Her kan I finde inspiration og gode eksempler på klimaløsninger der kan afprøves lokalt.

Plastikfri genstande: opvaskebørste, mulepose, sugerør, vandflaske, poser, tandbørste

Ideer til lokale klimaløsninger

I disse år er der tydelige tendenser mod nye boformer, mere fokus på det nære, på familien og et mere bæredygtigt liv i tæt kontakt med naturen. Landsbyen er et attraktivt sted at bosætte sig, holde ferie eller tage på tur, for den har nemlig meget at byde på. Her er nærhed til naturen, godt naboskab og stærkt lokalt engagement. Det giver gode muligheder for at arbejde med den grønne omstilling.

En klimalandsby kan være mange ting. Forestil dig en landsby hvor beboere, landmænd, plejehjemmet, skolen, lokale virksomheder m.fl. i fællesskab eksperimenterer med at koble det nære, stærke fællesskab, bæredygtighed og klimavenlig udvikling. Måske er landsbyen selvforsynende med vedvarende energi fra sol og vind, har dele-elbiler, dele-minibusser, eller et fælles vindmøllelaug. Det kan også være der produceres lokale økologiske fødevarer, at man producerer, vedligeholder, reparerer og genbruger mest muligt lokalt, bytter værktøj og tjenester og meget mere… Vi kender ikke alle svarerne, og det er derfor vi har brug for jer!

Vi håber at Vejles Klimalandsby kan inspirere andre til at være med og selv lave lokale klimahandlinger og –projekter. Her på siden kan I finde inspiration hvis I bare gerne vil i gang derhjemme.

Vi opdaterer løbende siden i takt med at vi bliver klogere, så det bliver muligt at følge med og lære sammen med Klimalandsbyen.

Se i øvrigt tips til at leve et mere bæredygtigt liv på Grønt Forums hjemmeside.

 

Vejle Kommunes Klimaplan

Du kan finde Klimaplanen og læse mere om hvordan den blev til her: https://www.okolariet.dk/klimaet-i-fokus

Klimahandlinger i Vejles Klimaplan illustreret med ikoner såsom genbrug, grøn energi, transport mm.

Eksempler fra andre landsbyer og lokalsamfund

Landsbyviden

Landsbyviden er Region Midtjyllands vidensportal om bæredygtig udvikling af landsbyer og lokalsamfund. Her deler de viden, eksempler, løsninger og erfaringer for at inspirere til bæredygtig udvikling i landsbyer. Platformen beskriver virkeligheden for at inspirere og dele viden på tværs af kommunegrænser. Platformen fortæller i form af artikler, videoer, webinarer mm. om succeserne og erfaringerne med lokale projekter. Fokus er på ny viden om bæredygtig udvikling med særligt fokus på helhedsorienterede løsninger koblet til FNs verdensmål.

Find platformen her.

 

Sol over Brenderup:

En gruppe borgere i Brenderup har etableret deres egen solcellepark på eget initiativ. Projektet går under navnet 'Sol over Brenderup', og projektet er udbudt i folkeaktier. Projektet startede i Brenderup Lokaludvalgs gruppe ”Grøn by Brenderup”, som havde en ambition om at gøre Brenderup mere bæredygtig.

Læs mere om projektet og find kontaktoplysninger til projektet på Middelfart Kommunes side Klimalaboratoriet og læse denne artikel om projektet.

 

Føns Nærvarme: 

Føns Nærvarme er opstået ud af et initiativ: Føns - Bæredygtig landsby, som lokaludvalget startede i 2011 i samarbejde med Middelfart Kommune. Lokale beboere deltog i arbejdsgrupper, som undersøgte mulighederne for at udnytte forskellige vedvarende energikilder - sol, vind, energi fra jord og havvand. Arbejdsgrupperne konkluderede, at skal vedvarende energikilder udnyttes i større stil, må der etableres et lokalt fjernvarmenet. Den 1. oktober 2015 blev anlægget, som nu forsyner 43 forbrugere, indviet af energiminister Lars Christian Lilleholt og borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart.

Læs mere om projektet og find kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

 

Bæredygtighed for alle i Stjær – Grønne Handlingsplaner:

10 km nord for Skanderborg ligger den lille by Stjær. Her bor 975 mennesker, som har et unikt fællesskab. Sammen med EnergiTjenesten begyndte borgerforeningen i januar 2020 at planlægge projektet: "Bæredygtighed for alle i Stjær – Grønne Handlingsplaner". Det handler om, i samlet flok, at gøre Stjær grønnere indenfor fem områder: Bolig, transport, affald og ressourcer, grønne indkøb og biodiversitet i byen.  Her er der ikke 'bare' tale om enkeltpersoner, der skal træffe grønnere valg, men en hel landsby, som vil udvikle sig mere bæredygtigt i fællesskab. Målet er, i første omgang, at udarbejde Grønne Handlingsplaner for 50 husstande i Stjær.

Læs mere om projektet her.

 

Studsgård klimalandsby ved Herning: 

Studsgård er en landsby 10 km fra Herning. Der bor omkring 200 familier. Landsbyen samarbejdede fra 2008-2012 med Herning Kommune med henblik på at blive en ”klimalandsby”. Samtidig vedtog borgerforeningen en målsætning om at reducere Studsgårds CO2-udledning med 25 pct. i 2012 (i forhold til 2007). Herning kommune støttede landsbyen med en ”grøn koordinator”, som har hjulpet landsbyboerne med at starte forskellige grønne initiativer. Disse initiativer har eksempelvis været aktiviteter som klimavenlige middage en gang om ugen, grundig sortering af affald, energirådgivning, åbning af en genbrugsbutik, træplantning og etablering af et vindmøllelaug.

Se denne video om Skudsgårds aktiviteter eller besøg landsbyens hjemmeside.

 

Samsø - Danmarks Vedvarende Energi-Ø

I 1997 blev Samsø udnævnt til at være Danmarks Vedvarende Energi-Ø. I 2007 kunne samsingerne erklære øen for 100 % selvforsynende med energi fra vind, sol og biomasse og i høj grad takket være en bred folkelig opbakning og investering. For eksempel har rigtig mange samsinger skiftet oliefyret ud og isoleret deres huse, ligesom der er fælles lokale kræfter bag øens fjernvarmeanlæg. I 2007 blev Samsø Energiakademi indviet. Akademiet fungerer som et fagligt og folkeligt forsamlingshus for partnerskaber omkring små og store energiprojekter på Samsø og trækker hvert år tusindvis af fagfolk og turister til øen. Et af de centrale projekter er i øjeblikket ambitionen om at gøre Samsø fuldstændig uafhængig af fossile brændsler inden 2030. Projektet har blandt andet målsætninger om at reducere det lokale el- og varmeforbrug og at al transport på, til og fra øen skal ske med el eller biobrændstof som drivmiddel.

Læs mere om nogle af Samsøs energiprojekter her.

 

Delebilsordning i Gl. Rye:

Delebilsordningen - Byens egen bil, blev etableret i marts 2018 med benzinbil som en del af Gl. Rye Brugsforening. Siden har flere og flere husstande meldt sig til, og ordningen er udvidet med en elbil og to elladestandere ved Brugsen. Både Gl. Ryes delebilsordning og ladestanderne til elbiler er støttet af COOP’s Aktivitetspulje. Der er også modtaget støtte til etablering af ladestanderne fra Skanderborg Kommunes Landdistriktspulje.

Læs mere om delebilsordningen og find kontaktoplysninger på deres hjemmeside.

 

Øko-bofællesskabet Rullestenen ved Roskilde

I Roskilde opføres bofællesskabet “Rullestenen.” Bofællesskabet opføres i den nye Musicon-bydel i Roskilde. Musicon-området er et område, hvor Roskilde Kommune er med til at skabe flere bæredygtige og fællesskabsorienterede aktiviteter. Der er eksempelvis tilbud som man kan deles med de andre beboere i området om. Der er fælles øvelokaler, kontorfaciliteter og butiksarealer til hyggelige caféer. Hele området reduceres for bilkørsel , med legeområder, skater- og cykelbaner.

Bofællesskabet består af 47 ejerboliger, samt et stort fælleshus på ca. 510 m2.  Rullestenen er klar til indflytning i efteråret 2022.

Se mere på hjemmesiden her.

 

Økolandsbyen Friland

Andelsforeningen Friland blev stiftet i 2002. Siden er Friland udvidet to gange. I 2019 rummer Friland 45 husstande med ca. 75 voksne og 35 børn. Friland er en økolandsby, hvor mennesker eksperimenterer med at indrette hverdagen anderledes med vægt på bæredygtig livsstil, gældfrihed og selvstændigt erhverv.

Se mere på hjemmesiden her.

 

Anden inspiration

Energi

Debatindlæg fra Altinget om at borgere bør involveres i den grønne omstilling gennem energifællesskaber.

 

Reparation og upcycling

Repaircafeer kan være med være med til at reducere affald, ændre forbrugsvaner og skabe mere viden, fællesskab og engagement omkring den grønne omstilling.

Se eksempler fra Repair Cafe DKog find events i Repaircafeeni Spinderihallerne i Vejle.

 

Regnvandshåndtering/Lokal afledning af regnvand (LAR)

laridanmark.dkkan du finde viden, inspiration og guides til LAR-løsninger.

I dette LAR-katalogkan du finde eksempler på løsninger og muligheder for håndtering af regnvand.

 

Sidst opdateret: