Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Dagrenovation

Dagrenovation består af organisk affald og restaffald. Det er det affald fra husholdningen, der er tilbage, når du har sorteret blandt andet papir, pap, metal, plast, glas og farligt affald fra.

Læg det organiske affald i de grønne poser, som vi udleverer én gang om året. Restaffaldet skal også i en pose, inden du lægger det i beholderen . Villa, parcel- og rækkehuse har rumdelte beholdere, mens der ved fællesbebyggelser kan være opsat beholdere til hver affaldstype.

Kontakt AffaldGenbrug

Vestre Engvej 70, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 28 00
  • Telefontid
  • Mandag-torsdag 8-15.00
  • Fredag 8-14

E-mail: affaldgenbrug@vejle.dk

  • Fremmøde
  • Mandag-torsdag 8-15.30
  • Fredag 8-15

Sidst opdateret: 03. januar 2018