Landsbyvisioner Vejle Kommune

Formålet med landsbyvisionen er at være styringsredskab og give en retning for udviklingen af et bæredygtigt landsbysamfund, og anviser overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af lokalområdet.

I et overordnet perspektiv er den med til at fremme en differentieret og målrettet udvikling af de enkelte landsbysamfund i kommunen, og vil således være med til at præge kommunens udviklingsplaner for området.

For borgerne i lokalsamfundet, kan den fungere som styringsredskab, når nye initiativer og projekter sættes igang. Udviklingen sker både fra oven, styret af politikere og myndigheder, og fra lokale initiativer og ildsjæle.

Landsbyvisionen skal vokse ud af lokalområdet og udviklet i tæt samarbejde med de lokale borgere, igennem dialogmøder, workshop, og digital høring, hvor borgerne har haft mulighed for at byde ind med tanker, idéer og kommentarer, og derved forme det endelige materiale.

 

Sidst opdateret: