Skal du renovere eller bygge nyt hus? Så husk at tænke klimaet ind - dine valg af materialer og løsninger gør en stor forskel.

På foto ses nogle mænd, der er ved at reparere deres hus

Spar på energien - gør noget godt for klimaet og din pengepung

Med de høje energipriser er det en god investering at efterisolere dit hus, udskifte ældre vinduer og skrotte olie-/naturgasfyret. Det kunne også være en idé at etablere solceller på taget, så du producerer din egen energi. 

Selv mindre energioptimerende tiltag kan medføre store besparelser – det behøver ikke at være stort og omfattende. For eksempel er der meget at hente ved at tætne små huller og sprækker i hjemmet eller skrue 1 °C ned for varmen.

Energistyrelsen har en gratis rådgivningsservice, som sidder klar til med råd til, hvordan du energioptimerer din bolig eller søger tilskud til energiforbedringer.

Gør din bolig mere bæredygtig

 • Vælg bæredygtige materialer

  Vidste du, at træ er et glimrende byggemateriale, som ofte kan anvendes i stedet for beton. Og at du har mulighed for at genbruge mursten? Generelt kan du huske, at jo længere materialets levetid er, jo bedre er det for klimaet.

  Når du skal have et nyt køkken, er bordpladen ofte det element, som belaster klimaet mest. Hvis du vælger et miljømærket materiale, kan du mindske både brugen af kemikalier og udledningen af drivhusgasser.

  Udvalget af bæredygtige materialer vokser, så det er op til dig at træffe det grønne valg. Stil krav til din håndværker eller byggesagkyndige om bæredygtige løsninger.

 • Indret din grund, så den kan håndtere det forandrede klima

  Klimaforandringer betyder, at vi får mere ekstrem vejr med skybrud og tørke. Du har selv ansvaret for at sikre dit hjem mod oversvømmelse.

  Få lavet et klimatilpasningstjek – så du ved, om din bolig er særligt udsat for ekstrem vejr.

  Du kan anlægge din grund med belægninger, hvor regnen kan sive ned og fordybninger, hvor vandet kan blive ledt hen. Træer og planter er gode til at stabilisere jorden omkring dit hus og binder samtidig CO2.

  Lav separat kloakering, så regnvandet ikke blandes med kloakvandet. Hvis du opsamler regnvandet på din grund, kan du også bruge det til havevanding.

 • Brug dit tag til solceller, opsamling af vand eller grønt tag

  Vi får alle brug for mere strøm, så hvorfor ikke producere den selv. Solceller på taget giver dig mulighed for gratis strøm, når solen skinner. Det du ikke selv bruger, kan du sælge til elnettet.

  Du kan også vælge at modtage strøm fra vedvarende energikilder hos dit elselskab.

  Overvej, om der kan vokse grønt på dit flade tag, så regnen opmagasineres. Det grønne tag giver også ekstra isolering.

  Hvis du bygger nyt, så kan du opsamle regnvand fra taget til toiletskyl, tøjvask og havevanding.

Sidst opdateret: