Værd at vide om høringer, offentliggørelser og klager

Du kan ofte give dit besyv med i kommunens beslutninger. Du kan også følge med i vores afgørelser, og du kan klage over dem.

 • Hvad er en høring?

  Du vil finde to forskellige typer af høringer:

  • Nabo- og partshøringer
  • Offentlige høringer

   

  Nabo- og partshøring

  Når vi laver fx miljøgodkendelser har berørte naboer og parter mulighed for at komme med et høringssvar til et udkast. Det er er altså kun denne kreds af borgere, der har mulighed for  at få indflydelse på den endelige afgørelse.

  Offentlige høringer

  Når vi laver forslag til offentlige planer som en kommuneplan, nye lokalplaner eller f.eks. tillæg til spildevandsplaner, så skal de i offentlig høring.

  Det betyder at borgere, myndigheder og andre med interesse i området kan deltage i processen med deres kommentarer og eventuelle indsigelser.

  Her på hjemmesiden fortæller vi, hver gang, der er nye høringer.

  De svar, der kommer ind, bliver forelagt byrådet. Det er derefter op til byrådet, om vi skal ændre et forslag på baggrund af svarene.

  Sådan sender du et høringssvar

  Her er det, du skal huske, når du sender et høringssvar:

  • Skriv i emnefeltet eller øverst i brevet, hvilket forslag, dit svar vedrører
  • Skriv hvem høringssvaret er fra
  • Skriv hvilket ændringsforslag eller sag, høringssvaret vedrører
  • Husk at få datoen for høringssvaret med
  • Skriv dine kommentarer
  • Husk underskrift, hvis du sender et brev

   

  Når vi annoncerer en høring, kan du se i annoncen, hvor du skal sende dit svar til.

  Tips:

  • Husk at få med, hvilke ændringsforslag, dit svar vedrører - der kan være flere forskellige
  • Skriv et høringssvar til hvert enkelt forslag.
  • Hvis emnerne er meget ens, kan du dog nøjes med ét høringssvar, hvis du husker at henvise til begge/alle ændringsforslagene.
  • Overskriften kan se sådan ud: "Høringssvar vedr. tillæg 232 til spildevandsplanen"
 • Hvad er en offentliggørelse?

  Du vil finde to forskellige typer af offentliggørelser:

  • tilladelser
  • ansøgninger om store miljøgodkendelser


  Klager over tilladelser

  Vi skal offentliggøre visse tilladelser.

  Det skal vi, så du har muligheden for at klage over dem.

  Vi indsætter en klagevejledning i hver enkelt tilladelse. Der kan du se, hvordan du klager over en afgørelse, vi har truffet.

  Store miljøgodkendelser

  Når vi modtager ansøgninger om store miljøgodkendelser, skal vi offentliggøre det.

  Det skal vi, så du har mulighed for at se ansøgningsmaterialet. Du har også mulighed for at fortælle os, at du gerne vil se vores udkast til miljøgodkendelsen.

Sidst opdateret: 26. marts 2018