Tema­mø­de om Nær­demo­krati og lokal­råd

Vær med til at drøfte hvordan vi indretter dialogen mellem lokalråd og kommune i fremtiden.

Vejle Kommunes Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati holder temamøde den 10. oktober på Brandbjerg Højskolen

De 30 lokalråd i Vejle Kommune er inviteret til et temamøde, hvor vi drøfter det fremtidige samarbejde mellem lokalråd og Vejle Kommune. Det sker som led i den dialog om nærdemokrati som Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati startede på årsmødet 31. maj.

Vær med til at præge dialogen. Hvad kan vi forvente af et lokalråd? Hvad kan lokalrådene forvente af kommunen? Hvordan bør samarbejdet se ud?

Sted: Brandbjerg Højskole
Tid: 10. oktober 2018 kl. 19.00 – kl. 21.30

Tilmelding til Peter Sepstrup, pekse@vejle.dk senest 3. oktober.

Program

Velkomst
Inspiration
Drøftelse i mindre grupper, med afsæt i lokalrådenes vilkår.
Fælles debat 
Fællesgrundlag? Eventuelt tjek af hvad deltagerne er enige om

Vi håber på at se dig. Debatmateriale og forslag fra Vejle Kommune til fremtidens dialogstruktur er tidligere udsendt og ligger på hjemmesiden.

Deadline for at indsende et skriftligt bidrag til udvalget er den 1. november.

Inspiration til debatten
Billeder og tekster der giver inspiration til debat om nærdemokrati og lokalråd
Sidst opdateret: 25. september 2018