Infrastruktur projekter

Vejle Byråds udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati, har i 2021 afsat midler til realisere mindre anlægsprojekter, der skal understøtte et lokalområdes ønske om at skabe forbindelse og eller forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter i området.

Der er tale om et forsøg i 2021. Forsøget er afgrænset i forhold til Teknisk Udvalg og Natur og Miljøudvalgets fagområder. Det betyder fx at almindelig trafiksikkerhed og andre projekter på offentlige veje ikke indgår. 

Teknik & Miljøforvaltningen vil i et samarbejde mellem Anlæg, Vej og Byudvikling, søge og udvælge det eller de projekter der skal realiseres i 2021.

Udvalget vil til november 2021 vurdere projektet med henblik på evt. videreførelse af prioriteringen.  

Sidst opdateret: