Fra den 27. februar 2023 lavede vi i Vejle Kommune tilpasninger af affaldsordningerne i Vejle Kommune. Hvad betyder det for dig?

Hvorfor ændrer vi i ordningerne?

Justeringerne sker, fordi vi skal opfylde Folketingets klimaaftale om affald. Sortering af affald skal strømlines i hele landet, og alle husstande skal sortere 10 typer affald fra. Her ser du de 10 typer affald:

Piktogrammer for de 10 affaldstyper

Ændringerne betyder, at:

 1. tømmefrekvensen på beholderen til dagrenovation går fra ugetømning som standard til 14. dags tømning som standard
 2. beholderen til genanvendeligt affald går fra fast tømning hver 4. uge til 14. dages tømning
 3. vi skal sortere mad- og drikkekartoner fra sammen med metal og plast
 4. du får mulighed for at tilkøbe en beholder til pap på 240 liter

Fra 27. februar 2023 kommer dine affaldsordninger til at se sådan ud:

Faste ordninger
Øvrige ordninger
Tilkøbsordninger
Du kan købe en beholder til afhentning af haveaffald og en til pap

Storskraldsordningen bliver til Genbrugsordningen
Vi har større fokus på direkte genbrug og genanvendelse. Derfor justerer vi også på den henteordning, du kender som Storskraldsordningen. Den skifter navn til Genbrugsordningen. Som noget helt nyt, kan du nu også få afhentet tekstilaffald med Genbrugsbilen.

Du kan få hentet to typer tekstiler:

 1. Tøj og sko, som andre kan bruge
 2. Hullet og udslidt tøj og andre tekstiler, hvor stoffet kan genanvendes til nye produkter

De to slags tekstiler skal i hver sin pose.

Tøj og andre tekstiler med malingsrester og kemikalier kan ikke genanvendes og skal kommes i beholderen til restaffald eller afleveres på genbrugspladsen som rest efter sortering. 

Fælles piktogrammer

Ifølge klimaaftalen skal alle kommuner bruge de samme piktogrammer på deres affaldsbeholdere. Derfor har dine beholdere fået sat nye piktogrammer på.

Spørgsmål og svar

Hvad skal jeg betale?

 • Kommer justeringerne til at koste mere for mig?

  Prisen afhænger af de valg, du træffer:

  Hvis du vælger standardløsningen med tømning af beholderen til dagrenovation hver 14. dag, bliver dit årlige gebyr ca. 200 kr. billigere.

  Hvis du vælger at beholde ugetømning for din beholder til dagrenovation, kommer det til at koste ca. 700 kr. ekstra om året. (Gebyrerne for 2023 er endnu ikke endeligt fastlagt og politisk godkendt.)

  PRISEKSEMPEL PÅ STANDARDLØSNING PR. 27. FEBRUAR 2023:

  2-delt 240 liters beholder til rest/mad med tømning hver 14. dag 2-delt 240 liters beholder til genanvendeligt med tømning hver 14. dag Samlet vejledende pris: 3.336 kr. årligt

  2-delt 240 liters beholder til rest/mad med tømning hver uge 2-delt 240 liters beholder til genanvendeligt med tømning hver 14. dag Samlet vejledende pris: 4.037 kr. årligt

  (Gebyrerne for 2023 er endnu ikke endeligt fastlagt og politisk godkendt.)

  PRISEKSEMPEL PÅ STANDARDLØSNING 2022:

  2-delt 240 liters beholder til rest/mad med tømning hver uge 2-delt 240 liters beholder til genanvendeligt med tømning hver 4. uge Samlet pris: 3.544 kr. årligt

  2-delt 240 liters beholder til rest/mad med tømning hver 14. dag 2-delt 240 liters beholder til genanvendeligt med tømning hver 4. uge Samlet pris: 2.957 kr. årligt

  Husk, at du gratis kan ændre tømmefrekvens gældende fra 27. februar 2023 til og med den 18. september 2022. Herefter kan du ændre valg mod gebyr på ca. 100 kr.  

 • Bliver det dyrere for mig at få tømt beholderen til genanvendeligt hver 14. dag?

  Hvis du plejer at få tømt beholderen til genanvendeligt hver 4. uge stiger prisen pr. 27. februar 2023 med ca. 400 kr. i forhold til 2022.

  Vælger du den kommende standardløsning pr. 27. februar 2023 med 14. dages tømning på både dagrenovation og genanvendeligt, vil der være en årlig besparelse på ca. 200 kr. baseret på standardløsning med 240 liters 2-delt beholder. (Gebyrerne for 2023 er endnu ikke endeligt fastlagt og politisk godkendt.)

 • Kan jeg ændre min tømmefrekvens?

  Ja, du kan altid ændre din tømmefrekvens på AffaldOnline 

  Indtil 30. april 2023 er det gratis at ændre tømmefrekvens.

Beholderen til Genanvendeligt affald

 • Hvorfor skal mad- og drikkekartoner i samme beholder som plast og metal? Er mælkekartoner ikke lavet af pap?

  Når vi har tømt din beholder, sørger vi for at sortere de tre affaldstyper fra hinanden. Mad- og drikkekartoner er lavet af både plast og pap. I udlandet kan man flere steder genanvende både plasten og papfibrene.

 • Skal mad- og drikkekartoner også løst i beholderen, ligesom metal og plast?

  Ja, mad- og drikkekartoner skal også lægges løst i beholderen. På den måde kan sorteringsanlægget nemlig sortere affaldet fra hinanden, inden det bliver sendt videre til genanvendelse.

 • Hvor rene skal mad- og drikkekartonerne være, når jeg kommer dem i beholderen?

  Hvis dine mad- og drikkekartoner indeholder rester, kan de hurtigt komme til at lugte, når de ligger i længere tid. Derfor er det en god idé at presse eller skrabe så meget som muligt ud af dine fødevarekartoner og skylle dem med en lille smule vand. Du kan sagtens bruge en rest fra opvasken, kartoffelskrælningen eller hvad du lige har i nærheden. Det behøver ikke at være rent vand.

 • Hvad skal jeg komme i beholderen til mad- og drikkekartoner?

  Det kan f.eks. være kartoner fra:

  • Mælk
  • Juice
  • Yoghurt
  • Kakaobrikker
  • Flåede tomater
  • Linser
  • Bønner
  • Saucer
  • Kokosmælk
  • o.lign.
 • Hvor meget fylder mad- og drikkekartoner?

  • Det varierer fra husstand til husstand, alt efter forbrug.

  • Det afhænger af, hvor meget emballagen er trykket sammen.
   Gennemsnitlig vil det være ca. 10 liter om ugen, der flyttes fra restaffald over i rummet til plast/metal.
 • Må jeg bruge grønne poser til plast/metal/mad- og drikkekartoner?

  Nej. Plast/metal/mad- og drikkekartoner skal løst i beholderen

 • Hvor ofte tømmes beholderen?

  Beholderen tømmes hver 14. dag. Det er ikke muligt at ændre på tømmefrekvensen.

Haveaffald

 • Hvordan tilkøber jeg en beholder til haveaffald?

  For at tilkøbe en beholder til haveaffald skal du logge ind på vores selvbetjening med NemId/MitId. Du finder selvbetjeningsløsningen her Login med NemID nøglekort - NemLog-in (mitid.dk)

 • Hvilken størrelse haveaffaldsbeholder kan jeg få?

  Du kan få en beholder på 240 eller 660 liter til denne ordning.

Genbrugsordning

Sidst opdateret: