Borgerrådgiveren i Vejle Kommune behandler dine personoplysninger. Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse til borgerrådgiveren.

Ifølge databeskyttelsesreglerne skal vi informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Vær opmærksom på, at dette kun er til din orientering. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

Har du spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine oplysninger, kan du finde mere information om databeskyttelse på vores hjemmeside eller kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nederst.

Behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der handler om dig.

Behandling betyder enhver form for håndtering af personoplysninger. Det kan fx betyde, at vi indsamler, registrerer, opbevarer, søger, videregiver eller sletter dine personoplysninger.

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med at behandle dine personoplysninger er at behandle din henvendelse til borgerrådgiveren.

Retten til at behandle dine oplysninger følger af lov om kommunernes styrelse § 65e og databeskyttelsesforordningen.

Retten til at behandle oplysningerne følger i øvrigt af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvorefter der er hjemmel til behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler kommunen.

Retten til behandling af oplysninger om strafbare forhold følger i øvrigt af Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1.

Undtagelsen til forbuddet mod at behandle følsomme personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Derudover kan dine oplysninger bruges til at sikre kvaliteten af vores sagsbehandling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler almindelige og følsomme oplysninger, herunder også oplysninger om strafbare forhold, såfremt vi modtager sådanne oplysninger.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Som udgangspunkt behandles der alene oplysninger, som du har givet til borgerrådgiveren. Hvis der bliver brug for oplysninger fra kommunen, sker det kun efter aftale med dig. Dette skyldes, at borgerrådgiveren ikke har adgang til kommunens systemer.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i vores fagsystemer. Det er kun de medarbejdere, der har en saglig, arbejdsmæssig grund, der må behandle dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine oplysninger i maksimalt 5 år efter din sag er afsluttet hos borgerrådgiveren.

Derudover gælder kommunens principper for periodisering og arkivloven.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver dine oplysninger til andre myndigheder, hvis det aftalt med dig, hvis det er nødvendigt af hensyn til behandlingen af din sag, eller hvis det er en pligt ifølge gældende lovgivning.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlysninger. Hvis du vil gøre brug af dem, kan du kontakte kommunen.

  • Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Den behandling af dine personoplysninger, der allerede er sket, mens samtykket var gældende, vil dog stadig være lovlig.
  • Du kan få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Du kan også bede om aktindsigt i en konkret sag om dig.
  • Du kan få rettet eller tilføjet oplysninger om dig.
  • Du kan i særlige tilfælde få slettet oplysninger om dig.
  • Du kan i visse tilfælde få behandlingen af dine oplysninger begrænset.
  • Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine oplysninger.
  • Du kan i visse tilfælde få udleveret dine oplysninger, så de kan overføres til fx en anden myndighed.


Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Borgerrådgiveren

Vejle Kommune
Willy Sørens Plads 1
7100 Vejle

www.vejle.dk

Telefon 24 76 87 97 

CVR-nummer: 29 18 99 00

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til dette herunder den behandling af dine personoplysninger, det omhandler, skal du kontakte borgerrådgiver Thea Nielsen på 24 76 87 97.

Spørgsmål til dine rettigheder?

Vejle Kommune har også en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte via digital post på borger.dk eller på telefon 72 27 30 02 .
Læs mere om vores databeskyttelsesrådgiver her 

Hvis du vil klage

Du kan klage til Datatilsynet over Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger på tilsynets hjemmeside.

Sidst opdateret: