Følsomme personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Når du sender en almindelig e-mail, kan det betragtes som at sende et åbent postkort med posten. Der er risiko for, at andre læser indholdet af din e-mail.

Vil du sende en e-mail til Vejle Kommune, der indeholder fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, skal du bruge Digital Post, så andre ikke kan læse indholdet. Følsomme personoplysninger er f.eks. information om cpr.nr., strafbare forhold, race og etnisk baggrund og væsentlige sociale problemer.

Du kan sende en e-mail sikkert til kommunen fra din digitale postkasse via din e-Boks – enten fra e-boks.dk eller borger.dk/virk.dk. 

Sidst opdateret: