Ordensreglementet for genbrugspladsen på RCV i de udvidede åbningstider

Følgende ordensreglementet gælder for RCV i de udvidede åbningstider i perioden 1. maj 2024 til udgangen af februar 2025.

De udvidede åbningstider på RCV er mandag-fredag kl. 18 – 07 samt weekender kl. 18 – 09.

Adgangsforhold

Private og virksomheder har adgang til pladserne i køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg. Du må gerne have en trailer monteret på din bil.

Sortering og aflevering af affald

Det er ikke tilladt at aflevere dagrenovation, medicin, kanyler, radioaktivt affald, eksplosiver og ammunition på genbrugspladserne.

Det er ikke tilladt at tilgå lugerne på den indre plads. Drikkedåser, glas og flasker, plastik, papir er udelukkende tilladt at aflevere i beholderne til kviksortering.

Det er ikke tilladt at aflevere pap og metal.

Alle brugere af pladsen skal gøre rent efter sig og skal selv medbringe redskaber til aflæsning og oprydning.

Du skal selv stå for aflæsningen, og du må ikke benytte dig af mekanisk aflæsning

Det er ikke tilladt at tip-aflæsse fra trailere og køretøjer med tippelad.

Det er ikke tilladt af klunse (fjerne genstande) på genbrugspladserne.

Farligt affald

Det er ikke tillad at aflevere farligt affald.

Det er ikke tilladt at aflevere asbest.

Elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Det er ikke tillad at aflevere elektrisk og elektronisk udstyr.

Byggeaffald

Hvis du bygger om, skal du være opmærksom på, at du måske skal anmelde dit byggeaffald til kommunen. Det skal du hvis:

  • Bygningen, eller den del af bygningen der rives ned eller renoveres, er større end 10 kvadratmeter
  • Dit byggeprojekt skaber mere end 1 ton affald
  • Bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950-1977. Her skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. kortlægning for PCB.

Du skal anmelde dit byggeaffald senest 14 dage inden, arbejdet sættes i gang.

Hvis du har en rådgiver eller entreprenør tilknyttet projektet, kan du lade vedkommende udfylde anmeldelsen.

Andre særlige affaldstyper

Det er ikke tilladt at aflevere campingvogne, trailere, PCB-holdigt materiale herunder PSB-holdig tegl og beton, olietanke og lignende.

På genbrugspladsen kan du aflevere op til 1 m3 ren jord. Hvis du har større mængder ren jord eller forurenet jord, henviser vi dig til Industrimiljø, Vejle Kommune (jordflytningstelefon tlf. 76 81 24 59, mandag kl. 9-15 og torsdag kl. 9-17).

Færdsel, ophold mv.

Du skal altid vise hensyn, når du opholder dig på pladsen. Kommer du i bil, opfordrer vi alle til at stoppe motoren, mens du læsser af.

Hastigheden på pladsen må ikke overstige 20 km i timen.

Børn må ikke færdes alene på genbrugspladserne.

Vær opmærksom på, at du risikerer at blive bortvist eller meldt til politiet, hvis du ikke overholder ordensreglementet.

 

Sidst opdateret: