Den 27. februar 2023 lavede vi i Vejle Kommune tilpasninger af affaldsordningerne i Vejle Kommune. Hvad betyder det for dig?

Hvorfor ændrede vi i ordningerne?

Justeringerne skete, fordi vi skal opfylde Folketingets klimaaftale om affald. Sortering af affald skal strømlines i hele landet, og alle husstande skal sortere 10 typer affald fra. Her ser du de 10 typer affald:

Piktogrammer for de 10 affaldstyper

Ændringerne betyd, at:

  1. tømmefrekvensen på beholderen til dagrenovation gik fra ugetømning som standard til 14. dags tømning som standard
  2. beholderen til genanvendeligt affald gik fra fast tømning hver 4. uge til 14. dages tømning
  3. vi skal sortere mad- og drikkekartoner fra sammen med metal og plast
  4. du får mulighed for at tilkøbe en beholder til pap på 240 liter

Fra 27. februar 2023 ser dine affaldsordninger til at se sådan ud:

Faste ordninger
Øvrige ordninger
Tilkøbsordninger
Du kan købe en beholder til afhentning af haveaffald og en til pap

Storskraldsordningen blev til Genbrugsordningen
Vi har større fokus på direkte genbrug og genanvendelse. Derfor justerede vi også på den henteordning, du kendte som Storskraldsordningen. Den skiftede navn til Genbrugsordningen. Og som noget nyt, kan du nu også få afhentet tekstilaffald med Genbrugsbilen.

Du kan få hentet to typer tekstiler:

  1. Tøj og sko, som andre kan bruge
  2. Hullet og udslidt tøj og andre tekstiler, hvor stoffet kan genanvendes til nye produkter

De to slags tekstiler skal i hver sin pose.

Tøj og andre tekstiler med malingsrester og kemikalier kan ikke genanvendes og skal kommes i beholderen til restaffald eller afleveres på genbrugspladsen som rest efter sortering. 

Fælles piktogrammer

Ifølge klimaaftalen skal alle kommuner bruge de samme piktogrammer på deres affaldsbeholdere. Derfor har dine beholdere fået sat nye piktogrammer på.

Sidst opdateret: