Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Kommunikationsplan for Fællesskabsstafetten

Uge 27

 • Invitation til foreninger. Der sendes en invitation til foreninger og fællesskaber om at deltage i de lokale planlægningsmøder i august-september.
 • Der oprettes en samlet hjemmeside for Fællesskabsstafetten www.vejle.dk/faellesskabsstafetten


Uge 28

 • Planlægningsmøder på Facebook. Vejle Kommune deler fem lokale begivenheder på Facebook.


Uge 32

 • Vejle Kommune kontakter redaktionerne på de forskellige lokalaviser kontaktes med henblik på foromtale af planlægningsmøderne. Journalisterne inviteres samtidig med til møderne.


Uge 32

 • Vejle Kommune deler opslag på Vejle Kommunes Facebookside med video om planlægningsmøder som deles i Foreningsforum. Herudover lægges der annoncekroner i de fem begivenheder, der deles i diverse lokale Facebookgrupper.


Uge 32

 • Vejle Kommune deler video på infoskærme i Sundhedshuset og kommunens haller.

 

Uge 39

Arbejdsgruppernes opgaver

 • Den 21. september kl. 12 er arbejdsgruppernes deadline, hvor der skal indsendes rute og program for deres dag. Programmet sendes til mafbe@vejle.dk med angivelse af stafettens rute i form af tid og sted herunder stafetstop. Vejle Kommune laver herefter et samlet program for hele kommunen, hvor alle deltagende fællesskaber og stafetstop står nævnt.

  Alle arbejdsgrupper sender rute og program senest mandag den 21. september kl. 12 med angivelse af tid og sted for hvert Stafetstop. Der laves et samlet program for hele kommunen, hvor alle deltagende fællesskaber og stafetstop står nævnt.

  Hvis det kniber med tiden, er det ok at indsende et program i overskriftsform. ”Den lange beskrivelse” skal indsendes senest fredag den 25. sep. kl. 9.

  Max tre linjer per stafetstop. Vær opmærksom på, at vi redigerer teksterne i programmet, sådan at de bliver ensartet. 


Vejle Kommunes opgaver

 • Grafik/foto: Deadline mandag 21. sep. for grafik til hhv. lokalaviserne, Facebook og hjemmeside.  Skal efterfølgende sendes til de lokale arbejdsgrupper, så de har mulighed for at bruge grafikken, hvis de vil lave PR lokalt, fx i beboerhuse, kulturhuse og beboerhuse 
 • Ruter lægges på vejle.dk/fællesskabsstafetten
 • Hver lokalrute + samlet rute lægges på vejle.dk/fællesskabsstafetten
 • Facebookopslag/begivenhed oprettes på facebook.com/vejlekommune, som inviterer folk til at deltage i fællesskabsstafetten i uge 41. 
 • Journalister inviteres med til at følge den lokale rute i uge 41.

 

Uge 40

Vejle Kommunes opgaver

 • P4 og TV SYD kontaktes
 • Info lægges på InfoTV i idrætshallerne og sundhedshuset samt Cityinfoskærme.
 • Info lægges på pylonerne ved Horsensvej og Koldingvej i Vejle


Forslag til opgaver i arbejdsgrupperne

 • Dele opslag på Facebook og Instagram.
 • Undersøge om det er muligt at få information på lokale skærme, fx i beboerhuse og kulturhuse.

Uge 41

 • Skarpt Media følger stafetten rundt og laver en samlet video fra ugen, som kan deles på sociale medier og bruges til næste år.
 • Vejle Kommune deler dagligt opslag på Facebook og Instagram med recap fra dagen. Opslag publiceres hver aften kl. ca. 19.30.

 

Uge 43

 • Tak for i år-opslag med video fra stafetten.

 

 

 

 

Sidst opdateret: 18. november 2020