Billede af landsby med forskellige klimatiltag såsom vindmøller, solceller, repair-cafe, dele-bil og naturområder

Om Vejle Klimalandsby-projektet

Klimalandsbyprojektet forløber over 3 år, med opstart i juni 2021. Med udgangspunkt i den udvalgte landsby og de lokale kræfter, ideer og muligheder, vil kommunen og et eksternt fagpanel understøtte og sikre den nødvendige viden, støtte og medfinansiering for at landsbyen kan afprøve og eksperimentere med forskellige adfærdsmæssige og teknologiske løsninger, der tilsammen skaber en model for fremtidens klimalandsby.

I starten af projektet gennemføres en baselinemåling for at vurdere den nuværende CO2-udledning i den udvalgte landsby, og en fælles kortlægning for at kvalificere de lokale ideer og klimahandlinger der skal testes. Dernæst vil landsbyen i samarbejde med kommunen og det eksterne fagpanel hen over de næste to år eksperimentere og teste forskellige klimahandlinger med udgangspunkt i det lokale fællesskab, for til sidst at følge op med evalueringer og målinger på reduceret CO2 og den læring der er opnået.

Klimalandsbyen vil samtidig fungere som et udstillingsvindue for andre lokalsamfund og borgere, til inspiration og læring for hvordan man som lokalsamfund, landsby eller mindre by særligt kan omsætte klimaplanen til handling. I projektet samarbejder vi med Økolariet om at udvikle en levende udstilling omkring klimalandsbyen, hvor netop de lokale løsninger og historier fra projektet kommer frem.

 

Projektoversigt, viser projektets tidsplan og faser

Vær med til at skabe fremtidens klimavenlige landsby

Selvom vi kun kan vælge én klimalandsby så ønsker vi at få alle med på den grønne omstilling og få mobiliseret så mange lokalsamfund som muligt til at rykke på at få nedbragt CO2-udledningen. Derfor vil vi i løbet af efteråret 2021 igangsætte et netværk i klimalandsbyprojektet, hvor man vil få mulighed for at få del i den viden og de erfaringer der opsamles i projektet. Samtidig vil netværket kunne bruges til videndeling, samarbejdsmuligheder og vejledning ift. selv at komme i gang, eksempelvis med konkrete klimatiltag, ansøgninger mm.

Hvis du/I ønsker at blive skrevet op til at deltage i netværket, så tag fat i Maren på 21 84 35 68 eller mamaa@vejle.dk.

Du kan også finde inspiration og ideer til hvordan du selv kan komme igang her.

 

Logo vejle klimalandsby
Sidst opdateret: