Invasive plantearter har negative konsekvenser for den naturlige biodiversitet i Danmark. Det er derfor vigtig at forhindre at bestandene vokser og spreder sig. På Miljøstyrelsen kan du se, hvordan de selv kan forebygge og bekæmpe invasive arter.

Invasive plantearter kan modtages på genbrugspladserne i klare poser. Poserne skal være lukkede for at hindre spredning af frø. Poserne skal i containeren "Rest efter sortering".

De invasive arter må ikke komme i haveaffaldsbeholderen hjemme, men skal afleveres på genbrugspladserne som beskrevet i ovenstående.

Invasive planter

 • Almindelig vandpest
 • Armensk brombær
 • Bjergfyr
 • Butblæret sargassotang
 • Caroline cabomba
 • Contortafyr
 • Engelsk vadefræs
 • Flerårig steppegræs
 • Flydende vandnavle
 • Glansbladet hæg
 • Gul kæmpekalla
 • Gyldenris
 • Japansk humle
 • Japansk klatrebregne
 • Japansk pileurt
 • Kinesisk buskkløver
 • Kinesisk vokstræ
 • Krybende ludvigia
 • Kjuibønne
 • Kæ,pe slavinia
 • Kæmpe-balsamin
 • Kæmpebjørneklo
 • Kæmpe-pileurt
 • Mangebladet lupin
 • Mesquite træ
 • New Zealandsk korsarve
 • Papegøjefjer
 • Pastinak
 • Purpur pampasgræs
 • Rundløbet bjørneklo
 • Rynket rode - hyben
 • Rød hestehov
 • Senegal teplante
 • Skyrækker
 • Slør-partenium
 • Smalbladet vandpest
 • Spydbladet pileurt
 • Stor vandguirlande
 • Storblomstret hjerteranke
 • Tæt kæmpevandpest
 • Tåre-akacie
 • Uruguay ludvigia
 • Vandhyacint
 • Virginsk kostegræs
 • Ørkenkorsrod
Sidst opdateret: