Når du tænder for tv'et eller skruer op for varmen, udleder du CO2. Hvis du bruger grøn energi og gør det på en smart måde, hjælper du både klimaet og din pengepung.

Foto viser en mand, der gør klar til at installere et solcelleanlæg på sit tag

Den grønneste energi er den, du ikke bruger

Med få ændringer i dine daglige vaner kan du hente en mærkbar energibesparelse – og så gør du både noget godt for klimaet og din pengepung.

 • Skru ned for varmen
 • Brug mindre varmt vand
 • Sluk for lys og elektronik, når du ikke bruger det
 • Fyld vaskemaskinen og opvaskemaskinen og brug eco-programmet

Vidste du, at du faktisk sparer 5% på varmeforbruget hver gang du skruer 1 °C ned?

Dog bør du undgå temperaturforskelle på mere end 5 grader mellem rum og hold temperaturen på mindst 18 °C indenfor, så der ikke kommer skimmelsvamp.

Desuden kan du energioptimere og -renovere din bolig og skifte dit olie- eller gasfyr ud med en grønnere varmekilde.

Få mere inspiration til at energirenovering og en bæredygtig bolig

Vælg den grønneste varme for dig

 • Fjernvarmen er førstevalg

  Lige nu arbejder vi sammen med fjernvarmeselskaberne på at udrulle fjernvarme i store dele af kommunen.

  Der kan derfor være fjernvarme på vej til dig – og dét er godt nyt. Hvis fjernvarmen kommer, så vent på den. Fjernvarmen er nemlig godt for både klimaet og dig.

  Fjernvarme er

  • grøn og fleksibel varme
  • med høj forsyningssikkerhed
  • minimum vedligehold

  Samtidig udleder du 20% mindre CO2 med fjernvarme end med varmepumper over 20 år.

 • Jordvarme og varmepumpe

  Hvis der ikke kommer fjernvarme til dig, er det en god idé at installere jordvarme eller luft-til-vand varmepumpe.

  Få gratis rådgivning om udskiftning af varmekilde fra Spar Energi

 • Lokalvarme

  Alternativt kan I gå sammen i dit lokalområde, så I får lokalvarme, som kan være et termonet eller en fælles varmepumpeanlæg. Sådan deler i investering og varme effektivt.

  Kontakt dit lokalråd, hvis du er interesseret i muligheden for lokalvarme

Grøn energi - det er dit valg

Vi skal blive uafhængige af importeret gas og omstille til 100% vedvarende energi. Det kræver vindmøller, solceller og udnyttelse af biogas.

Du kan allerede nu bidrage til den grønne omstilling ved at vælge strøm fra vedvarende energikilder.

Kontakt dit elselskab og hør om mulighederne for at få grøn strøm. Eller begynd at producere din egen energi.

Grøn energiproduktion

 • Solcelleanlæg

  Flere steder i kommunen er der opført eller planlægges der solcelleanlæg.

  Når der udvikles solcelleprojekter, vægter vi, at lokalsamfundet bliver en vigtig spiller i processen. Vi arrangerer møder og høringer.

  Desuden skal opstillere af vedvarende energianlæg betale til en grøn pulje, som kan komme lokalsamfundet til gode. Puljen kan anvendes til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål samt energirenoveringer.

  Du kan også opføre dit eget solcelleanlæg på taget, hvis dit hus vender mod syd og ikke har for meget skygge.

  Solcelleanlæg producerer nemlig strøm i dagtimer med sol.

  Læs mere om solcelleanlæg hos Energistyrelsen

 • Vindmøller

  Vi undersøger, hvor det er optimalt at placere vindmøller ud fra hensyn til naboer, landskab og infrastruktur.

  Vidste du, at en landvindmølle skaber 30-80 gange så meget energi i sin levetid, som der går til at fremstille, vedligeholde og skrotte den.

  Moderne vindmøller er mere effektive og støjsvage. Der er lavet meget forskning omkring påvirkningen af vindmøller på naturen og mennesker.

  Få viden om vindmøller

 • Biogas

  Kun en lille andel af den gylle, der produceres i kommunen, udnyttes til biogas.

  Gylle udleder store mængder metan, som er en kraftig drivhusgas. Ved at opsamle methanen i et biogasanlæg, undgår man, at den slipper ud i atmosfæren og vi kan bruge gassen i stedet for naturgas og anden fossilt brændstof.

  Moderne biogasanlæg er optimerede til at reducere lugtgener og kan håndtere mange former for bio-restprodukter fx madaffald i deres biogasproduktion.

  Vi er i gang med at undersøge, hvor det er bedst at placere biogasanlæg. Der skal tages rigtig mange hensyn – naboer, natur, infrastruktur og behov for gas til procesvarme hos industrien. Også her inviterer vi de relevante parter med ind i planlægningen.

Sidst opdateret: