Her kan du læse mere om, hvordan Digital Post virker, og om hvordan du kan få hjælp til Digital Post.

Digital Post fra offentlige myndigheder er den samme slags breve, som du tidligere  modtog i din fysiske postkasse fra fx kommunen, sygehuset eller Skattestyrelsen.

Nogle private virksomheder, forsikringsselskaber og banker, sender også Digital Post til deres kunder. Det kan bl.a. være  opgørelser eller kontoudtog. 

Om Digital Post

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen
 • Hvad er Digital Post?

  Som borger i Danmark modtager du din post fra offentlige myndigheder digitalt. Både postkassen og beskederne hedder Digital Post og sikrer en sikker digital kommunikation mellem dig og myndighederne. Sikkerheden er vigtig, fordi der ofte udveksles personfølsomme oplysninger.

  Du modtager Digital Post fra offentlige myndigheder, fra du er 15 år gammel, og du har pligt til at læse den. Det har du, fordi den drejer sig om vigtige begivenheder i dit liv, som du skal forholde dig til. Det kan være, at du er blevet optaget på en uddannelse. At du har fået plads til dit barn i en institution. Eller du skal møde op til en aftale på hospitalet. De beskeder kommer som Digital Post.

  I Digital Post kan du:

  • modtage post fra offentlige myndigheder
  • skrive til offentlige myndigheder.

  Se en kort video om Digital Post:

  Har du ikke mulighed for at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget og i stedet modtage post fra offentlige myndigheder på papir.

 • Hvor kan jeg læse min Digital Post?

  Du har én postkasse til post fra offentlige myndigheder – det er den, vi kalder Digital Post. Men du kan læse, besvare og reagere på din Digital Post via flere forskellige platforme. Du kan naturligvis frit vælge, hvilke platforme, du vil benytte.

  Som borger har du adgang til din Digital Post fra offentlige myndigheder på følgende fire platforme:

  • borger.dk
  • Digital Post-appen
  • e-Boks
  • mit.dk
 • Jeg venter post fra en specifik afsender, men har ikke modtaget den. Hvad gør jeg?

  Venter du på Digital Post fra fx hospitalet, kommunen eller en anden offentlig myndighed, som du mener, du burde have modtaget, skal du kontakte den pågældende myndighed.

 • Hvorfor kan jeg ikke se min offentlige post i e-Boks?

  For at kunne se din post fra det offentlige på de platforme, som e-Boks A/S stiller til rådighed, skal du gøre følgende.

  e-Boks-appen:
  1. Giv samtykke til, at e-Boks må vise dig din post fra det offentlige.
  2. Opdatér e-Boks-appen i App Store eller Google Play. Du skal have version 5.0.0.
  3. Log ind med MitID igen.
  e-Boks på web:
  1. Giv samtykke til, at e-Boks må vise dig din post fra det offentlige.
  2. Log ind med MitID igen.
 • Hvad er forskellen på Digital Post og MitID?

  Som borger i Danmark modtager du din post fra offentlige myndigheder digitalt. Både den digitale postkasse og beskederne hedder Digital Post og sikrer en sikker digital kommunikation mellem dig og myndighederne. Sikkerheden er vigtig, fordi der ofte udveksles personfølsomme oplysninger.

  MitID er dit digitale ID til selvbetjening på nettet. Du kan fx bruge det til at logge ind i din netbank, ændre i din forskudsopgørelse eller logge ind i Digital Post på borger.dk og læse din post fra offentlige myndigheder.

  Du skal bruge MitID for at logge på Digital Post.

 • Hvor kan jeg få hjælp til Digital Post?

  Har du brug for hjælp eller spørgsmål til Digital Post, kan du skrive eller ringe til Digital Post supporten. Du kan også møde op på kommunen og få hjælp af personalet.

  Ring til supporten 

  Telefon: 33 98 00 33

  Telefontid

  • Mandag til fredag kl. 08.00 – 20.00
  • Weekend og helligdage kl. 10.00 – 16.00 
  • Den 24. og 31. december kl. 10.00 – 14.00 
  Skriv til supporten

  Skriv til os, hvis du har brug for hjælp til: 

  • Digital Post på borger.dk
  • Digital Post-appen
  • eller har generelle spørgsmål om Digital Post. 
  Få hjælp i borgerservice

  I de fleste kommuner skal du bestille tid, inden du møder op i borgerservice. Undersøg med kommunen, om det er obligatorisk at bestille tid i forvejen.

 • Du kan selv vælge, hvilken platform du vil benytte til din Digital Post

  Du kan bruge Digital Post-appen i dag og e-Boks i morgen, hvis du har lyst til det. Posten fra offentlige myndigheder er den samme på tværs af alle fire platforme, og foretager du en handling i Digital Post-appen, fx læser en besked, vil beskeden også fremstå som læst på de andre platforme.

 • Hvordan får jeg besked om ny Digital Post?

  Du kan få besked om ny Digital Post via e-mail og/eller sms. Dette kræver blot, at du registrerer en e-mailadresse og et mobilnummer, når du er logget ind i Digital Post.

  Sådan tilmelder du dig besked om ny Digital Post på borger.dk: 
  1. Log ind på Digital Post med dit MitID.
  2. Klik på ’Menu’, og vælg ’Beskeder om ny post’.
  3. Klik på ’Redigér’ ud for ’E-mailadresse’ og ’Mobilnummer’.
  4. Indtast din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer og tryk ’Gem’. Herefter vil du få besked på e-mail og/eller SMS, når du modtager ny Digital Post.

  Downloader du Digital Post-appen, kan du også få push-notifikationer direkte på din mobil eller tablet.

Fritagelse fra Digital Post

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen
 • Hvad betyder det at være fritaget fra Digital Post?

  Hvis du ikke kan kommunikere med det offentlige digitalt, har du mulighed for at blive fritaget fra Digital Post. En fritagelse fra Digital Post gælder livet ud. Ændrer du mening, kan du til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. 

  Det sker, når du bliver fritaget fra Digital Post

  Når du bliver fritaget fra Digital Post, sker der to ting:

  1. Du vil i stedet modtage posten som almindelig papirpost. Når du bliver fritaget, kan du vælge at få eftersendt eventuelt uåbnet Digital Post, som du har modtaget inden for de seneste 6 måneder. Posten vil blive sendt til din folkeregisteradresse som papirpost, medmindre du oplyser en anden adresse.  
  2. Du er automatisk fritaget fra krav om at bruge de obligatoriske offentlige digitale selvbetjeninger. Offentlige digitale selvbetjeninger bruges fx til at melde flytning eller bestille feriepenge. Du kan stadig vælge at bruge selvbetjeningerne, hvis du ønsker det. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for undtagelse fra digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark. Det kan du læse mere om på siden 'Obligatorisk selvbetjening'.
  Vær opmærksom på, at fritagelse ikke dækker al Digital Post

  Din fritagelse fra Digital Post omfatter ikke:

  • Visse offentlige myndigheder: Nogle offentlige myndigheder må på grund af anden lovgivning gerne sende dig beskeder i Digital Post. Det kan fx være lønsedler fra offentlige arbejdsgiver eller beskeder om SU. Den slags post sendes som udgangspunkt kun digitalt.
  • Post fra virksomheder: Post fra virksomheder - fx din bank eller dit forsikringsselskab - som du modtager i e-Boks eller på mit.dk, vil du fortsat modtage digitalt. Hvis du ikke ønsker at modtage post fra en virksomhed, skal du kontakte e-Boks, mit.dk og/eller den virksomhed, som du har indgået en kundeaftale med, for at finde en anden løsning. 
 • Hvem kan blive fritaget?

  Borgere, der ikke er i stand til at modtage Digital Post og lever op til mindst ét af fritagelseskriterierne, kan blive fritaget fra Digital Post og i stedet modtage post fra det offentlige på papir.

  Fritagelseskriterier

  Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra langt de fleste offentlige myndigheder, hvis du kan sætte kryds ved mindst ét af følgende punkter:

  1. Jeg har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  2. Jeg har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post.
  3. Jeg har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted.
  4. Jeg er registreret i CPR som udrejst af Danmark.
  5. Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark.
  6. Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post.
  7. Jeg har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe MitID, som giver adgang til Digital Post.
  8. Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downloadhastighed).
  9. Efter en konkret vurdering, hvis der foreligger ganske særlige forhold.
 • Sådan anmoder du om fritagelse fra Digital Post

  For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige, skal du som udgangspunkt møde personligt op hos kommunen.

  Hos kommunen vil du:

  • få en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst et af fritagelseskriterierne. Du er ikke forpligtet til at oplyse, hvilke af fritagelseskriterierne, du lever op til.
  • blive bedt om at vise legitimation.
  • få en skriftlig kvittering på, at du er fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige. 
  Hvis du ikke selv kan møde op hos kommunen

  Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal den pårørende underskrive blanketten.

 • Sådan søger du om fritagelse på andres vegne

  Du kan søge om fritagelse på andres vegne ved brug af en fuldmagt, som du kan få hos kommunen. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal den pårørende underskrive blanketten.

 • Sådan ophæver du en fritagelse fra Digital Post

  Du kan til enhver tid tilmelde dig Digital Post igen. Det gør du ved at møde op hos kommunen. Du kan også selv gøre det via Digital Post:

  1. Log ind på Digital Post på borger.dk med dit MitID.
  2. Klik på ’Menu’.
  3. Klik på ’Ophæv Fritagelse fra Digital Post’.
  4. Klik på ’Tilmeld mig Digital Post’.
  5. Der åbner et vindue, hvor du skal trykke på knappen ’OK, tilmeld mig’ for at annullere din fritagelse. Du er nu tilmeldt Digital Post. 
  6. Klik på knappen ’Start opsætning’, følg trinene, og husk at bekræfte din e-mailadresse og dit mobilnummer under dine profiloplysninger.
Sidst opdateret: