Når du tænder for tv'et eller skruer op for varmen, udleder du CO2. Hvis du bruger grøn energi og gør det på en smart måde, hjælper du både klimaet og din pengepung.

Foto viser en mand, der gør klar til at installere et solcelleanlæg på sit tag

Den grønneste energi er den, du ikke bruger

Med få ændringer i dine daglige vaner kan du hente en mærkbar energibesparelse – og så gør du både noget godt for klimaet og din pengepung.

 • Skru ned for varmen
 • Brug mindre varmt vand
 • Sluk for lys og elektronik, når du ikke bruger det
 • Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen og brug eco-programmet

Vidste du, at du faktisk sparer 5% på varmeforbruget hver gang du skruer 1 °C ned?

Dog bør du undgå temperaturforskelle på mere end 5 grader mellem rum og hold temperaturen på mindst 18 °C indenfor, så der ikke kommer skimmelsvamp.

Desuden kan du energioptimere og -renovere din bolig og skifte dit olie- eller gasfyr ud med en grønnere varmekilde.

Få mere inspiration til at energirenovering og en bæredygtig bolig

Vælg den grønneste varme for dig

 • Fjernvarmen er førstevalg

  Lige nu arbejder vi sammen med fjernvarmeselskaberne på at udrulle fjernvarme i store dele af kommunen.

  Der kan derfor være fjernvarme på vej til dig – og dét er godt nyt. Hvis fjernvarmen kommer, så vent på den. Fjernvarmen er nemlig godt for både klimaet og dig.

  Fjernvarme er

  • grøn og fleksibel varme
  • med høj forsyningssikkerhed
  • minimum vedligehold

  Samtidig udleder du 20% mindre CO2 med fjernvarme end med varmepumper over 20 år.

 • Jordvarme og varmepumpe

  Hvis der ikke kommer fjernvarme til dig, er det en god idé at installere jordvarme eller luft-til-vand varmepumpe.

  Få gratis rådgivning om udskiftning af varmekilde fra Spar Energi

 • Lokalvarme

  Alternativt kan I gå sammen i dit lokalområde, så I får lokalvarme, som kan være et termonet eller en fælles varmepumpeanlæg. Sådan deler i investering og varme effektivt.

  Kontakt dit lokalråd, hvis du er interesseret i muligheden for lokalvarme

8 skarpe om fjernvarme

 • Fjernvarme er for dyrt og kan ikke svare sig

  Fjernvarme er en stor investering, men også en god investering. Huse med fjernvarme vil have en bedre prisudvikling end huse med fx olie- og gasfyr. Ofte vil den månedlige besparelse på olie og gas alene kunne betale for investeringen over en årrække. Så for langt de fleste vil fjernvarme på sigt være den billigste løsning – også selvom det koster et større beløb at blive tilsluttet til fjernvarmesystemet.

  Fjernvarme vil typisk blive billigere, jo flere der kobler sig på systemet, så man er flere om at betale regningen. Omvendt med gas, hvor der bliver stadig færre kunder til at betale for rørene, så det at være tilkoblet naturgas vil stige over tid.

 • En varmepumpe er altid billigere end fjernvarme

  En varmepumpe kan godt være billigere i indkøb og opsætning end tilslutning til fjernvarme. Gode luft-til-vand varmepumper koster dog typisk fra 100.000 kr. og op – og så holder den 12-18 år, før kompressoren skal skiftes. Derudover kommer der udgifter til serviceeftersyn. En fjernvarmeunit holder omkring 30 år, og kræver ikke årlig service.

 • Jeg kan bare beholde mit gasfyr

  Ja – og nej. I 2030 lukkes der for brug af naturgas til opvarmning af huse, så der alene kan anvendes biogas. Fra 2035 lukkes også for biogas til opvarmning. Så ja, du kan godt beholde dit fyr mange år endnu. Men prisen vil forventeligt stige, da stadig færre gaskunder skal deles om regningen for at drive og vedligeholde gasnettet.

 • Mit hus bliver ikke mere værd, hvis jeg investerer i fjernvarme

  Der er ingen tvivl om, at en boligs opvarmningsform har betydning for købere. Min erfaring er, at kunderne ikke stiller spørgsmål, hvis et hus er opvarmet med fjernvarme, hvorimod der ofte er spørgsmål, hvis huset har oliefyr eller naturgasfyr.

  Citat, Jesper Guldmann, Home i Vejle

 • Gassen bliver nok ikke udfaset

  Folketinget har i 2022 vedtaget, at gas og oliefyr skal være udfaset i de danske husholdninger i 2035, og at al gas til opvarmning fra 2030 skal være grøn (biogas). Det er altså et spørgsmål om tid, før du skal træffe et valg om fremtidens varmekilde i dit hus – og her er tilbud om fjernvarme som regel både bedst for din økonomi, for værdien af dit hus og for fællesskabet.

  Det forventes, at dele af gasdistributionsnettet helt sløjfes i de kommende år. Læs mere her.

 • Gassen er billigere end fjernvarme

  Priserne er variable og ændres hele tiden, så i perioder er gas det billigste valg. Fra januar 2024 stiger distributionsafgiften dog igen på gas. Det er dermed anden gang på bare et år, at den stiger og er en konsekvens af, at der er færre og færre gaskunder til at deles om regningen.

 • Fjernvarme produceres også på gas – og på træ fra skove, der fældes

  Det er rigtigt, at der bruges naturgas i fjernvarmesystemet. Det er dog ganske lidt, og alene fra 2021 til 2022 er forbruget faldet med omkring 80 % på de fleste varmeværker. Gassen bruges som supplement på særligt kolde dage. Gassen udfases til fordel for biomasse og store kollektive varmepumper.

  Det er også rigtigt, at biomasse – altså træ – anvendes i fjernvarme. Biomasse er dog ikke bare biomasse. Fx stammer den biomasse, der anvendes på Ørsteds Skærbækværk og ender hos kunder i Vejle, Jelling, Børkop mv., fra bæredygtige produktionsskove, hvor man dyrker træ til fx byggeri og møbler. Her tynder man løbende ud i træerne for at dyrke større træer – hvor udtyndingen anvendes til varme. Dermed fører brug af bæredygtig biomasse ikke til afskovning.

  Derudover kommer meget – og stadig mere – af fjernvarmen fra overskudsvarme fra industrien. I Give Fjernvarme er det fx overskudsvarme fra Danpos fabrik i Farre, der giver grøn og billig varme til kunderne.

  Læs mere her. 

 • Kollektiv varme er kun for dem i byerne

  En kollektiv varmeforsyning i landsbyerne er med til at skabe sammenhængskraft og øge bosætningen, lidt på samme møde som en købmand.

  Citat, konsulent fra Spar Energi på borgermøde om fjernvarme i Engum.

 • Jeg kan først få fjernvarme om mange år

  Under energikrisen i 2022 var der stor efterspørgsel efter fjernvarme – samtidig med at der manglede materialer og ikke mindst medarbejdere. Efterspørgslen på både materialer og hænder er aftaget lidt i 2023, så ventetiden er nedbragt betydeligt.

  Kontakt dit lokale fjernvarmeselskab og hør om ventetiden. Det er ofte bedre på langt sigt at vente et par år på fjernvarme end at tage en dyr varmepumpe her og nu.

 • Flere facts

  Se mere om udfasning af gasen hos forbrugerrådet Tænk eller hos SparEnergi.

  Du kan også læse om udrulning af fjernvarme og vores lokalvarmeprojekter her på siden.  

Grøn energi - det er dit valg

Vi skal blive uafhængige af importeret gas og omstille til 100% vedvarende energi. Det kræver vindmøller, solceller og udnyttelse af biogas.

Du kan allerede nu bidrage til den grønne omstilling ved at vælge strøm fra vedvarende energikilder.

Kontakt dit elselskab og hør om mulighederne for at få grøn strøm. Eller begynd at producere din egen energi.

Grøn energiproduktion

 • Solcelleanlæg

  Flere steder i kommunen er der opført eller planlægges der solcelleanlæg.

  Når der udvikles solcelleprojekter, vægter vi, at lokalsamfundet bliver en vigtig spiller i processen. Vi arrangerer møder og høringer.

  Desuden skal opstillere af vedvarende energianlæg betale til en grøn pulje, som kan komme lokalsamfundet til gode. Puljen kan anvendes til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål samt energirenoveringer.

  Du kan også opføre dit eget solcelleanlæg på taget, hvis dit hus vender mod syd og ikke har for meget skygge.

  Solcelleanlæg producerer nemlig strøm i dagtimer med sol.

  Læs mere om solcelleanlæg hos Energistyrelsen

 • Vindmøller

  Vi undersøger, hvor det er optimalt at placere vindmøller ud fra hensyn til naboer, landskab og infrastruktur.

  Vidste du, at en landvindmølle skaber 30-80 gange så meget energi i sin levetid, som der går til at fremstille, vedligeholde og skrotte den.

  Moderne vindmøller er mere effektive og støjsvage. Der er lavet meget forskning omkring påvirkningen af vindmøller på naturen og mennesker.

  Få viden om vindmøller

 • Biogas

  Kun en lille andel af den gylle, der produceres i kommunen, udnyttes til biogas.

  Gylle udleder store mængder metan, som er en kraftig drivhusgas. Ved at opsamle methanen i et biogasanlæg, undgår man, at den slipper ud i atmosfæren og vi kan bruge gassen i stedet for naturgas og anden fossilt brændstof.

  Moderne biogasanlæg er optimerede til at reducere lugtgener og kan håndtere mange former for bio-restprodukter fx madaffald i deres biogasproduktion.

  Vi er i gang med at undersøge, hvor det er bedst at placere biogasanlæg. Der skal tages rigtig mange hensyn – naboer, natur, infrastruktur og behov for gas til procesvarme hos industrien. Også her inviterer vi de relevante parter med ind i planlægningen.

Sidst opdateret: