, drøftede politik og blev inspireret. Oplægsholder Steen Møller, Grobund gav noget at tænke over og gennem fem workshops gik deltagerne i dybden med ”Seniorer på landet”, ”Nye fællesskaber”, ”Kompetente lokalråd”, ”Bynær natur”, ”Unge og lokalsamfundet – 12 – 18 år”.

Konklusioner og opsamlinger fra mødet

Her finder du konferencens materialer, oplæg og film.

Formandens beretning

Den store idé - kort film om Grøn vision fra Grundet

Almene lejeboliger på landet - borgmesterens intro til ny politik med støtte til almene boliger i mindre landsbyer 

Film om at drive erhverv i landsbyer. Med Gadbjerg som eksempel.

Projekt: Film om parkourbane i Øster Starup

Program for den 23. maj

Livlig snak henover bordet. 4 personer. Årsmøde 2018
Årsmøde 2018.
Forside til program til aflyst møde april 2020
Forside program til aflyst møde april 2020
Sidst opdateret: 21. april 2021