Giv os et praj, hvis du er stødt på et hul i vejen, et skævt skilt eller et væltet træ. Vi sætter stor pris på din hjælp med at holde både by og land i ordentlig stand. Du kan ikke anmelde rotter via Giv et praj.

Du skal

 1. Oplyse hvor problemet er
 2. Beskrive problemet
 3. Vedhæfte et billede af problemet (hvis du har et)
 4. Oplyse e-mail og telefonnummer

Sådan gør du

 1. Skriv en adresse eller sæt en prik på kortet
 2. Klik på 'Godkend placering'
 3. Vælg en kategori, element og emne
 4. Vedhæft billede og skriv lidt mere om problemet
 5. Skriv navn, e-mail og telefonnummer
 6. Send dit praj og følg hvordan det går
 7. OBS. Rotter anmeldes ikke via Giv et praj. Følg i stedet linket nederst på siden

Download app'en Giv et praj til din mobil

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvorfor skal jeg oplyse mit telefonnummer og min e-mail?

  Vi beder om dit telefonnummer og din e-mailadresse, så vi har et bedre grundlag for at vurdere og handle på dit praj. Nogle gange har vi behov for at få prajet uddybet, så vi sikrer os, at vi har forstået placeringen og problemet korrekt.

  Oplysningerne vil være synlige internt for de medarbejdere, der behandler praj og eventuelt den entrepenør, der udfører opgaven. Derudover er oplysningerne synlige for vores leverandør, Sweco A/S.

  Du kan altid søge om indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig.

  Aktindsigt

  Hvis der søges aktindsigt i en sag, hvor dit praj indgår, har vi som udgangspunkt pligt til at videregive oplysninger i sagen til den, der søger om aktindsigt, herunder oplysninger om din identitet.

  Vi kan dog i helt særlige tilfælde undtage oplysninger om din identitet m.m. fra aktindsigt, hvis der er helt særlige private eller offentlige interesser, herunder risiko for repressalier, chikane eller lignende fra den, som prajet omhandler. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Hvis du vil anmode om fritagelse fra aktindsigt, skal du anføre det i tekstfeltet i prajet samtidig med anmeldelsen. Anmodningen skal være begrundet.

Sidst opdateret: