Læs om corona - ekstra test i Give under cykelløbet


Læs mere om corona her / Information in English

Om Vejle Klimalandsby-projektet

Anbefal denne side:
Billede af landsby med forskellige klimatiltag såsom vindmøller, solceller, repair-cafe, dele-bil og naturområder

Om Vejle Klimalandsby-projektet

Klimalandsbyprojektet forløber over 3 år, med opstart i juni 2021. Med udgangspunkt i den udvalgte landsby og de lokale kræfter, ideer og muligheder, vil kommunen og et eksternt fagpanel understøtte og sikre den nødvendige viden, støtte og medfinansiering for at landsbyen kan afprøve og eksperimentere med forskellige adfærdsmæssige og teknologiske løsninger, der tilsammen skaber en model for fremtidens klimalandsby.

Projektet starter med en baselinemåling for at vurdere den nuværende CO2-udledning i den udvalgte landsby, og en fælles kortlægning for at kvalificere de lokale ideer og klimahandlinger der skal testes. Dernæst vil landsbyen i samarbejde med kommunen og det eksterne fagpanel hen over de næste to år eksperimentere og teste forskellige klimahandlinger med udgangspunkt i det lokale fællesskab, for til sidst at følge op med evalueringer og målinger på reduceret CO2 og den læring der er opnået.

Klimalandsbyen vil samtidig fungere som et udstillingsvindue for andre landsbyer og borgere, til inspiration og læring for hvordan man som lokalsamfund, landsby eller mindre by særligt kan omsætte klimaplanen til handling. I projektet samarbejder vi med Økolariet om at udvikle en levende udstilling omkring klimalandsbyen, hvor netop de lokale løsninger og historier fra projektet kommer frem.

 

Projektoversigt, viser projektets tidsplan og faser

Vær med til at skabe fremtidens klimavenlige landsby

Vejle Kommune har nu fået en klimaplan der skal sikre 70 procents CO2-reduktion inden 2030. Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) sætter nu fuld blus på at komme i gang og vi har derfor brug for at få alle med til at finde fælles løsninger. Der er afsat cirka 1,8 millioner kroner til sammen med borgerne at udvikle modellen for en klimalandsby de næste tre år som inspiration for resten af kommunen og for Danmark.

Vi er nu i gang med anden ansøgningsrunde. 8 lokalsamfund har budt ind i udvælgelsen om at blive Vejles Klimalandsby. Ansøgningsfristen er 19. april, og klimalandsbyen bliver udråbt i juni 2021.

 

Vær med i vores netværk

Selvom vi kun kan vælge én klimalandsby så ønsker vi at få alle med på den grønne omstilling og få mobiliseret så mange lokalsamfund som muligt til at rykke på at få nedbragt CO2-udledningen. Derfor vil vi i løbet af 2021 igangsætte et netværk i klimalandsbyprojektet, hvor man vil få mulighed for at få del i den viden og de erfaringer der opsamles i projektet. Samtidig vil netværket kunne bruges til videndeling, samarbejdsmuligheder og vejledning ift. selv at komme i gang, eksempelvis med konkrete klimatiltag, ansøgninger mm.

Hvis du/I ønsker at blive skrevet op til at deltage i netværket, så tag fat i Maren på 21 84 35 68 eller mamaa@vejle.dk.

Du kan også finde inspiration og læse om vores ideer her.

 

Mere information

Læs mere om ansøgningsproces og kriterier her.

Find flyer om projektet her.

Du er også velkommen til at tage fat i projektleder Maren Pilegård Andersen på mamaa@vejle.dk eller 21843568 hvis du har spørgsmål.

Sidst opdateret: 24. marts 2021