Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Hvordan transporteres stafetten?

Stafettens depeche transporteres rundt fra fællesskab til fællesskab.

For nogle fællesskaber vil transporten være mere indlysende end andre, f.eks. vil det være naturligt for en rulleskøjteklub, at de fragter depechen rundt på rulleskøjter. Omvendt kan der være fællesskaber, hvor transporten ikke er så indlysende. I disse tilfælde handler det om, at fællesskabet gør det, som giver mening for dem.

Transporten af depechen kan med fordel tænkes som en åben aktivitet, hvor det givne fællesskab inviterer åbent ud til, at andre kan være med. Det kunne f.eks. være et cykelhold, som inviterer til at cykle med, når de skal transportere depechen fra a til b. På den måde er transporten af depechen med til at understøtte hele formålet med fællesskabsstafetten.


Stafetstop

Undervejs i fællesskabsstafetten kan depechen gøre holdt forskellige steder i længere tid, f.eks. i udvalgte byer eller lokalområder. Disse ophold defineres som stafetstop.
Et stafetstop er typisk karakteriseret ved, at en række aktører har stablet et fællesskabende arrangement på benene, f.eks. en fællesspisning, åbent hus eller andet. Et stafetstop kan også være et sted, hvor depechen skal overnatte, hvis stafetten strækker sig over flere dage.

Overblik over datoer og byer
Overblik over datoer og byer
Sidst opdateret: 18. november 2020