Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Fi­nan­sie­ring af ak­ti­vi­te­ter

En Fællesskabsstafet kan afholdes i større eller mindre skala, men typisk vil I have brug for en eller anden form for finansiering.

Finansiering kan komme fra kommunale puljer, fonde eller sponsorater. Brug jeres netværk aktivt, og vær ikke bange for at spørge om hjælp og ressourcer. Sørg for at inddrage alle relevante aktører fra lokalområdet, der har en naturlig interesse i at hjælpe Fælleskabsstafetten på vej.

Sponsorater

Prøv at få sponsorater til så mange dele af Fællesskabsstafetten som muligt. Det kan f.eks være sponsorater i form af markedsføringsmaterialer, mad og drikke, underholdning m.m.
Sponsorater har flere fordele. Dels kan I holde de samlede udgifter til Fællesskabsstafetten nede, men de er også med til at synliggøre arrangementet og kan på den måde være med til at engagere og få mange forskellige aktører fra lokalsamfundet til at bidrage.

 

Puljer og fonde

Undersøg også muligheden for at søge støtte fra lokale fonde. Det kan ofte være lettere at få midler fra lokale fonde til lokale aktiviteter end fra landsdækkende fonde.


Strakspuljen 2020 til lokalsamfund

Kan søges året rundt. Sagsbehandling 2 – 4 uger. For projekter der søger om under 10.000 kr. 

Se linket her hvor Lars Kastberg fortæller, hvordan man søger Strakspuljen.

 

Sidst opdateret: 18. november 2020