Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Vej­le og om­egn

Vejle rummer kommunens rådhus, her løber Vejle å gennem ådalen forbi Haraldskær og ud i fjorden ved siden af bølgen og under Vejle Fjordbroen.

Opstartsmødet blev afholdt 19. august kl. 19 i Vinding Idrætscenter. Se video-referat her.

Videoreferat fra første møde med Vejle og omegn
 • Referat fra arbejdsgruppemøde

 • Møde 1

  Arbejdsgruppen:
  Sanjin Savic – Runners DK Vejle
  Sandra W Møller – Aura Trekanten
  Else Marie Schmidt – Foreningernes Hus Vejle

  Referent:  Else Marie

  Følgende arbejder med et stafet-stop – i tilfældig orden:

  • Ungehuset/Værket – Vil gerne modtage stafetten fra Børkop på et tidspunkt mellem 20-23.59.  Vil bære stafetten videre med et fakkeltog fx sammen med FDF og DSU. Holder åbent hus i Ungehuset Værket mellem 19-24.

  • Foreningernes Hus og Sommerfuglebevægelsen. Fælleden – natur-aktiviteter evt. i samarbejde med kolonihaverne, bueskytter, skovhavegruppen, Grønt Forum, Hyttebyen, Dyrk Vejle etc. Muligt motto: Blomstrende fællesskaber. Vil fragte stafetten til og/eller fra på en lille blå tuk-tuk pyntet med rød pude på ladet, rød løber og meget andet.

  • Aura (med LGBT+ Danmark) gerne i samarbejde med fx Ventilen, Teaterforeninger, Dystopia m.m. Forskellige aktiviteter. Fokus på farver og glitter.  Gerne afholdt ved Bryggen.

  •  Vejle IF – Vil gerne promovere para sporten fx med en stafet 4 x 100 m, hvor 4 para sportsudøvere løber mod andre hold fx andre foreninger, politikere eller lignende.

  • Runners DK – (gratis løbefællesskab for alle med fokus på social hygge, relationer og løb.) åbent hus med forskellige aktiviteter. Runners DK kan endvidere springe ind hvor som helst og hjælpe med transport af stafetten, hvis der er huller i ”kæden”.

  Herudover har flere deltagere fra mødet ønsket at deltage på en eller anden måde. Fra arbejdsgruppen vil vi derfor foreslå at følgende samarbejder om stafet-stop:

  • Mandeklubben i Løget/Hanse tropperne – måske en kombination af speed-spil og middelalderkamp (lyder bestemt ikke kedeligt;-). Transport af stafetten fx på trehjulet cykel fuldt på vej af kamp-tropperne. Er det en mulighed at I taler sammen om dette?

  • SGF Vejle, SVHK Stars og Vinding Idræts Center. SGF har forskellige aktiviteter at vise frem, SVHK vil gerne vise fx håndboldtræning for spillerne med Downs og VIC har udover mange aktiviteter også mange frivillige. Så er det en mulighed, at I taler sammen om en fælles aktivitet?

  De enkelte foreninger her, kan selvfølgelig også byde ind med at transportere stafetten en strækning, hvis de ikke kan/vil deltage i et stafet-stop.

  Home-Start Vejle har budt ind med transport fx i barnevogn.

  Sluttidspunkt/afslutning:

  Udspillet lægger op til at slutte stafetten kl. 14 af hensyn til, at fredag er start på efterårsferien. Imidlertid mener arbejdsgruppen, at det ikke giver mening at slutte så tidligt i forhold til de mange aktiviteter, der allerede nu er med i Vejle. Endeligt tidspunkt fastsættes, når vi har overblik over alle aktiviteter.


  Opgaver:

  De enkelte stafet-stop har ansvaret for at udvikle aktiviteterne samt indgå aftaler med eventuelle andre foreninger, der kan indgå i stoppet. Ansvar alle.

  Det er uge 41 lige om lidt, så det er nødvendigt, at vi meget hurtigt får overblik over, hvor mange foreninger/grupper der vil være med til at transportere og især, hvor mange stafet-stop, vi kan få. I bedes derfor hurtigt og senest den 28. august informere arbejdsgruppen om, om I vil stå for et stafet-stop og/eller deltage i en transport, hvem der er kontaktperson, samt angive, hvilke tidsinterval, I helst vil have. Ansvar alle.

  Det giver rigtig god mening at Ungehuset/Værket starter og modtager stafetten på et nærmere aftalt tidspunkt fra Børkop.

  I arbejdsgruppen samler vi trådene og får stafetten til at hænge sammen. Ansvar arbejdsgruppen.

  Sandra undersøger, om hun kan finde et kortprogram, hvor hun kan lægge ruten med stafetstop ind. Ansvar Sandra.

  Sanjin arbejder videre med en ide til, hvordan depechen skal se ud. Skal koordineres med øvrige grupper. Ansvar Sanjin.


  Markedsføring:

  Kommunikationsafdelingen i Vejle Kommune laver et samlet program, der kan markedsføres på facebook og i lokale aviser. Den absolut sidste deadline, for at få vores aktiviteter med er 21. september.

  Kommunikationsplanen kan ses her: https://www.vejle.dk/borger/faellesskaber/faellesskabsstafetten/markedsfoering/kommunikationsplan-for-faellesskabsstafetten/

  Herudover skal vi selvfølgelig alle sammen bruge vores kontakter og netværk, til at fortælle om Fællesskabsstafetten.

  Aftalt, at foreslå Vejle Kommune, at de opfordrer borgerne til at holde øje med stafetten og slå billeder/kommentarer op på Instagram og Facebook med #Fællesskabsstafetten.

  Økonomi:

  Det er muligt at søge om midler fra Strakspuljen, Lars Kastbjerg,  hvis der er et behov. Læs mere her: https://www.vejle.dk/borger/faellesskaber/faellesskabsstafetten/markedsfoering/kommunikationsplan-for-faellesskabsstafetten/

  Ide til videreudvikling:

  I arbejdsgruppen har vi brainstormet på en ide, der skal øge synligheden og forlænge varigheden af Fællesskabsstafetten. Det går ud på, at alle foreninger, der deltager i stafetten, afleverer en lille ting, der symboliserer deres forening, eventuelt med en kort medfølgende tekst. Ved stafettens afslutning samles tingene i en udstilling – fx i montre, der kan udstilles forskellige steder i kommunen, fx Bryggen, Kongernes Jelling, biblioteker og andre steder, hvor der kommer mange mennesker.     

  Næste møde: Tirsdag den 1. september kl. 13 i Foreningernes Hus

   

Sidst opdateret: 18. november 2020