Grønt Forum

et netværk for natur- og miljøinteresserede borgere, foreninger og virksomheder

Som medlem holdes du eller din forening ajour med aktiviteter i hele Vejle kommune inden for alle temaer med relation til bæredygtighed og resiliens

Det er gratis at være medlem.

Bliv medlem. Skriv til Britta Edelberg, Send dit navn, adresse og telefonnummer.

Årsmøde januar 2018. Læs mere her. 

Grønt Forum giver sparring og udvikler projekter sammen med borgere, der engagerer sig i deres lokalsamfund omkring alle emner indenfor bæredygtighed og resilisens. F.eks.: affaldshåndtering, mobilitet, klimatilpasning, byggeri, sociale fællesskaber, natur i byen, naturpleje, mere liv i haven, vedvarende energi osv.

Grønt Forum bygger bro til relevante fagpersoner i Vejle Kommunes forvaltninger, hjælper med afholdelse af workshops og events, sparring til fondssøgning, med videre.

 

Følg os på Facebook/Grønt Forum.

 

Gruppe af frivillige affaldsindsamlere i Skærup landsby
Indsamling af affald i Skærup
Sidst opdateret: 19. januar 2018