Dialog om Nær­demo­krati og lokal­råd

Se forslag til ny struktur, høringssvar og debat fra temamøde.

Inspiration til debatten
Spørgsmål og udsagn forud for debatmøde 10. oktober 2018

Opsamling på dialog om lokalråd og nærdemokrati 

Udvalget for Lokalråd og Nærdemokrati har sammen med lokalrådene i Vejle Kommune drøftet, hvordan man kan styrke nærdemokratiet og udvikle samarbejdet med lokalrådene i Vejle Kommune. Udvalget vurderer at en ny dialogstruktur er påkrævet, som reaktion på succesen med lokalråd i kommunen. Vi anvender grundlæggende den samme model i dag, med 30 lokalråd fordelt over hele kommunen, som dengang der var 15 lokalråd med base i landdistrikterne.

Udvalget har modtaget mange forslag og ideer i perioden 31- maj til 1. november 2018 og har derfor besluttet af afsætte et temamøde for udvalget den 16. januar til at drøfte de indkomne forslag og debatindlæg sammen med udvalgets udspil. 

Indkomne høringssvar: Egtved, Brejning, Vonge-Kollemorten og Skibet

Referat fra temamøde om nærdemokrati den 10 . oktober kl. 19.00 på Brandbjerg Højskole.

Debatoplæg

Præsentation af udfordringer, muligheder og kommunens ideer

 

Kontaktperson: Peter Sepstrup, pekse@vejle.dk, 76812275

Sidst opdateret: 26. november 2018